Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Arap Dili Kaynaklarında Hadis Rivayetinin Yeri (Hicri Ilk Üç Asır Örneği)

DARULFUNUN İLAHİYAT, cilt.30, ss.19-36, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Usul-i Hadis’ten Hadis Tarihi’ne: Dârülfünun İlahiyat’ta Hadis Tarihi Dersleri

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.23, ss.651-671, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

The Comparison of The Mauquf Narratives Conveyed Via Ibn Mas’ûd in Al-Jâmi of Ma’mer B. Al-Râshed With Kutub Al-Sittah

Yakındoğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.135-156, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İsnadın Arap Dilindeki Yeri(Hicri İlk Üç Asır Örneği)

Fuat Sezgin ve İslami İlimler Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 01 Kasım 2019, ss.1

19. Yy’ın Sosyal ve Siyasal tartışmaları bağlamında Hadis Derlemelerini Yeniden Okumak

Sahn-ı Seman'dan Darulfunun'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası Alimler, Müesseseler, Fikri Eserler 19. Yy,, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Aralık 2018, ss.1-10

The Function of Hadith in the Early Arabic Language and Rhetoric Sources

The Hadith in Islamic Thought and Practice, Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 05 Kasım 2018, ss.1-2

Darulfünun İlahiyatta Okutulan Hadis Tarihi Dersleri

Darulfünun İlahiyat'ın İlmi Birikimi, İstanbul, Türkiye, 15 Mayıs 2018, ss.5

Osmanlı İlim Geleneğinde Acluni

Sahnısemandan Darulfununa Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Aralık 2017, ss.60

Şerhu Usuli'l-hadis İsimli Eseri Bağlamında Davud el-Karsi'nin Şerh Yöntemi

Sahnısemandan Darulfununa Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Aralık 2017, ss.30

KONULU HADİS PROJESİ VE ETRAFINDAKİ TARTIŞMALAR

V. GENÇ AKADEMİSYENLER BULUŞMASI BİLGİ VE TOPLUM, Mardin, Türkiye, 17 - 19 Haziran 2011, ss.42

MODERN DÖNEMDE HADİS KARŞITLIĞI VE KURANİYYUN AKIMI

IV. GENÇ AKADEMİSYENLER BULUŞMASI YENİ MESELELER VE ÇÖZ ARAYIŞLARI, Yalova, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2010, ss.14-15

Kitap & Kitap Bölümleri

Davud el-Karsi'nin Hadisçiliğinde Mantık ve Külli Kaidelerin Yeri (Şerhu Usuli'l-Hadis İsimli Eseri Bağlamında)

Sahn-ı Seman'dan Darulfunun'a Osmanlı'Da İlim ve Fikir Dünyası Alimler Müesseseler Fikri Eserler 18.Yy, Furat A. H., Kalkan Yorulmaz N., Arı O.S, Editör, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, ss.45-62, 2018

Modern Dönemde Hadis Karşıtlığı ve Kur'aniyyun Akımı

Modern Dönemde İslam'ı ve Osmanlı'yı Yeniden Düşünmek, Açıl B., Mercan h., Editör, Yedirenk Kitapları, İstanbul, ss.125-149, 2013

Balkanlardan Türkiye'ye Uzanan Bir Birikim: Muhammed Tayyib Okiç (1902-1977)

Türkiyenin Birikimleri 1 (İlahiyatçılar), Hüseyin Turkan, Editör, İlke Yayıncılık, İstanbul, ss.120-126, 2013

Diğer Yayınlar