Araştırma Alanları

  • Sağlık Bilimleri

  • Eczacılık

  • Meslek Bilimleri

  • Farmasötik Kimya

  • Kimya

  • Organik Kimya

  • Heterosiklik Bileşikler Kimyası

  • Temel Bilimler