Assoc. Prof.Nilüfer ERDEM


Institute of Atatürk Principles and History of Reforms, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü

Ataturk's Principles and History of Turkish Republic


Research Areas: Social Sciences and Humanities, History, History of Turkish Republic

Metrics

Publication

55

Project

4

Thesis Advisory

3

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2003 - 2009

2003 - 2009

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Atatürk Principles And History Of Reforms, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı, Turkey

2001 - 2003

2001 - 2003

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Atatürk Principles And History Of Reforms, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı, Turkey

1984 - 1988

1984 - 1988

Undergraduate

Istanbul Technical University, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği, Turkey

Dissertations

2009

2009

Doctorate

Yunan Tarihçiliğinin Gözüyle Anadolu Harekatı (1919-1923)

Istanbul University, Institute of Atatürk Principles and History of Reforms, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı

2003

2003

Postgraduate

Lozan Antlaşması'ndan Günümüze Batı Trakya Türklerinin Eğitim ve Öğretim Birliği Sorunu

Istanbul University, Institute of Atatürk Principles and History of Reforms, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

C1 Advanced

C1 Advanced

Greek

Research Areas

Social Sciences and Humanities, History, History of Turkish Republic

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Institute Of Atatürk Principles And History Of Reforms, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Bölümü

2018 - 2019

2018 - 2019

Assistant Professor

Istanbul University, Institute Of Atatürk Principles And History Of Reforms, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Bölümü

2015 - 2018

2015 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Institute Of Atatürk Principles And History Of Reforms, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Bölümü

2002 - 2015

2002 - 2015

Instructor

Istanbul University, Institute Of Atatürk Principles And History Of Reforms, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Bölümü

Managerial Experience

2013 - 2018

2013 - 2018

Assistant Director of the Institute

İstanbul Üniversitesi, Institute of Atatürk Principles and History of Reforms, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi

2012 - 2013

2012 - 2013

Assistant Director of the Institute

İstanbul Üniversitesi, Institute of Atatürk Principles and History of Reforms

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Geçmişten Günümüze Balkanlarda Türkler

Postgraduate

Postgraduate

Geçmişten Günümüze Kafkasya ve Ortadoğu'da Türkler

Postgraduate

Postgraduate

Karamanlıca Metin Tahlilleri

Postgraduate

Postgraduate

Türk Milli Mücadele Tarihi

Postgraduate

Postgraduate

Karamanlıca Metinler

Postgraduate

Postgraduate

Türk-Yunan İlişkileri Tarihi

Postgraduate

Postgraduate

Yunanca Metinler II

Postgraduate

Postgraduate

Yunanca Metinler I

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2013

2013

Balkan Savaşları Döneminde Yunan Basınında Kolera Vakaları

Erdem N.

Aids Reviews, vol.13, no.52, pp.803-824, 2013 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Population Exchange and Turks of Western Thrace

Erdem N.

Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.1, pp.139-151, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2020

2020

Anatolian Greek Woman Defense Organization and Its Activities

Erdem N.

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.2, pp.331-361, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

2020

2020

Examples from the Initiatives of Cyprus Orthodox Clergymen Related to Enosis with Documents from the Venizelos Archive (1914-1954)

Erdem N.

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, no.38, pp.87-112, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

2016

2016

Lozan Görüşmeleri Sırasında Patrikhane Meselesi Karşısında Patrik Meletios'un Yunan Kaynaklarına Yansıyan Yaklaşımı

Erdem N.

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.XVI, no.33, pp.105-134, 2016 (International Refereed University Journal)

2014

2014

Yunan Kaynaklarına Göre 1922 Yılında Batı Anadolu'da Otonom Devlet Kurmaya Yönelik Faaliyetler

Erdem N.

ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI, vol.14, no.29, pp.97-140, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

1913 Yılının Temmuz-Ekim Ayları Arasında Batı Trakya Türkleri İle İlgili Gelişmelerin Yunan Basınındaki Yansımaları

Erdem N.

HİSTORY STUDİES, vol.6, no.2, pp.157-178, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Megali İdea'nın Anadolu'daki Destekçilerinden Doktor N. Psaltoff'un 1912-1922 Dönemindeki Etkinlikleri

Erdem N.

ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI, vol.13, no.27, pp.63-77, 2013 (International Refereed University Journal)

2013

2013

Harisiyos Vamvakas'ın Osmanlı Milletvekili Olarak Etkinliği

Erdem N.

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.17, pp.43-56, 2013 (National Refreed University Journal)

2012

2012

Mehmet Hilmi'nin Yeni Adım Gazetesi'nde Batı Trakya Türklerinin Yeni Türk Alfabesi'ne Geçmesi İçin Verdiği Mücadele

Erdem N.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.14, no.2, pp.157-178, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Yunan Tarihçiliğinin Gözüyle 1930 Türk-Yunan Dostluk Antlaşması ve Venizelos'un Bu Sürece Katkıları

Erdem N.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.Güz 2009, no.23, pp.93-128, 2009 (National Refreed University Journal)

2009

2009

Mehmet Hilmi'ye Göre Batı Trakya Türklerinin 1930 Türk-Yunan Dostluğundan Beklentileri

Erdem N.

İstanbul Üniversitesi Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.15-16, pp.1-30, 2009 (National Refreed University Journal)

2007

2007

Yunan Osmanlılığının En Önemli Temsilcilerinden Suliotis-Nikolayidis'in Kaleminden 'İstanbul Örgütü' ve II. Meşrutiyet Dönemi Etkinlikleri

Erdem N.

İstanbul Üniversitesi Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, no.12, pp.89-105, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Yunanların Batı Anadolu İle İlgili İdeallerini Ortaya Koyan Bir Girişim: İzmir İyon Üniversitesi

ERDEM N.

100. Yılında 19 Mayıs ve Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu, Samsun, Turkey, 11 - 14 June 2019, pp.89

2018

2018

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın Yunan Basınındaki Yankıları

Erdem N.

Mondros Mütarekesi'nin 100. Yılı: I. Dünya Savaşı'nın Sonu Mütarekeler ve Barış Antlaşmaları Uluslararası Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 24 - 26 October 2018, vol.2, pp.1171-1185

2017

2017

Efemera Ürünlerin Işığında 1920'lerin Gümülcine'sinde Bir Genç: Gayrimübadillerin Fotoğrafçısı Ahmet Mehmet (Hamdi)

ERDEM N.

Balkanlarda Türk Kültürü: Batı Trakya Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.102-115

2016

2016

Yunan Basınında Lozan Antlaşması Tepkileri

ERDEM N.

10. Uluslararası Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi, Samsun, Turkey, 3 - 04 December 2016, pp.57-70

2016

2016

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin İlanında Yunan Basını

ERDEM N.

Syces - Picot'nun Yüzüncü Yılında Türkiye ve Ortadoğu Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 13 May 2016, pp.269-280

2015

2015

Kurmay Subay Metaksas'ın Çanakkale Harekatı ve Olası Türk-Yunan Savaşı İle İlgili İncelemeleri

ERDEM N.

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Cephesi ve Küresel Sonuçları Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Özel Sayısı, Üsküp, Macedonia, 9 - 10 December 2015, vol.14, pp.13-21

2014

2014

Batı Trakya'da Sivil Toplum Örgütlenmesinde Türk Kimlik Engeli

ERDEM N.

Tarafların Bakışıyla Lozan Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 9 - 10 May 2014, vol.1, pp.212-221

2012

2012

Yunanlıların Gözüyle Sakarya Savaşı (Ankara Harekatı)

ERDEM N.

90. Yıldönümünde Sakarya Zaferi ve Haymana, Ankara, Turkey, 1 - 04 December 2012, vol.1, pp.281-293

2012

2012

Büyük Taarruza Giden Süreçte Rumlara Ait Gizli Anadolu'yu Savunma [Mikrasiatiki Amina] Örgütü

ERDEM N.

Büyük Taarruzun 90. Yılında Uluslararası Milli Mücadele ve Zafer Yolu Sempozyumu, Uşak, Turkey, 2 - 04 October 2012, vol.2, pp.985-998

Books & Book Chapters

2022

2022

Education in the Turkish Community of Rhodes and Kos During the Greek Period

Erdem N. , Kaymakçı M.

in: Education in the Turkish Communitiy of Rhodes and Kos, Mustafa Kaymakçı, Editor, Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları, İzmir, pp.115-166, 2022

2022

2022

Rodos ve İstanköy Türk Toplumunda Yunanistan Yönetimi Sırasında Eğitim-Öğretim

Erdem N. , Kaymakçı M.

in: Rodos ve İstanköy Türk Toplumunda Eğitim-Öğretim, Mustafa Kaymakçı, Editor, Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları, İzmir, pp.101-143, 2022

2022

2022

İzmir'in İşgaline Karşı Fatih, Üsküdar ve Kadıköy Mitingleri

Erdem N.

in: 1919 İstanbul Mitingleri Milli Mücadele'nin İşaret Fişeği, Cezmi Eraslan,Nilüfer Erdem,Umut Dere,Duygu Saygın, Editor, Türk Ocağı Yayınları, İstanbul, pp.23-30, 2022

2021

2021

Sorularla Karamanlılar - Anadolulu Ortodoks Türkler

Erdem N.

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2021

2021

2021

İzmir ve Çevresinde Yunan Kralı Konstantin'in İsim Günü Kutlamaları

Erdem N.

in: Mütareken İstiklale 1921 Yılında Milli Mücadele, Cezmi Eraslan,Nilüfer Erdem,Umut Dere,Özlem Arslan, Editor, Türk Ocağı Yayınları, İstanbul, pp.93-106, 2021

2021

2021

Lider Olarak Dr. Sadık Ahmet

Erdem N.

in: Doktor Sadık Ahmet, Nilüfer Erdem, Editor, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı YTB Yayınları, Ankara, pp.175-181, 2021

2021

2021

Anadolu Bozgunu ya da Küçük Asya Felaketi

Erdem N.

in: Yunan Algısında Türk İmgesi, Mustafa Kaymakçı,Cihan Özgün,Nilüfer Erdem, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.273-295, 2021

2021

2021

Megali İdea Hayali

Erdem N.

in: Yunan Algısında Türk İmgesi, Mustafa Kaymakçı,Cihan Özgün,Nilüfer Erdem, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.241-272, 2021

2021

2021

Halk Adamı Olarak Dr. Sadık Ahmet

Erdem N.

in: Doktor Sadık Ahmet, Nilüfer Erdem, Editor, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı YTB Yayınları, Ankara, pp.161-167, 2021

2021

2021

Tıp Doktoru Olarak Doktor Sadık Ahmet

Erdem N.

in: Doktor Sadık Ahmet, Nilüfer Erdem, Editor, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı YTB Yayınları, Ankara, pp.183-187, 2021

2021

2021

İnsan Hakları Savunucusu Olarak Dr. Sadık Ahmet

Erdem N.

in: Doktor Sadık Ahmet, Nilüfer Erdem, Editor, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı YTB Yayınları, Ankara, pp.169-173, 2021

2021

2021

Dr. Sadık Ahmet'in Biyografisi

Erdem N.

in: Doktor Sadık Ahmet, Nilüfer Erdem, Editor, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı YTB Yayınları, Ankara, pp.149-155, 2021

2021

2021

The Anatolian Defeat of Greeks or the Asia Minor Catastrophe

Erdem N.

in: Turkish Image in the Greek Perception (Origins and Cultural Outlet for Friendship), Mustafa Kaymakçı,Cihan Özgün,Nilüfer Erdem, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.293-316, 2021

2021

2021

The Megali Idea Dream

Erdem N.

in: Turkish Image in the Greek Perception (Origins and Cultural Outlet for Friendship), Mustafa Kaymakçı,Cihan Özgün,Nilüfer Erdem, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.259-292, 2021

2021

2021

Turkish-Greek Relations During Ataturk's Era

Erdem N.

in: Turkish Foreign Policy During Ataturk's Era 1920-1938, Cezmi Eraslan, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.31-62, 2021

2021

2021

Batı Trakya Bilmeceleri

Erdem N.

in: Türk Dünyası Bilmeceleri -1, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.3-17, 2021

2020

2020

Evaluations on the Cultural Assimilation of Turks of Western Thrace and Turcs of Rhodes and Kos (İstanköy)

Erdem N.

in: Turkish Culture in Rhodes and Kos, Mustafa Kaymakçı,Cihan Özgün, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.35-44, 2020

2020

2020

Batı Trakya Türkleri ile Rodos ve İstanköy Türklerinin Kültürel Asimilasyonuna Dair Değerlendirmeler

Erdem N.

in: Rodos ve İstanköy Türk Kültürü, Mustafa Kaymakçı,Cihan Özgün, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.31-39, 2020

2020

2020

Pontusçu Rumların Batum Genel Kongresi'nin (6 Temmuz- 7 Ağustos 1919) 'Eleftheros Pontos' Gazetesindeki Yansımaları

Erdem N.

in: 1918-1919 Mütarekeden Milli Mücadeleye (Hayal Kırıklığı, Uyanış, Örgütlenme ve Direniş), Fatih Mehmet Sancaktar,Abdurrahman Bozkurt,Ramazan Erhan Güllü, Editor, Türk Ocağı Yayınları, İstanbul, pp.287-299, 2020

2019

2019

Amasya'dan Sivas'a Yunan Basınında Mustafa Kemal Paşa ve Türk Direnişi

ERDEM N.

in: Yakın Dönem Türkiye Tarihi Araştırmaları, Safiye Kıranlar, Eminalp Malkoç, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.93-109, 2019

2019

2019

Yunan İdaresinin İlk Yıllarında Batı Trakya Türklerinin Eğitimi

ERDEM N.

in: Yitik Hafızanın Peşinde Üsküp Konuşmaları, Erdem M. D., Kurt N. F., Güngör Ö., Editor, Pruva Yayınları, Ankara, pp.557-578, 2019

2018

2018

Mizah Penceresinden Yunanistan'da Halk, Savaş ve Siyaset

Erdem N.

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2018

2015

2015

Yunan Makedoni(y)a Gazetesinde İzmir'in İşgali

ERDEM N. , HACISALİHOĞLU N.

in: "Osmanlıdan Cumhuriyete" Sosyo-Kültürel Siyasi Yansımalar, Sarıyıldız G., Ürekli F., Karacakaya R., Hacısalihoğlu N.E., Editor, Der Yayınevi, İstanbul, pp.513-541, 2015

Activities in Scientific Journals

2016 - Continues

2016 - Continues

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Evaluation Committee Member

2012 - 2018

2012 - 2018

İstanbul Üniversitesi Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi

Publication Committee Member

Scientific Refereeing

December 2019

December 2019

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

June 2019

June 2019

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2019

April 2019

Karadeniz Araştırmaları

Other Indexed Journal

August 2017

August 2017

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

July 2017

July 2017

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları

National Scientific Refreed Journal

July 2017

July 2017

Türkiyat Mecmuası

Other Indexed Journal

June 2017

June 2017

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

April 2017

April 2017

Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

June 2016

June 2016

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

April 2015

April 2015

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed JournalEdit Congress and Symposium Activities

2019

2019

1918-1919 Mütarekeden Milli Mücadeleye Uluslararası Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

2019

2019

Türk ve Yunan Kaynakları Gözüyle Milli Mücadele ve Cumhuriyetin İlanı Paneli

Attendee

Çanakkale-Turkey

2019

2019

100. Yılında 19 Mayıs ve Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu

Attendee

Samsun-Turkey

2019

2019

Lozan'dan Günümüze Batı Trakya Azınlık Okulları Paneli

Attendee

İstanbul-Turkey

2019

2019

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Attendee

Skopje-Macedonia

2019

2019

1919 İstanbul Mitingleri Milli Mücadele'nin İşaret Fişeği Paneli

Attendee

İstanbul-Turkey

2017

2017

Balkanlarda Türk Kültürü: Batı Trakya

Attendee

İstanbul-Turkey

2016

2016

Vefatının 78. Yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Paneli

Attendee

İstanbul-Turkey

2016

2016

Yaşayan Balkanlar Konferansı

Attendee

Yalova-Turkey

2016

2016

Sykes-Picot'un Yüzüncü Yılında Türkiye ve Ortadoğu Uluslararası Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

2015

2015

100. Yılında Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Cephesi ve Küresel Sonuçları

Attendee

Skopje-Macedonia

2015

2015

Birinci Dünya Savaşı'nın 100. Yılında Balkanlar ve Göç Uluslararası SempozyumuSustainable Development

Attendee

İstanbul-Turkey

2014

2014

Dünden Bugüne Batı Trakya Uluslararası Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

2014

2014

Taraflarının Bakışıyla Lozan Uluslararası Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

2012

2012

Büyük Taarruzun 90. Yılında Uluslararası Milli mücadele ve Zafer Yolu Sempozyumu

Attendee

Uşak-Turkey

2011

2011

90. Yıldönümünde Sakarya Zaferi ve Haymana

Attendee

Ankara-Turkey