Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1988 - 1993 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1986 - 1988 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1981 - 1985 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1993 Doktora

  Sübstitüe Propandioik asid Tiyosemikarbazidleri ile bunlardan türeyen bis(triazolintiyonil)alkanlar'ın Sentezi ve Spektral Verileri

  İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

 • 1988 Yüksek Lisans

  1,3-Disübstitüe-2-tiyokso-4,5-imidazolidindionların Sentezleri ve Spektroskopik Verileri

  İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2018Stratejik Çevik Liderlik

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İ.Ü.Eczacılık Fakültesi ve Pozitum Eğitim Danışmanlık

 • 2018İyi Laboratuvar Uygulamaları

  Sağlık ve Tıp , İ.Ü.İlaç Araştırma ve Uygulama Merkezi İ.Ü. Eczacılık Fakültesi

 • 2018Lisansüstü Eğitime Hazırlık Kursu

  Sağlık ve Tıp , İ.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2017Aktif Öğrenme Yöntemleri ve Soru Hazırlama Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , KEYPS Eğitim Departmanı

 • 2014İş Sağlığı ve Güvenliği

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Üniversitesi

 • 2012Farmasötik Buluşlarda Patent, Ruhsatlandırma ve Hukuki Uygulamalar Sempozyumu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Acıbadem Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Geliştirme Merkezi

 • 20113. Detae Günleri

  Sağlık ve Tıp , İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü

 • 20046. Çocuk Gelişimi Halk Seminerleri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı