Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Aktopraklık Açıkhava Müzesi ve Arkeoloji Okulu

Arkeoloji ve Sanat Dergisi, ss.11-22, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Musings on Early Farming Communities in Northwest Anatolia; and other Flights of Fancy

Natural Sciences in Archaeology (INSA), cilt.III, ss.11-22, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlk Kalkolitik Çağ'da Konut ve Yerleşme: Aktopraklık Höyük

Arkeoloji ve Sanat Dergisi, ss.41-50, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Neolithic Communities in the Eastern Marmara Region: Aktopraklık C

Anatolica, cilt.XXXVII, ss.1-15, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Marmaranın İlk Çiftçileri

İstanbul Üniversitesi Bilim Kültür ve Sanat Dergisi, ss.34-41, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Die spätantik-frühbyzantinische Bebauung von Aktopraklık Höyük. Bericht über die Grabungen 2010

Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Instituts in Wien, cilt.79, ss.383-408, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuzeybatı Anadolu’da Anahatlarıyla Neolitik-Kalkolitik Do¨nemler

Haberler, ss.1-7, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şanlıurfa, Birecik-Suruç Arkeolojik Envanter Raporu. Türkiye Kültür Envanteri Pilot Bölge Çalışmaları: Birecik-Suruç

Türkiye Bilimler Akademisi Türkiye Kültür Sektörü Dergisi, cilt.1, ss.1-101, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Arkeoloji ve Toplum : Herkes İçin Arkeoloji

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye, 24 - 26 December 2015, ss.1

Tarihöncesi Dönemde Nilüfer:Aktopraklık Höyük

Odryses'ten Nilüfer'e Uluslararası Nilüfer Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 13 - 15 November 2015, ss.433-443

Cultural Heritage Management Project of a Neolithic Site in Turkey:Aktopraklik Archaeopark

International Committee on Archaeological Heritage Management, Cuzco, Peru, 27 - 30 November 2012, ss.53

Mezraa-Teleilat Höyüğü 4. Dönem Çalışmaları

25. Uluslararası Kazı ve Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara, Türkiye, 26 - 30 May 2004, cilt.2, ss.235-244

Kırklareli Höyüğü 2003 Yılı Kazıları

26. Uluslararası Kazı ve Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara, Türkiye, 24 - 28 May 2004, cilt.1, ss.321-332

Kitap & Kitap Bölümleri

Making Spaces to Places. North Aegean, Balkans and Western Anatolia in the Neolithic

Living in an Enclosed Settlement Settlement pattern and Social Organization in Aktopraklık , Tasic N., Urem-Kotsou, D., Editör, Bar Publishing / The British Archaeological Reports Barron's Educational Series, Inc., Oxford, ss.1-9, 2018 Creative Commons License

Going to West. The Dissemination of Neolithic Innovations between the Bosporus and the Carpathians

Northwest Anatolia: a Border or Bridge Between Anatolia and the Balkans During the Early Neolithic Period ?, Reingruber A., Tsirtsoni, Z., Nadelcheva P.,, Editör, Routlege Taylor&Francis Group, London, ss.7-18, 2017

Die Entwicklung des vorbronzezeitlichen Siedlungsschemas in der südlichen Marmara- Region

Anatolian Metal VII- Der Anschnitt 25, Yalçın, Ü.,, Editör, Grafisches Centrum Cuno Gmbh & Co. Kg, Bochum, ss.209-220, 2016

The Neolithic in Turkey: New Excavations and New Research. Northwestern Turkey and Istanbul

Aktopraklık, Özdoğan M., N. Başgelen, P. Kuniholm, Editör, Archaeology And Art Publications, İstanbul, ss.45-68, 2013

Anatolian Metal VI- Der Anschnitt 25

Staudammprojekte und Rettungsgrabungen in der Turkei, Yalçın, Ü., Editör, Grafisches Centrum Cuno Gmbh & Co. Kg, Bochum, ss.267-272, 2013

Beginnings - New Research in the Appearance of the Neolithic between Northwest Anatolia and the Carpathian Basin

The Emergence of Neolithic Life in South and East Marmara Region, Krauss, R., Editör, Verlag Marie Leidorf Gmbh, Halle, ss.57-65, 2011

Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Akeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2002 Yılı Çalışmaları

2002 Yılı Mezraa-Teleilat Kazıları, Tuna N., Doonan O. , Editör, Odtü- Tarihesel Çevre Araştırma Ve Değerlendirme Merkezi (Taçdam), Ankara, ss.35-96, 2011

The Neolithic in Turkey, Tigris Basin

Gusir Höyük, Özdoğan M., Başgelen N., Kuniholm P., Editör, Archaeology And Art Publications, İstanbul, ss.1-19, 2011

The Neolithic in Turkey Tigris Basin

Addendum to Mezraa Teleilat. The 2007 Season and Some Considerations on the Chronological Sequence of the Site, Özdoğan M., Başgelen N., Kuniholm P., Editör, Archaeology And Art Publications, İstanbul, ss.261-265, 2011

BYZAS 2

From Anatolia to Europe: The ceramic sequence of Hoca Çeşme in Turkish Thrace, Lichter, c., Editör, Ege Yayınları, İstanbul, ss.117-129, 2005

Aşağı Pınar I

Die Architektur von Aşağı Pınar, Karul N., Eres Z., Özdoğan M., Parzinger H., Editör, Verlag Philipp Von Zabern, Mainz Am Rhein, ss.42-120, 2003

Aşağı Pınar I

Die Naturräumlichen Verhältnisse in Türkisch Thrakien, Karul N., Eres Z., Özdoğan M., Parzinger H., Editör, Verlag Philipp Von Zabern, Mainz Am Rhein, ss.5-8, 2003

Aşağı Pınar I

Rekonstruktionversuche zu den Bauten von Aşağı Pınar, Karul N., Eres Z., Özdoğan M., Parzinger H., Editör, Verlag Philipp Von Zabern, Mainz Am Rhein, ss.174-180, 2003

Aşağı Pınar I

Die Forschungsgeschichte Türkisch-Thrakiens, Karul N., Eres Z., Özdoğan M., Parzinger H., Editör, Verlag Philipp Von Zabern, Mainz Am Rhein, ss.9-13, 2003

Aşağı Pınar I

Der Siedlungshügel von Aşağı Pınar, Karul N., Eres Z., Özdoğan M., Parzinger H., Editör, Verlag Philipp Von Zabern, Mainz Am Rhein, ss.14-34, 2003

Diğer Yayınlar