Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2011 - 2017 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Türkiye

 • 2009 - 2011 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/Hadis, Türkiye

 • 2005 - 2009 Lisans

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017 Doktora

  HİCRİ İLK ÜÇ ASIR ARAP DİLİ VE BELAGATI KAYNAKLARINDA RİVAYET SİSTEMİ

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

 • 2011 Yüksek Lisans

  İmam Muhammed'in Kitabu'l-Asar'ı ve Rivayetlerinin Kütüb-i Sitte ile Karşılaştırılması

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2017Eğiticinin Eğitimi Sertifikası

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Sakarya Üniversitesi SAUSEM