Education Information

Education Information

 • 1988 - 1993 Doctorate

  Istanbul University, Faculty Of Pharmacy , Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Turkey

 • 1986 - 1988 Postgraduate

  Istanbul University, Faculty Of Pharmacy , Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Turkey

 • 1981 - 1985 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Pharmacy , Turkey

Dissertations

 • 1993 Doctorate

  Sübstitüe Propandioik asid Tiyosemikarbazidleri ile bunlardan türeyen bis(triazolintiyonil)alkanlar'ın Sentezi ve Spektral Verileri

  Istanbul University, Faculty of Pharmacy , Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

 • 1988 Postgraduate

  1,3-Disübstitüe-2-tiyokso-4,5-imidazolidindionların Sentezleri ve Spektroskopik Verileri

  Istanbul University, Faculty of Pharmacy , Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2018Stratejik Çevik Liderlik

  Education Management and Planning , İ.Ü.Eczacılık Fakültesi ve Pozitum Eğitim Danışmanlık

 • 2018İyi Laboratuvar Uygulamaları

  Health&Medicine , İ.Ü.İlaç Araştırma ve Uygulama Merkezi İ.Ü. Eczacılık Fakültesi

 • 2018Lisansüstü Eğitime Hazırlık Kursu

  Health&Medicine , İ.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2017Aktif Öğrenme Yöntemleri ve Soru Hazırlama Kursu

  Education Management and Planning , KEYPS Eğitim Departmanı

 • 2014İş Sağlığı ve Güvenliği

  Education Management and Planning , İstanbul Üniversitesi

 • 2012Farmasötik Buluşlarda Patent, Ruhsatlandırma ve Hukuki Uygulamalar Sempozyumu

  Education Management and Planning , Acıbadem Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Geliştirme Merkezi

 • 20113. Detae Günleri

  Health&Medicine , İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü

 • 20046. Çocuk Gelişimi Halk Seminerleri

  Education Management and Planning , İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı