Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1998 - 2003
  Doktora

  İstanbul Üniversitesi, İktisaf Fakültesi, Siyaset Bilimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2003
  Doktora

  Hilafet Kurumundaki Yapısal Değişim ve Osmanlı Hilafeti

  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

 • 1998
  Yüksek Lisans

  Türkiye'de Çağdaşlaşma ve Müzik

  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Siyasal Tarih Ana Bilim Dalı