Dr.Öğr.Üyesi

Nilüfer ERDEM


Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2003 - 2009

2003 - 2009

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı, Türkiye

2001 - 2003

2001 - 2003

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı, Türkiye

1984 - 1988

1984 - 1988

Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Doktora

Yunan Tarihçiliğinin Gözüyle Anadolu Harekatı (1919-1923)

İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı

2003

2003

Yüksek Lisans

Lozan Antlaşması'ndan Günümüze Batı Trakya Türklerinin Eğitim ve Öğretim Birliği Sorunu

İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

Yunanca

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü

2018 - 2019

2018 - 2019

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü

2015 - 2018

2015 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü

2002 - 2015

2002 - 2015

Okutman

İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü

Yönetimsel Görevler

2013 - 2018

2013 - 2018

Enstitü Müdür Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi

2012 - 2013

2012 - 2013

Enstitü Müdür Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Geçmişten Günümüze Balkanlarda Türkler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Geçmişten Günümüze Kafkasya ve Ortadoğu'da Türkler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Karamanlıca Metin Tahlilleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Türk Milli Mücadele Tarihi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Karamanlıca Metinler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Türk-Yunan İlişkileri Tarihi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yunanca Metinler II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yunanca Metinler I

Lisans

Lisans

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Lisans

Lisans

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Lozan Görüşmeleri Sırasında Patrikhane Meselesi Karşısında Patrik Meletios'un Yunan Kaynaklarına Yansıyan Yaklaşımı

ERDEM N.

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, cilt.XVI, ss.105-134, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

II. Meşrutiyetin İlanı Sonrası Helenlerin Prens Sabahattin'e Gösterdikleri İlginin Yunan Basınındaki Yansımaları

ERDEM N.

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları, cilt.11, ss.33-58, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Yunan Kaynaklarına Göre 1922 Yılında Batı Anadolu'da Otonom Devlet Kurmaya Yönelik Faaliyetler

ERDEM N.

ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI, cilt.14, ss.97-140, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Megali İdea'nın Anadolu'daki Destekçilerinden Doktor N. Psaltoff'un 1912-1922 Dönemindeki Etkinlikleri

ERDEM N.

ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI, cilt.13, ss.63-77, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Balkan Savaşları Döneminde Yunan Basınında Kolera Vakaları

ERDEM N.

Atatürk Yolu Dergisi, cilt.13, ss.803-824, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Harisiyos Vamvakas'ın Osmanlı Milletvekili Olarak Etkinliği

ERDEM N.

CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.9, ss.43-56, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Mehmet Hilmi'nin Yeni Adım Gazetesi'nde Batı Trakya Türklerinin Yeni Türk Alfabesi'ne Geçmesi İçin Verdiği Mücadele

ERDEM N.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.14, ss.157-178, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Yunan Tarihçiliğinin Gözüyle 1930 Türk-Yunan Dostluk Antlaşması ve Venizelos'un Bu Sürece Katkıları

ERDEM N.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.Güz 2009, ss.93-128, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Mehmet Hilmi'ye Göre Batı Trakya Türklerinin 1930 Türk-Yunan Dostluğundan Beklentileri

ERDEM N.

İstanbul Üniversitesi Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, ss.1-30, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Yunan Osmanlılığının En Önemli Temsilcilerinden Suliotis-Nikolayidis'in Kaleminden 'İstanbul Örgütü' ve II. Meşrutiyet Dönemi Etkinlikleri

ERDEM N.

İstanbul Üniversitesi Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, ss.89-105, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Pontusçu Rumların Batum Genel Konresi'nin (6 Temmuz - 7 Ağustos 1919) "Eleftheros Pontos" Gazetesindeki Yansımaları

ERDEM N.

1918-1919 Mütarekeden Milli Mücadeleye Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 December 2019, ss.29

2019

2019

Yunanların Batı Anadolu İle İlgili İdeallerini Ortaya Koyan Bir Girişim: İzmir İyon Üniversitesi

ERDEM N.

100. Yılında 19 Mayıs ve Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 11 - 14 June 2019, ss.89

2018

2018

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın Yunan Basınındaki Yankıları

ERDEM N.

Mondros Mütarekesi'nin 100. Yılı: I. Dünya Savaşı'nın Sonu Mütarekeler ve Barış Antlaşmaları Uluslararası Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 24 - 26 October 2018, cilt.2, ss.1171-1185

2017

2017

Efemera Ürünlerin Işığında 1920'lerin Gümülcine'sinde Bir Genç: Gayrimübadillerin Fotoğrafçısı Ahmet Mehmet (Hamdi)

ERDEM N.

Balkanlarda Türk Kültürü: Batı Trakya Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 April 2017, ss.102-115

2016

2016

Yunan Basınında Lozan Antlaşması Tepkileri

ERDEM N.

10. Uluslararası Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi, Samsun, Türkiye, 3 - 04 December 2016, ss.57-70

2016

2016

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin İlanında Yunan Basını

ERDEM N.

Syces - Picot'nun Yüzüncü Yılında Türkiye ve Ortadoğu Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 May 2016, ss.269-280

2015

2015

Kurmay Subay Metaksas'ın Çanakkale Harekatı ve Olası Türk-Yunan Savaşı İle İlgili İncelemeleri

ERDEM N.

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Cephesi ve Küresel Sonuçları Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Özel Sayısı, Üsküp, Makedonya, 9 - 10 December 2015, cilt.14, ss.13-21

2014

2014

Yunan Hükümeti Temsilcisi Harisiyos Vamvakas'ın Batı Trakya'da Bulgarların Etkisini Kırmaya ve Helenlerin Etkisini Arttırmaya Yönelik Faaliyetleri(1919-1920)"

ERDEM N.

Dünden Bugüne Batı Trakya Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 October 2014, ss.125-134

2014

2014

Batı Trakya'da Sivil Toplum Örgütlenmesinde Türk Kimlik Engeli

ERDEM N.

Tarafların Bakışıyla Lozan Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 May 2014, cilt.1, ss.212-221

2012

2012

Yunanlıların Gözüyle Sakarya Savaşı (Ankara Harekatı)

ERDEM N.

90. Yıldönümünde Sakarya Zaferi ve Haymana, Ankara, Türkiye, 1 - 04 December 2012, cilt.1, ss.281-293

2012

2012

Büyük Taarruza Giden Süreçte Rumlara Ait Gizli Anadolu'yu Savunma [Mikrasiatiki Amina] Örgütü

ERDEM N.

Büyük Taarruzun 90. Yılında Uluslararası Milli Mücadele ve Zafer Yolu Sempozyumu, Uşak, Türkiye, 2 - 04 October 2012, cilt.2, ss.985-998

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Yitik Hafızanın Peşinde Üsküp Konuşmaları

ERDEM N.

Yunan İdaresinin İlk Yıllarında Batı Trakya Türklerinin Eğitimi, Erdem M. D., Kurt N. F., Güngör Ö., Editör, Pruva Yayınları, Ankara, ss.557-578, 2019

2019

2019

Yakın Dönem Türkiye Tarihi Araştırmaları

ERDEM N.

Amasya'dan Sivas'a Yunan Basınında Mustafa Kemal Paşa ve Türk Direnişi, Safiye Kıranlar, Eminalp Malkoç, Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.93-109, 2019

2018

2018

Mizah Penceresinden Yunanistan'da Halk, Savaş ve Siyaset

ERDEM N.

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2018

2015

2015

"Osmanlıdan Cumhuriyete" Sosyo-Kültürel Siyasi Yansımalar

ERDEM N. , HACISALİHOĞLU N.

Yunan Makedoni(y)a Gazetesinde İzmir'in İşgali, Sarıyıldız G., Ürekli F., Karacakaya R., Hacısalihoğlu N.E., Editör, Der Yayınevi, İstanbul, ss.513-541, 2015

Desteklenen Projeler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2012 - 2018

2012 - 2018

İstanbul Üniversitesi Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2019

Aralık 2019

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2019

Haziran 2019

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2019

Nisan 2019

Karadeniz Araştırmaları

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2017

Ağustos 2017

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2017

Temmuz 2017

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2017

Temmuz 2017

Türkiyat Mecmuası

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2017

Nisan 2017

Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2016

Haziran 2016

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2015

Nisan 2015

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

1918-1919 Mütarekeden Milli Mücadeleye Uluslararası Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2019

2019

Türk ve Yunan Kaynakları Gözüyle Milli Mücadele ve Cumhuriyetin İlanı Paneli

Katılımcı

Çanakkale-Türkiye

2019

2019

100. Yılında 19 Mayıs ve Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu

Katılımcı

Samsun-Türkiye

2019

2019

Lozan'dan Günümüze Batı Trakya Azınlık Okulları Paneli

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2019

2019

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Katılımcı

Skopje-Makedonya

2019

2019

1919 İstanbul Mitingleri Milli Mücadele'nin İşaret Fişeği Paneli

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2017

2017

Balkanlarda Türk Kültürü: Batı Trakya

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

Vefatının 78. Yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Paneli

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

Yaşayan Balkanlar Konferansı

Katılımcı

Yalova-Türkiye

2016

2016

Sykes-Picot'un Yüzüncü Yılında Türkiye ve Ortadoğu Uluslararası Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

Birinci Dünya Savaşı'nın 100. Yılında Balkanlar ve Göç Uluslararası Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

100. Yılında Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Cephesi ve Küresel Sonuçları

Katılımcı

Skopje-Makedonya

2014

2014

Dünden Bugüne Batı Trakya Uluslararası Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

Taraflarının Bakışıyla Lozan Uluslararası Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2012

2012

Büyük Taarruzun 90. Yılında Uluslararası Milli mücadele ve Zafer Yolu Sempozyumu

Katılımcı

Uşak-Türkiye

2011

2011

90. Yıldönümünde Sakarya Zaferi ve Haymana

Katılımcı

Ankara-Türkiye