Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Küresel Salgın Sürecinde Ekonomik ve Mali Göstergeler,

VEHAK sempozyum ‘Küresel Salgının Vergi ve Kamu Maliyesi Hukukuna Etkileri’ , İstanbul, Turkey, 13 November 2021

Taxpayer Behavior: Types of Taxpayers Created Through Tax Sanctions and Incentives

34. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.235-239

Maliye Teorisinin Çıkmazı: Küresel Kamusal Mallar

XXI. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 9 - 12 May 2006, no.1, pp.12-45

Türkiye’de Kamu Harcamalarının GSMH İçindeki Payının Analizi ve Ülkelerarası Karşılaştırma

XVI. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 24 May 2001, no.2, pp.134-157

Books & Book Chapters

Eğitim Hizmetlerindeki Dijital Dönüşümün Eğitim Eşitliğine Yansımaları: Covid 19 Pandemi Deneyimi

in: Demokrat Bir Bilim ve Siyaset İnsanı: Memduh Yaşa’ya Armağan, Nihat Falay,Pınar Feyzioğlu Akkoyunlu, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.1, 2023 Sustainable Development

KÜRESEL KAMUSAL MAL OLARAK COVID–19 PANDEMİSİNDE DEVLETİN ROLÜ: ALINAN ÖNLEMLER VE POLİTİKA İKİLEMLERİ

in: Güncel Maliye Tartışmaları – 3, Bumin Doğrusöz,Ayşe Güner,Gülay Akgül Yılmaz, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.175-200, 2021

Kamu Maliyesi Temel Kavram ve Esaslar

Beta Yayınevi, İstanbul, 2020

The Effects of the Covid-19 Fiscal Measures on Economic Variables: An Analysis Across Countries and Country Groups

in: The Covid-19 Pandemic Global Risks and Uncertainties, Nazan Susam, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.95-114, 2020 Sustainable Development

The Effects of the Covid-19 Fiscal Measures on Economic Variables: An Analysis Across Countries and Country Groups

in: The Covid-19 Pandemic Global Risks and Uncertainties, Nazan Susam, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.95-114, 2020 Sustainable Development

COVID-19 PANDEMİSİNDE UYGULANAN POLİTİKALAR VE MALİ ÖNLEMLER

in: SORULARLA COVID-19 PANDEMİSİ SOSYAL, SİYASİ, EKONOMİK VE MALİ BOYUTLARI, Susam, Nazan, Editor, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, pp.127-150, 2020

DÜYUN-U UMUMİYE İDARESİNİN KURULUŞU VE İDARİ YAPISI

in: Nihat Falay'a Armağan, Kirmanoğlu, H., Feyzioğlu Akkoyunlu, P., Arıkboğa, A., Ergüder, B., Editor, Der Yayınları, İstanbul, 2018

Kamu maliyesi

Beta, İstanbul, 2016

Türkiye'de İlk ve Ortaöğretimde Eğitim Eşitliği ve Eğitim Eşitliğinin Belirleyicileri

in: Prof. Dr. Fevzi Devrim Hocaya Armağan Kitap, Kamil Tüğen,Asuman Altay, Editor, -, İzmir, pp.1, 2014

Mali Kurallar: Kurala Dayalı Bütçe Politikası

in: Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar, Porf. Dr. Figen Altuğ, Editor, Seçkin, Ankara, pp.21-0, 2013

Vergi Rekabetinin Türkiye Üzerindeki Yansımaları

in: Küresel Dönemde Vergileme: Dönüşüm ve Türkiye’ye Yansımalar, Ayşegül Yakar Önal,Sezai Temelli, Editor, Beta Yayınevi, İstanbul, pp.36-51, 2012

Diğer Uluslararası Mal ve Hizmetler

in: Uluslararası Mali İlişkiler, Ayşegül Mutlu,Nurettin Bilici,Eser Karakaş,Heyet, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.105-132, 2007

Küresel Kamusal Mallar

in: Uluslararası Mali İlişkiler, Herekman A., Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.450-0, 2007

Bireysel Emeklilik Sisteminin Muhtemel Sonuçları

in: Sosyal Güvenlikte Yeni Yaklaşım : Bireysel Emeklilik Sistemi, Esfender Korkmaz, Editor, İto Yayınları, İstanbul, pp.201-225, 2007

Türkiye'de Turizm Ekonomisi

in: Türkiye'de Turizm Ekonomisi, İTO, Editor, İto, İstanbul, pp.250-0, 2007

Türkiye'de Mortgage

in: 100 Soruda Mortgage, İTO, Editor, İto, İstanbul, pp.200-0, 2007

Dünyada Bireysel Emeklilik

in: Sosyal Güvenlikte Yeni Yaklaşım: Bireysel Emeklilik, İTO, Editor, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, pp.250-0, 2006

Metrics

Publication

60

Project

7

Thesis Advisory

15

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals