Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Abdülmecid b. Cellun'un Hayatı, Eserleri ve Edebi Kişiliği

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, no.31, pp.177-186, 2018 (Other Refereed National Journals)

Endülüs Arap Edebiyatının Gelişmesinde Kadın Şairlerin Rolü

Nüsha, no.17, pp.149-172, 2017 (Other Refereed National Journals)

Dante’nin İlâhî Komedya’sında Ebü’l-‘Alâ el-Ma‘arrî’nin İzleri.

İstanbul Journal of Arabic Studies, vol.1, no.2, pp.77-114, 2017 (Other Refereed National Journals)

Suriye’nin Yazmalarıyla Ünlü Kütüphanesi: Zahiriyye ve Kurucusu Tahir el Cezairi

JOURNAL OF TURKISH STUDIES, no.46, pp.163-180, 2016 (International Refereed University Journal)

ARAP GÖÇ EDEBİYATI ENDÜLÜS GRUBU ŞAİRLERİNDE VATAN ÖZLEMİ

ŞARKİYAT MECMUASI, vol.2013/2, no.28, pp.55-64, 2013 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

TÜRK YAZAR VE EDEBİYATÇILARIN GÖZÜYLE CEZAYİR BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ

MEVRUS, no.2, pp.97-102, 2013 (International Refereed University Journal)

19. YÜZYIL ARAP NAHDA HAREKETİNDE KADIN YAZARLARIN ROLÜ VE ZEYNEP FEVVAZ

ŞARKİYAT MECMUASI, vol.2012/2, no.21, pp.43-51, 2012 (International Refereed University Journal)

İbnü’s-Sayrafî ve El-Kânûn fî Dîvâni’r-Resâil Adlı Eseri

HİDAYET YAVUZ NUHOĞLU ARMAĞANI, no.1, pp.1-24, 2009 (Other Refereed National Journals)

Cubran Halil Cubran

Folklor/Edebiyat Dergisi, vol.14, no.53, pp.227-241, 2008 (Other Refereed National Journals)

TACİZADE SADİ ÇELEBİ VE SEMAİ MÜENNES KASİDESİ

ŞARKİYAT MECMUASI, no.12, pp.59-72, 2008 (International Refereed University Journal)

KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYATIN ÖNCÜSÜ HÜSEYİN MUCİB EL-MISRİ

ŞARKİYAT MECMUASI, no.10, pp.5-21, 2007 (International Refereed University Journal)

Tayyib Salih ve “Sahilde Mutlu bir Gün

KAŞGAR EDEBİYAT-KÜLTÜR DERGİSİ, no.10, pp.162-171, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÜSKÜPLÜ İLİM İNSANLARININ İSTANBUL’DAKİ İLMİ HAYATA KATKILARI.

ÜSKÜP-İSTANBUL KENTSEL KÜLTÜREL KİMLİKLER, İstanbul, Turkey, 23 - 24 December 2019, no.6702955, pp.225-239

Arapça veTürkçe Arasında Gelişen Tercüme Faaliyetleri.

Dünya Arapça Günü Uluslararası Arap Dili Çalışmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 19 November 2019, no.6406966, pp.26-28

GÖÇ VE SÜRGÜN DOLU KISA BİR HAYAT: SURİYELİ ŞAİR VE YAZAR EDİP İSHAK

III. ULUSLARARASI VATANA DÖNÜŞ EDEBİYATI, İstanbul, Turkey, 11 - 13 November 2019, no.6179553, pp.43-50 Sustainable Development

Suriye’de XX. Yüzyıl Neo-Klasik Şiirinde Vatan Teması.

2. Uluslararası Vatana Dönüş Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 8 - 09 October 2018, pp.11-36

ENDÜLÜS ARAP EDEBİYATININ GELİŞMESİNDE KADIN ŞAİRLERİN ROLÜ.

USOS, İstanbul, Turkey, 23 - 24 October 2017, no.3875029, pp.78-79

Mısırlı Yazar ve Şair Abdullah Nedim’in Eserlerinde Sürgün Hayatının İzleri.

DOĞU EDEBİYATLARINDA GÖÇ VE İNSAN, İstanbul, Turkey, 2 - 03 October 2017, no.3875109, pp.22-23

Arapça Hazırlık Sınıfı Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerinin Programlarının Hedef ve Mesleki Yeterlilik Açısından Değerlendirilmesi

II. ULUSLARARASI ARAPÇA ÖĞRETİMİNİ GELİŞTİRME SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 16 - 18 December 2016, pp.19-38

Yabancılara Arapça Öğretiminde Türkiye Tecrübesi.

I. YABANCILARA ARAPÇA ÖĞRETİMİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 11 - 13 November 2015, no.2112538, pp.11-18

Türkiye'de Uluslar arası Arapça Yarışmaları

ARAP DİLİ KONGRESİ, Dubai, United Arab Emirates, 6 - 10 May 2015, vol.11, pp.295-299

Türkiye'de Sağlık Turizminde Arapçaya Olan İhtiyaç

ARAP DİLİ KONGRESİ, Dubai, United Arab Emirates, 7 - 10 May 2014, vol.3, pp.363-365

Türkiye'deki Okullarda Arapça Öğretimi

II. ULUSLARARASI ARAP DİLİ KONGRESİ, Dubai, United Arab Emirates, 7 - 10 May 2013, vol.3, pp.266-269

19. YÜZYILDA CEZAYİR’DEN SURİYE’YE YAŞANAN GÖÇÜN EDEBİ VE KÜLTÜREL HAYATA YANSIMALARI

III. ULUSLAR ARASI DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2011, vol.1, pp.1-13

Books & Book Chapters

Episodes in the Encyclopedia

CEBBUR, Cebrail Süleyman

Diyanet Vakfı, pp.252-253, 2016

BEL, Alfred Marie Octave

Diyanet Vakfı, pp.180-181, 2016

RACİHİ, Abduh

Diyanet Vakfı, pp.414-415, 2016

SAYRAFİ, Hasan Kamil

Diyanet Vakfı, pp.481-482, 2016

MONTEIL, Vincent Mansour

Diyanet Vakfı, pp.280-281, 2016

WRIGHT,William

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.165-166, 2013

Other Publications