Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Müzelerde İş Güvenliği Sorunsalı

Müzeler, Oyunlar, Oyuncaklar Ve Çocuklar, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ayasofya Imaretine Yeniden Fonksiyon Verilmesi: Restorasyon Ve Tefriş Projeleri

TBMM Milli Saraylar Sanat Tarih-Mimarlık Dergisi, ss.89-99, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investing in Culture

Cultural Heritage Projects And Problems For The Historical Monuments Journal of Cultural Heritage, cilt.1, ss.1, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müzelerde İşgüvenliği Çalışmalarının Önemi

SAYED,Eleştiri Dergisi, ss.1-2, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fotoğraf Sanatçısı Nadar’ın İzlenimci Akıma Etkisi

Sanat Dergisi, cilt.2, ss.40-45, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fotoğraf Sanatının Cumhuriyet Dönemi Yansımaları

Sanat Çevresi Dergisi, no.302, ss.58-59, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı’da Sinemanın Gelişimine katkıda Bulunan Öncüler

Sanat Çevresi Dergisi, no.295, ss.42-44, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fotoğraf Sanatı’nın Türkiye’de Gelişim Tarihçesi

Sanat Çevresi Dergisi, no.294, ss.84-85, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şantiyede Beton Kontrolu ve sonuçları

Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, no.388, ss.63-65, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şantiyede Uygulanacak Teknik Kurallar

Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, no.388, ss.66-71, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İş Yönetimi Açısından Şantiye İşlerinde Uygulanacak Bazı Teknik Kurallar

Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, no.388, ss.66-71, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beton Dayanımı ( Mukavemeti) konusunda bir şantiyede yaşananlar ve Deney Sonuçları

Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, no.388, ss.63-65, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

TMMOB İnşaat Mühendisleri odası Istanbul Şubesi Yayın Organı,, ss.31-33, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapı Denetimi ve Beton

Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, no.373, ss.66-67, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnşaat Sektöründe İşçi Sağlığı İş Güvenliği ve Önlemleri

İşçi Sağlığı İş Güvenliği Okulu II, cilt.2, ss.79-101, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gençler kazada da önde

Not Dergisi, cilt.2, ss.8-9, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri

Yeni Fotoğraf Dergisi, ss.21-23, 1980 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

kAYSERİ

Çarşak Dergisi, cilt.-, 1980 (Hakemsiz Dergi)

Geçmişe Bakış

Çarşak Dergisi, cilt.-, 1980 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cultural Heritage Projects and Problems For The Historical Monuments In The Balkans

I.International Balkan Congress, Yesterday,Today,Tomorrow And The Change, İstanbul, Türkiye, ss.100

Changing Architectural Projects of University Museum

5th.International University Museums Association Platform Congress,, Edirne, Türkiye, 3 - 07 May 2018, cilt.1, no.1, ss.43-45

Singapore National University Nus Museum

5th.International University Museums Association Platform Congress,, Edirne, Türkiye, 3 - 07 May 2018, cilt.1, ss.25

Museum of Kazan State University

; II. International University Museums Assocition Conference, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 May 2015

New Demension Of Art Education in Museums

The Anadolu Internatıonal Symposıum On Arts Educatıon Anadolu - ISAE, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 May 2014

Kültürel Miras Alanlannda. Enğelsiz Ortama Yönelik Alınan Önlemler

ENGELSİZMİR 2013, İzmir, Türkiye, 30 October - 03 November 2013

Müze Projelerinin Hazırlanması

MÜZE PROJELERİ KONFERANSI, İstanbul, Türkiye, 08 April 2013

The Extent Of Exhibiting Leather Artefacts In Museums, Which Are Our Cultural Heritage,

1st. International Leatherworking, Textile and Nomads In Historical Periods Symposıum, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 November 2012

Kültürel Mirası Projelerinin Sanat ve Teknoloji Uzantısı

Sanatta Yerellikve Evrensellik Ulusal Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 March 2012

Tokyo Batı Sanatı Ulusal Müzesinde Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Önlemler

Türkiye Ve Japonya’da Kültürel Mirasın Korunması, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 January 2012

The Project Of Transforming Yenikapı Mevlevîhane to The Museum & Culture Center

5th International Congress “Cultural Heritage 2011 Science and Technology For The Safeguard of Cultural Heritage of the Mediteranean”, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 November 2011, ss.100-105

Transformation Of The Building Of The Ayasofia Alms House Into Museum

5th International Congress “Cultural Heritage 2011 Science and Technology For The Safeguard of Cultural Heritage of the Mediteranean, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 November 2011, ss.185

Istanbul Hospitals On Historical Maps

; 5th International Congress of the International Society for History of Islamic Medicine, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 October 2010, ss.100-105

Important Of Herıtage Educatıon In Unıversıty

13th International Conference“ Ict In The Education Of The Balkan Countries, Bulgaristan, 1 - 04 May 2010

Cumhuriyet Dönemi’nde Fotoğrafın Sanatsal Boyutu

Cumhuriyet Dönemi Sanatsal Etkinliklerin Değişimi Konferansı, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 December 2003

İnşaat Mühendisleri Odası,Mesleki Eğitm Semineri

İnşaat Sektöründe İş Güvenliğinin İşgücü Verimliliğine Etkisi, İstanbul, Türkiye, 29 April 1999

İnşaat Sektöründe İş Güvenliğinin İşgücü Verimliliğine Etkisi

İnşaat Mühendisleri Odası,Mesleki Eğitm Semineri, İstanbul, Türkiye, 19 March 1999

İnşaat Şantiyelerinde İş Güvenliği

Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 April 1996

İnşaat Sektöründe İş Güvenliği

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Okulu II, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 June 1994

Kitap & Kitap Bölümleri

Büyük Değişimler Çağında Üniversite Müzeleri

Charles Üniversitesi Eczacılık Müzesi , Erbay,Fethiye ve Erbay, Mutlu, Editör, Anadolu Unıversıtesı, Eskişehir, ss.217-222, 2017

Büyük Değişimler Çağında Üniversite Müzeleri,

University Museum and Studies on Disadvantageous Groups , Erbay,Fethiye ve Erbay, Mutlu, Editör, , Anatolia University, Press, Eskişehir, ss.51-61, 2017

Değişen Üniversite Müzeleri

Latvia University Museums, Erbay,Fethiye ve Erbay, Mutlu, Editör, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne, ss.245-253, 2016

Değişen Üniversite Müzeleri

Azerbaijan Baku Universıty Museum, Erbay, Fethiye ve Erbay, Mutlu , Editör, Trakya University, Edirne, ss.196-204, 2016

Türkiye Ve Japonya’da Kültürel Mirasın Korunması

Tokyo Batı Sanatı Ulusal Müzesinde Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Önlemler, Ed.: Dr.Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu, Editör, İbb Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, ss.85-96, 2014

Müzeler, Oyunlar, Oyuncaklar Ve Çocuklar

Müzelerde İş Güvenliği Sorunsalı, Ed.: Dilek Maktal Canko , Editör, Ege Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, ss.117-125, 2014

Diğer Yayınlar