Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Giant ameloblastic fibroma

EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY, cilt.10, sa.1, ss.47-50, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Oral cerrahide Piezoelektrik kullanımı

İstanbul Dişhekimleri Odası Dergisi, sa.162, ss.50-54, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçların antikanser etkileri

Dentsem dental klinik dergisi, cilt.12, ss.42-47, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sert Damak Morfometrisi Ve Torus Palatinus

TÜRKİYE KLİNİKLERİ J DENTAL, cilt.21, ss.137-145, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİŞ HEKİMLİĞİNDE BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMALARI.

DENTSEM DENTAL KLİNİK DERGİSİ, cilt.3, ss.20-24, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Nazopalatin Kanal Kisti:Bir olgu sunumu

Dental Klinik Derg, cilt.2, ss.72-75, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmplant kırığı:Olgu sunumu ve literatür derlemesi

Dental Klinik Derg, cilt.2, sa.5, ss.64-67, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Foramen Mentalenin Lokalizasyonu

İst.Dişhek.Oda, cilt.148, ss.32-35, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Doku mühendisliği ve oral- maksillofasiyal bölgede uygulamaları.

İst.Dişhek.Oda Derg.,, cilt.147, ss.38-42, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Diş ve çevre dokuları kaynaklı mezenkimal kök hücreler

İst.Dişhek.Oda Derg, sa.145, ss.46-49, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Diş Hekimliğinde Botulinum Toksin Uygulamaları

Dentsem Dental Klinik Derg, sa.3, ss.20-24, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intraosseous Lipoma of the Mandible: A case Report and Review of the Literature.

Int.Journ.of Oral –Maxillofacial Pathology, cilt.3, ss.26-30, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Klinikleri J Dental Sci.

Tükürüğün yapısı ve tanı açısından önemi, cilt.18, sa.2, ss.191-197, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oral implantolojide estetik problemlerin sert ve yumuşak doku greftleriyle çözülmesi

İst.Ü.Dişhek.Fak.Derg., cilt.46, sa.2, ss.74-82, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Oral Kanser Biomarkerları ve Tanıda Kullanımları

İst.Dişhek.Oda Derg, sa.144, ss.40-42, 2012 (Hakemsiz Dergi)

SERT DAMAK MORFOMETRİSİ VE TORUS PALATİNUS

TÜRKİYE KLİNİKLERİ Dİİ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.18, ss.80, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dişhekimliğinde Nevuslar ve Malign Melanom

İst.Dişhek.Oda Derg, sa.141, ss.70-73, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Maksiller sinüs enfeksiyonları ve tedavi Yöntemleri

İst.Üniv.Dişhek.Fak.Derg., cilt.45, sa.1, ss.43-48, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Oral Lipom:Olgu Sunumu

İst.Ü.Dişhek.Fak.Derg, cilt.45, sa.1, ss.9-13, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Alt çene kondil kırıkları ve tedavi yöntemlerİ

İ.Ü. DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.44, sa.1, ss.55-61, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İnsisiv kanal kisti: Bir olgu bildirisi

İ.Ü. DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.43, sa.3, ss.89-92, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İmplant cerrahisini kısıtlayan durumlar ve cerrahi komplikasyonlar

İ.Ü. DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.43, ss.1-6, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Median mandibular kist.Bir olgu bildirisi

İ.Ü. DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.43, ss.19-22, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Fracture of implant body:A case report and literature review

Türk Oral İmplantoloji Derneği XXIV. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 15 Haziran 2013, ss.1

Gulum,E.,Büyükakyüz,N.,Öztürk,M.,Özyuvacı,H.; Fracture of implant body:A case report and literature review….,

Türk Oral İmplantoloji Derneği XXIV. Uluslararası Bilimsel Kongresi, ,İstanbul, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2013, ss.1-2

Büyükakyüz,N.,Tanyel,C.,Öztürk,M.,Yabul,A.,Gülüm,E.,:An alternative prosthetic solutıon by using indıvıdual abutments instead of Autogeneous bone grafting procedure….

, 20 th Annual Scientific Meeting of the European Association of Osseointegration ,Copenhagen,Denmark., Danimarka, 1 - 04 Ekim 2012, ss.1-2

Büyükakyüz,N.,Öztürk,M.,Kuru,E.,Olgaç,V.:Mandibular intraosseous lipoma :A case report and review of literature ..

6.Uluslararası AÇBİD Kongresi,Antalya-Türkiye, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.6-7

Büyükakyüz,N.,Tanyel,C.,Öztürk,M.,Kuru,E.,Olgaç.V.:Nasopalatine duct cyst:A case report and review of the literature..

6.Uluslararası AÇBİD Kongresi, Antalya-Türkiye, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.6-7