Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de Transfer Harcamalarının İşlevi Üzerine bir Okuma

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, ss.107-119, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hayırseverlik Çağı’nda Refah Devleti Kuramları’na Bakış

Eğitim Bilim Toplum, cilt.8, ss.30-49, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerel yönetimde toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme: kadınlar için mi? Eşitlik için mi?

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, ss.82-88, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Krizin adı: Yeniden üretim

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, ss.54-55, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gender Budgeting in Local Administiration: İstanbul Beylikdüzü and Eskişehir Odunpazarı Cases

3 4 t h I N T E R N A T I O N A L PUBLIC FINANCE CONFERENCE/TURKEY, Antalya, Türkiye, 24 - 27 April 2019, ss.29-37

Gender Responsive Budgeting and Local Democracy : Istanbul-Beylikdüzü Municipality Equality Report Case

VI International Congress on Democracy, Rosario, Arjantin, 10 - 13 September 2018, ss.1

Devletin Sınıf Karakterindeki Yozlaşmayı Türkiye Enerji Piyasası Özelleştirmesi ve EPDK Örneği Üzerinden Okumak

Türk Sosyal Bilimler Derneği, 15. Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 November - 01 December 2017, ss.217

Between Divergence and Convergence : Understanding Turkish Energy Market in the Globalized Era

World Interdisciplinary Network for Institutional Research, WINIR Conference on Institutions, Development and Globalization, Rio De Janeiro, Eylül 2015, Rio De Janerio, Brezilya, 10 - 13 September 2015, ss.1-15

Politik iktisadın Yeni Gözdesi: Teşvik politikaları, Son 10 Yıl

13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 December 2013, ss.67

Tarımsal Üretimde Kadın Emeği: Tütün Üreticisi Kadınlar

Kırsal Kalkınmada Alternatif ve Yeni Yaklaşımlar, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 November 2012, cilt.0, ss.87-101

Kapitalizm ve Ataerkillik İlişkisinde Üç Sektör: Hane, Devlet, Piyasa

7. Karaburun Bilim Kongresi, İzmir, Türkiye, 5 - 09 September 2012, cilt.0

Ev Emeğine Duyarlı Bütçeleme

12. Türk Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 14 - 16 December 2011, cilt.0

Tarladan Fabrikaya Tütün Üretiminde Kadın Emeği: Bafra’da Tütün Üreticisi ve TEKEL İşçisi olmak

11.Türk Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 14 - 15 September 2009, cilt.0

Sosyal Politikanın Feminist Eleştirisi ve Alternatifin İnşası

Karaburun Bilim Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 September 2009, cilt.0

Kadınlar için yeni çözümler: Toplumsal cinsiyet temel bütçeleme pratikleri

Siyasal İlimler Türk Derneği, Lisansüstü Konferansı, Erciyes, Kayseri, Türkiye, 20 October 2007, cilt.0

Gender Aspects of Privatisation : A case study of female tobacco workers in Turkey

The 2005 Conference on Feminist Economics, Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 19 June 2005, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Kentsel Haklar ve Hizmetler Tematik Alanı Haritalama Raporu

Ceid, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Merkezi Finans Ve İhale Kurumu, Ankara, 2018

Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği, Neoliberal ve Muhafazakar Dönem

Yerel Yaşamda Cinsiyet Eşitliği ve Bütçesi, Türkiye’den bir örnek: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Melda Yaman, Saniye Dedeoğlu, Editör, Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul, ss.256-280, 2016

Finansallaşma, Devlet ve Politik İktisat

Politik İktisadın Yeni Gözdesi olarak Teşvik Politikaları: Son Dönem İçerisinden Türkiye'ye Bakış, Mıhçı, H., Editör, Notabene Yayınevi, Ankara, ss.221-250, 2015

Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar

5018 Sayılı Kanun ve Kamu İdarelerinde Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme, Figen Altuğ, Ahmet Kesik, Murat Şeker, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.19-35, 2013

HANE, DEVLET, PİYASA:

Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 2012

Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği: Türkiye Örneği

Tütün Tarlalarında Kadın Emeği: Bafra’da Tütün Üreticisi Olmak, Saniye Dedeoğlu, Melda Yaman Öztürk, Editör, Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul, ss.215-248, 2010

Almanak 2009 Analizleri

TEKEL’in özelleştirilmesinin ardından tütün üretimi: Bafra Örneği, Serap Korkusuz Kurt, Editör, Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul, ss.178-188, 2010

Almanak 2008 Analizleri

Tekel'in Ardından, Serap Korkusuz Kurt, Editör, Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul, ss.424-434, 2009

Türkiye’de Kapitalizmin Güncel Sorunları

Özelleştirmenin Toplumsal Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi: TEKEL Örneği”, Ercan, F., Editör, Dipnot, Ankara, ss.101-127, 2007

Gender Impacts of Trade Liberalization

Gender Aspects of Privatization; A case study of female tobacco workers in Turkey, cawtar, Editör, Cawtar, Tunisia, ss.60-75, 2006

Prof. Dr. Türkan Öncel’e Armağan

Özelleştirmeye Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı ile Bakmak: Kadın Tütün İşçileri, İÜİF Maliye bölümü, Editör, İüif Maliye Araştırma Merkezi, İstanbul, ss.32-44, 2005