Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Çocuk Edebiyatı Klasiklerinde Çeviri Yaklaşımları: Uyarlama, Yeniden Yazma, Kültürel Müdahale

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Die deutsche übersetzte Kinderliteratur in der Türkei

Dialog Dergisi , 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Yazınsal Bir Gençlik Edebiyatı Metni Olarak “The Catcher in the Rye

Çeviribilim Uygulamaları Dergisi, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Çeviri ve Telif Eserlerde Genç Kız Edebiyatı TÜRK DİLİ Dil ve Edebiyat Dergisi Cilt: CVII Sayı: 756 Aralık 2014

TÜRK DİLİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, vol.CVII, no.756, pp.1-8, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

Çevirinin Önemi ve Edebiyat Dizgesindeki İşlevi TÜRK DİLİ Dil ve Edebiyat Dergisi Cilt: CVII Sayı: 756 Aralık 2014

TÜRK DİLİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, vol.CVII, no.756, pp.1, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

Neydim, Necdet: Çocuk Edebiyatını Kavramak ve Öğretmek, TÜRK DİLİ Dil ve Edebiyat Dergisi Cilt: CVII Sayı: 756 Aralık 2014

TÜRK DİLİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, vol.CVII, no.756, pp.1, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

Yerel Olamamak Evrensel Olamamanın Temel Nedenidir TÜRK DİLİ Dil ve Edebiyat Dergisi Cilt: CVII Sayı: 756 Aralık 2014

TÜRK DİLİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, vol.CVII, no.756, pp.1, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kanon Olmak İçin Edebiyatın Özgür Olması Gerekir TÜRK DİLİ Dil ve Edebiyat Dergisi Cilt: CVII Sayı: 756 Aralık 2014

TÜRK DİLİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, vol.CVII, no.756, pp.1, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

"Frankfurt Kitap Fuarı Konuk Ülke Türkiye 2008 "

Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.21, no.21, pp.107-113, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

, “Küçük Prens Çevirilerindeki Çevirmen Kararlarına Erek Odaklı Bakışla Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım”

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, vol.17, no.17, pp.99-110, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’de Genç Kız Edebiyatı

Evrensel Kültür dergisi , no.161, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Bilim Kurgu ve Gohor Örneği

Dünya Kitap (İnceleme), no.157, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Nasıl Bir Çocuk ve Gençlik Edebiyatı?

Çocuk ve İlkgençlik Kitapları Özel sayısı, no.151, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Çocuk Edebiyatının Ölüm Fermanı: 100 Kitaplık Zorunlu Okuma

Cumhuriyet Kitap , no.744, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

Popüler Çocuk Kitapları ve Medyasının Çocuk Kültürüne Etkilerine Sosyolojik Gerçeklikler Açısından Bakış

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi. “Popüler Kültür ve Gençlik” başlıklı özel sayı , no.57, 2004 (National Non-Refereed Journal)

“Türkiye’de Çeviri Çocuk Edebiyatının Gelişimi ve Bu Gelişimde Fransız Dili ve Aydınlanmasının Etkisi.”

ÇEVİRİBİLİM VE UYGULAMALARI DERGİSİ, vol.13, no.13, pp.79-92, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Gençlik Edebiyatına Genel Bir Bakış

Dünya Kitap, no.145, 2003 (Non Peer-Reviewed Journal)

Akşit Göktürk’ü Anma Toplantısının Ardından

Dünya Kitap, no.125, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Türkiye’de Son Yirmi Yılda Çeviri Çocuk Edebiyatında Meydana Gelen Değişimlere Çocuk Paradigmasındaki Değişim Açısından Bakış

Ege Alman Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi , no.4, pp.173-189, 2002 (National Refreed University Journal)

Tarihsel Süreçte çocuk Edebiyatı

Dünya Kitap, no.79, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal)

Modern Ortaçağ, Medya ve Kaybolan Çocukluk

Cumhuriyet Gazetesi Olaylar ve Görüşler, 1996 (National Non-Refereed Journal)

Çocuğa ve Çocukluğa Bir Köprü (Eleştiri)

Cumhuriyet Kitap, no.306, 1995 (National Non-Refereed Journal)

Kitap Kurdu (!) Matilda 1988

Cumhuriyet Kitap, no.301, 1995 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gençlik Edebiyatında Ele alınması Zor Bir Konu Olan “intihar”ın Üç Kitap Bağlamında Karşılaştırmalı İncelenmesi 18 – 20.10.2012 (özeti yayımlandı)

“XII. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu,Trakya Üniversitesi, Edirne, Turkey, 18 - 20 October 2012, pp.1

Paradigmal Değişimler Sunucu Çocuğun Edebiyatta Yer Alışı, Çocuk Edebiyatının Gelişim Çizgisi

1. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı ‘Milenyumda Çocuk ve İletişim’, İstanbul, Turkey, 13 - 15 October 2003

“Çocuğun Hayata Dokunmasında Edebiyatın İşlevi”

1. İstanbul Çocukları Kurultayı, İstanbul, Turkey, 5 - 12 October 2000, pp.240-250

Books & Book Chapters

Edebiyat Üzerine: Çocuk Edebiyatında Çeviri Olmayan Çeviriler

in: Çevirilopedi, Senem Kobya, Editor, Universal Dil Hizmetleri ve Yayıncılık, İstanbul, pp.85-88, 2020

Anneye Mektuplar

Bilgiyolu Yayınları, İstanbul, 2019

Çocukluğum Nerede Saklı

Bilgiyolu Yayınları, İstanbul, 2019

Babaya Mektuplar

Bilgiyolu Yayınları, İstanbul, 2019

Ergenliğim Geldi Bırak(may)ın Beni

Bilgiyolu Yayınları, İstanbul, 2019

Yolculuk: Yolculuk Öyküleri

Bilgiyolu Yayınları , İstanbul, 2019

Çocuk Edebiyatı

İstanbul Üniversitesi AUZEF , İstanbul, 2019

Die Darstellung von Kindheit und Jugend in der deutschen Kinderliteratur und ihre Rezeption in türkischen Übersetzungen

in: Germanistik in der Türkei 3: Ex Oriente Lux: Varianten der deutsch- türkischen Begegnungen, Mehmet Tahir Öncü,Kadriye Öztürk,Ahmet Uğur Nalcıoğlu, Editor, Logos Verlag Berlin, Berlin, pp.65-89, 2019

Kadın Özgürlüğü Açısından Genç kız Edebiyatı ve 1904 Yılında Yayımlanan bir Makalenin Düşündürdükleri

in: Gençliğin İzdüşümü Nilüfer Tapan Armağan Kitabı, Nilüfer Kuruyazıcı, Editor, Multilingual Yabanci Dil Yayınları, İstanbul, pp.195-215, 2018

Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Kahramanlar ve Kahraman kavramları üzerine eleştirel bir deneme

in: Dilbilimci Ömer Demircan’a Armağan , Yusuf Çotuksöken,Nalan Büyükkantarcıoğlu, Editor, Hacettepe Yayınları , İstanbul, pp.221-227, 2016

Uçan Eyfel Kulesi:Yazar: Hilbert,Von Jörg,

Şimşek Yayınları, İstanbul, 2014

Benjamim Anna’yı Seviyor

in: Turgay Kurultay’a Armağan Kitabı, Sakine Eruz,Filiz Şan, Editor, Multilingual Yabanci Dil Yayınları, İstanbul, pp.191-195, 2011

“Okul Öncesi Çocuk Kitaplarında Doğum ve Ölüm Teması Bu Tema Üzerinden Çocukla Kurulan İletişim”

in: OKUL ÖNCESİ ÇOCUK VE..., Prof. Dr. Mücella Ormanlıoğlu Uluğ, Uzman Gülçin Karadeniz., Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.345-359, 2011

“Sanatçı Bakış Açısıyla Çocuk edebiyatı”

in: İLKÖĞRETİMDE ÇOCUK EDEBİYATI, Yard. Doç. Dr. Zeliha Güneş, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.187-219, 2007

“Türkiye’de Çeviri Çocuk edebiyatı Tarihi” (Tek yazarlı)

in: İLKÖĞRETİMDE ÇOCUK EDEBİYATI, Yard. Doç. Dr. Zeliha Güneş, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.145-162, 2007

“Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Edebiyatının Tarihsel Gelişimi”(Tek yazarlı)

in: İLKÖĞRETİMDE ÇOCUK EDEBİYATI, Yard. Doç. Dr. Zeliha Güneş, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.65-90, 2007

“Betrachtungen über einige Fremdheitsstereotype in der türkiscshen Kinder- und Jugendliteratur.”

in: Konfigurationen des Fremden in der Kinder-und Jugendliteratur nach 1945, Ulrich Nassen und Gina Weinkauf, Editor, İudicium Verlag München 2000, München, pp.39-47, 2000