Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Müzelerde İş Güvenliği Sorunsalı

Müzeler, Oyunlar, Oyuncaklar Ve Çocuklar, 2014 (National Refreed University Journal)

Ayasofya Imaretine Yeniden Fonksiyon Verilmesi: Restorasyon Ve Tefriş Projeleri

TBMM Milli Saraylar Sanat Tarih-Mimarlık Dergisi, no.13, pp.89-99, 2014 (Other Refereed National Journals)

Investing in Culture

Cultural Heritage Projects And Problems For The Historical Monuments Journal of Cultural Heritage, vol.1, pp.1, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Müzelerde İşgüvenliği Çalışmalarının Önemi

SAYED,Eleştiri Dergisi, no.2, pp.1-2, 2009 (Other Refereed National Journals)

Fotoğraf Sanatçısı Nadar’ın İzlenimci Akıma Etkisi

Sanat Dergisi, vol.2, pp.40-45, 2004 (Other Refereed National Journals)

Fotoğraf Sanatının Cumhuriyet Dönemi Yansımaları

Sanat Çevresi Dergisi, pp.58-59, 2003 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı’da Sinemanın Gelişimine katkıda Bulunan Öncüler

Sanat Çevresi Dergisi, pp.42-44, 2003 (Other Refereed National Journals)

Fotoğraf Sanatı’nın Türkiye’de Gelişim Tarihçesi

Sanat Çevresi Dergisi, no.294, pp.84-85, 2003 (Other Refereed National Journals)

Şantiyede Beton Kontrolu ve sonuçları

Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, pp.63-65, 1997 (Other Refereed National Journals)

Şantiyede Uygulanacak Teknik Kurallar

Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, pp.66-71, 1997 (Other Refereed National Journals)

İş Yönetimi Açısından Şantiye İşlerinde Uygulanacak Bazı Teknik Kurallar

Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, pp.66-71, 1997 (Other Refereed National Journals)

Beton Dayanımı ( Mukavemeti) konusunda bir şantiyede yaşananlar ve Deney Sonuçları

Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, pp.63-65, 1997 (Other Refereed National Journals)

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

TMMOB İnşaat Mühendisleri odası Istanbul Şubesi Yayın Organı,, no.27, pp.31-33, 1996 (Other Refereed National Journals)

Yapı Denetimi ve Beton

Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, pp.66-67, 1994 (Other Refereed National Journals)

İnşaat Sektöründe İşçi Sağlığı İş Güvenliği ve Önlemleri

İşçi Sağlığı İş Güvenliği Okulu II, vol.2, pp.79-101, 1994 (Other Refereed National Journals)

Gençler kazada da önde

Not Dergisi, vol.2, pp.8-9, 1994 (Other Refereed National Journals)

Kayseri

Yeni Fotoğraf Dergisi, no.31, pp.21-23, 1980 (Other Refereed National Journals)

kAYSERİ

Çarşak Dergisi, vol.-, 1980 (National Non-Refereed Journal)

Geçmişe Bakış

Çarşak Dergisi, vol.-, 1980 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Museums Dedicated To Female Scientists

International World Women Conference 2020, Nevşehir, Turkey, 7 - 08 March 2020, pp.50-52

Felt from Past to Present: The Projects of Nihal Keriman Erbay

The Golden Man and the Problems of the Archeology of the Nomads of the Steppe Belt of Eurasia, Aktau, Kazakhstan, 18 December 2020, pp.167-173

Museums of Women Who Left Their Mark in the Field of Medical Marie Curie, Florence Nightingale and Türkan Saylan Museums’

4.th International Silk Road Academic Studies, Symposium / ISSRAS, Nevşehir, Turkey, 18 December 2020 Sustainable Development

Studies For Disadvantaged Visitors at the Museum

4.th International Silk Road Academic Studies, Symposium / ISSRAS, Nevşehir, Turkey, 17 - 18 December 2020

Cultural Heritage Projects and Problems For The Historical Monuments In The Balkans

I.International Balkan Congress, Yesterday,Today,Tomorrow And The Change, İstanbul, Turkey, pp.100

Müzelerde Yüz ve Parmak izi Okuma Teknolojileri

Müzelerde Yeni Nesil Teknoloji Projeleri Konferansı, İstanbul, Turkey, 24 February 2020

Singapore National University Nus Museum

5th.International University Museums Association Platform Congress,, Edirne, Turkey, 3 - 07 May 2018, vol.1, pp.25

Changing Architectural Projects of University Museum

5th.International University Museums Association Platform Congress,, Edirne, Turkey, 3 - 07 May 2018, vol.1, no.1, pp.43-45

Museum of Kazan State University

; II. International University Museums Assocition Conference, İstanbul, Turkey, 28 - 29 May 2015

New Demension Of Art Education in Museums

The Anadolu Internatıonal Symposıum On Arts Educatıon Anadolu - ISAE, İstanbul, Turkey, 14 - 16 May 2014

Kültürel Miras Alanlannda. Enğelsiz Ortama Yönelik Alınan Önlemler

ENGELSİZMİR 2013, İzmir, Turkey, 30 October - 03 November 2013

Müze Projelerinin Hazırlanması

MÜZE PROJELERİ KONFERANSI, İstanbul, Turkey, 08 April 2013

The Extent Of Exhibiting Leather Artefacts In Museums, Which Are Our Cultural Heritage,

1st. International Leatherworking, Textile and Nomads In Historical Periods Symposıum, İstanbul, Turkey, 1 - 04 November 2012

Kültürel Mirası Projelerinin Sanat ve Teknoloji Uzantısı

Sanatta Yerellikve Evrensellik Ulusal Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 16 March 2012

Tokyo Batı Sanatı Ulusal Müzesinde Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Önlemler

Türkiye Ve Japonya’da Kültürel Mirasın Korunması, İstanbul, Turkey, 1 - 02 January 2012

The Project Of Transforming Yenikapı Mevlevîhane to The Museum & Culture Center

5th International Congress “Cultural Heritage 2011 Science and Technology For The Safeguard of Cultural Heritage of the Mediteranean”, İstanbul, Turkey, 22 - 25 November 2011, pp.100-105

Transformation Of The Building Of The Ayasofia Alms House Into Museum

5th International Congress “Cultural Heritage 2011 Science and Technology For The Safeguard of Cultural Heritage of the Mediteranean, İstanbul, Turkey, 22 - 25 November 2011, pp.185

Istanbul Hospitals On Historical Maps

; 5th International Congress of the International Society for History of Islamic Medicine, İstanbul, Turkey, 25 - 28 October 2010, pp.100-105

Important Of Herıtage Educatıon In Unıversıty

13th International Conference“ Ict In The Education Of The Balkan Countries, Bulgaria, 1 - 04 May 2010

Cumhuriyet Dönemi’nde Fotoğrafın Sanatsal Boyutu

Cumhuriyet Dönemi Sanatsal Etkinliklerin Değişimi Konferansı, İstanbul, Turkey, 1 - 04 December 2003

İnşaat Mühendisleri Odası,Mesleki Eğitm Semineri

İnşaat Sektöründe İş Güvenliğinin İşgücü Verimliliğine Etkisi, İstanbul, Turkey, 29 April 1999

İnşaat Sektöründe İş Güvenliğinin İşgücü Verimliliğine Etkisi

İnşaat Mühendisleri Odası,Mesleki Eğitm Semineri, İstanbul, Turkey, 19 March 1999

İnşaat Şantiyelerinde İş Güvenliği

Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı, İstanbul, Turkey, 1 - 04 April 1996

İnşaat Sektöründe İş Güvenliği

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Okulu II, İstanbul, Turkey, 1 - 04 June 1994

Books & Book Chapters

THE EFFECT OF CHILDREN'S LITERATURE ON MUSEUM IN TURKEY AND THE WORLD

in: INTERNATIONAL MULTI-DISCIPLINARY CHILDREN'S STUDIES CONGRESS 18-19 July 2021 / Ankara (THE PROCEEDINGS BOOK), Assist. Prof.Dr. Gökhan Kemal Nalbant, Editor, ISPEC Publications, Ankara, pp.301-311, 2021

Yale University Art Gallery (Yuag) Changing with Architect Louis Kahn's Modernist Approach

in: Post-Modern University Museums, Kadir Has University Press, Doç.Dr. Mutlu Erbay,Dr. Öğr. Gör. Nuri Özer Erbay,Prof. Dr. Fethiye Erbay, Editor, Kadir Has University Press, İstanbul, pp.115-128, 2020

Müze Dışında Çağdaş Sanatın Değişen Parametrelerinde Yeni Sergi Alanı Arter

in: Müze ve Sanat, Mehmet Emin Karahan, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.214-225, 2020

University Museum and Studies on Disadvantageous Groups

in: Büyük Değişimler Çağında Üniversite Müzeleri,, Erbay,Fethiye ve Erbay, Mutlu, Editor, , Anatolia University, Press, Eskişehir, pp.51-61, 2017

Charles Üniversitesi Eczacılık Müzesi

in: Büyük Değişimler Çağında Üniversite Müzeleri, Erbay,Fethiye ve Erbay, Mutlu, Editor, Anadolu Unıversıtesı, Eskişehir, pp.217-222, 2017

Latvia University Museums

in: Değişen Üniversite Müzeleri, Erbay,Fethiye ve Erbay, Mutlu, Editor, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne, pp.245-253, 2016

Azerbaijan Baku Universıty Museum

in: Değişen Üniversite Müzeleri, Erbay, Fethiye ve Erbay, Mutlu , Editor, Trakya University, Edirne, pp.196-204, 2016

Müzelerde İş Güvenliği Sorunsalı

in: Müzeler, Oyunlar, Oyuncaklar Ve Çocuklar, Ed.: Dilek Maktal Canko , Editor, Ege Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, pp.117-125, 2014

Tokyo Batı Sanatı Ulusal Müzesinde Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Önlemler

in: Türkiye Ve Japonya’da Kültürel Mirasın Korunması, Ed.: Dr.Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu, Editor, İbb Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, pp.85-96, 2014

Other Publications