Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Kasım 2017 Tez Savunma (Doktora)

  Özlem Gök tez savunması

  Özlem Gök tez savunması

 • Haziran 2015 Doktora Yeterlik Sınavı

  İlter Yenidede yeterlilik sınavı

  Doktora Yeteerlilik Sınavı

 • Haziran 2015 Tez Savunma (Doktora)

  İ.Ü. Diş Hekimliği FAkültesi, Çene cerrahisi AD

  Trombosit türevi büyüme faktörü (PDGF) inkübasyonu yapılan allograft ve biyoseramiklerin insan osteoblast hücre kültürlerinde proliferasyon ve apoptozisinin incelenmesi