Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TBMM'nin Organik ve İşlevsel Evrimi: Türkiye'de Yasama-Yürütme İlişkilerinin Analizi

6. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey, 18 - 21 October 2023

Kamu İdareleri Okuryazarlığı ve Yerel Kamu Hizmetlerine Erişimin Geliştirilmesi Projesi'nde Öne Çıkan Sonuçlar

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, Bishkek, Kyrgyzstan, 9 - 11 June 2021, pp.125-126

Anayasa Mahkemesi Kararlarında İdari ve Siyasi Özerklik Kavramları Uluslararası XI Kamu Yönetimi Forumu

Uluslararası XI. Kamu Yönetimi Forum, Samsun, Turkey, 31 October - 02 November 2013, pp.952-964

Sosyal ve Siyasal Çatişmalara Bir Çözüm Aracı Olarak Anayasa: Tunus Örneği

2. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Kocaeli, Turkey, 6 - 07 April 2018, pp.57-58

Proselytism and the Issue of Compulsory Religion Courses

2nd International Scientific Researches Congress On Humanities And Social Sciences, İstanbul, Turkey, 20 April - 23 October 2017, pp.201-202

Türkiye’de Seçim Barajı Tartışmaları ve Temsilde Adalet Sorunu Üzerine Bir İnceleme

Türk Sosyal Bilimler Derneği (TSBD) 14. Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 25 November 2015, pp.35

“1982 Anayasası ve Militan Demokrasi: Ekstremist Siyasal Partilerin Yasaklanması Rejimi”

Karaburun Bilim Kongresi, 80’den Sonra, İzmir, Turkey, 1 - 04 September 2009, pp.32-33

Books & Book Chapters

Ombudsmanlık Kurumunun İşlevleri ve Etkililiği Üzerine Bir İnceleme

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Kavramsal ve Uygulamalı Araştırmalar , Furkan Çelebi, Editor, Duvar Yayınları, Ankara, pp.193-219, 2020

Türk Kamu Yönetiminde Özerklik Sorunu ve Çözüm Önerileri: Anayasa Mahkemesi Kararları Üzerine Bir İnceleme

in: Kamu Yönetiminde Güncel Sorunlar, Tartışmalar ve Çözüm Önerileri, Emre Akcagündüz,Ömür Aydın, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.401-426, 2020

Kamusal Alanda Özgürlük Ve İktidar İlişkilerine Arendt’çi Yaklaşım

in: İletişimde Seçme Konular 2, Gezgin Suat, Çiftçi Hasan, Editor, İksad Paublishing House, Ankara, pp.454-477, 2020

Milliyetçilik İlkesinin Anayasal Serüveni

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yeni Perspektifler, BATTAL, Fetullah , DURMUŞ, İbrahim, Editor, iksad publishing house, Ankara, pp.89-132, 2019

Demokratik Toplum Düzeninde İnanç Özgürlüğü ve Çoğulculuk

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar, Künüçen, H. Hale, Quliyeva Xatire, Seçgin Yılmaz, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.280-295, 2019

Parliamentary Immunity and the Issues Encountered in Turkey

in: Argumentation and Appraisal in Parliamentary Discourse, Jakaza, Ernest, Editor, IGI Global, Hershey PA, pp.31-58, 2019

Problems Relating to the Right to Information in Turkey

in: Constitutional Knowledge and Its Impact on Citizenship Exercise in a Networked Society, Melro Ana, Oliveira Lídia, Editor, IGI Global, Hershey PA, pp.134-168, 2019

Demokratik Toplumda Hoşgörüsüzlük: Nefret Söylemi ve Nefret , Söyleminin İfade Özgürlüğünden Ayrıştırılması Sorunu

in: Mümtaz Soysal’a Armağan, "Eroğul C.", "ERTUĞRUL İ.", "ESEN S.", "SAĞLAM F.", "SEVİNÇ M.", Editor, Mülkiyeliler Birliği Vakfı, Ankara, pp.163-178, 2009

Episodes in the Encyclopedia

Demokratik Toplum Düzeni

Astana Yayınları, pp.185-193, 2021

Presidential Decree

Astana Yayınları, pp.110-117, 2021

Regionalized State

Astana Yayınları, pp.87-93, 2021

Metrics

Publication

30

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

H-Index (TrDizin)

2

Thesis Advisory

9

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals