Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Herbert Marcuse’s Political Approach and the Concept of Liberation

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.13, no.75, pp.215-223, 2020 (National Refreed University Journal)

Serbest Seçim Hakkı ve Kişinin Siyasal Etkinliklerinin Kısıtlanması Sorunu

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, vol.8, no.15, pp.69-96, 2020 (Other Refereed National Journals)

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Hukuki Statüsü Üzerine Tartışmalar

Akademik İncelemeler Dergisi, vol.14, no.2, pp.239-276, 2019 (National Refreed University Journal)

Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerine Bir Tartışma: Temsil Meselesi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.33, no.3, pp.891-918, 2019 (National Refreed University Journal)

“Terör ve Siyasal Partiler: Herri Batasuna ve Batasuna İspanya’ya Karşı Davası Üzerine Bir İnceleme”

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi (International Journal of Security and Terrorism), vol.2, no.2, pp.41-57, 2011 (Other Refereed National Journals)

“İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Politik İfade Özgürlüğüne Getirilen Sınırlamalarda Ulusal Takdir Payının Değerlendirilmesi”

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KAZANCI HAKEMLİ HUKUK DERGİSİ, pp.158-174, 2010 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kamu İdareleri Okuryazarlığı ve Yerel Kamu Hizmetlerine Erişimin Geliştirilmesi Projesi'nde Öne Çıkan Sonuçlar

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, Bishkek, Kyrgyzstan, 9 - 11 June 2021, pp.125-126

Sosyal ve Siyasal Çatışmalara Bir Çözüm Aracı Olarak Anayasa: Tunus Örneği

2. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Kocaeli, Turkey, 6 - 07 April 2018, pp.57-58

Proselytism and the Issue of Compulsory Religion Courses

2nd International Scientific Researches Congress On Humanities And Social Sciences, İstanbul, Turkey, 20 April - 23 October 2017, pp.201-202

Türkiye’de Seçim Barajı Tartışmaları ve Temsilde Adalet Sorunu Üzerine Bir İnceleme

Türk Sosyal Bilimler Derneği (TSBD) 14. Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 25 November 2015, pp.35

Anayasa Mahkemesi Kararlarında İdari ve Siyasi Özerklik Kavramları

Uluslararası XI. Kamu Yönetimi Forumu, Samsun, Turkey, 31 October - 02 November 2013, pp.952-964

“1982 Anayasası ve Militan Demokrasi: Ekstremist Siyasal Partilerin Yasaklanması Rejimi”

Karaburun Bilim Kongresi, 80’den Sonra, İzmir, Turkey, 1 - 04 September 2009, pp.32-33

Books & Book Chapters

Ombudsmanlık Kurumunun İşlevleri ve Etkililiği Üzerine Bir İnceleme

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Kavramsal ve Uygulamalı Araştırmalar , Furkan Çelebi, Editor, Duvar Yayınları, Ankara, pp.193-219, 2020

Türk Kamu Yönetiminde Özerklik Sorunu ve Çözüm Önerileri: Anayasa Mahkemesi Kararları Üzerine Bir İnceleme

in: Kamu Yönetiminde Güncel Sorunlar, Tartışmalar ve Çözüm Önerileri, Emre Akcagündüz,Ömür Aydın, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.401-426, 2020

Kamusal Alanda Özgürlük Ve İktidar İlişkilerine Arendt’çi Yaklaşım

in: İletişimde Seçme Konular 2, Suat Gezgin,Hasan Çiftçi, Editor, İksad Paublishing House, Ankara, pp.454-477, 2020

Milliyetçilik İlkesinin Anayasal Serüveni

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yeni Perspektifler, Fetullah Battal,İbrahim Durmuş, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.89-132, 2019

Demokratik Toplum Düzeninde İnanç Özgürlüğü ve Çoğulculuk

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar, Künüçen H. Hale,Quliyeva Xatire,Seçgin Yılmaz, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.280-295, 2019

Parliamentary Immunity and the Issues Encountered in Turkey

in: Argumentation and Appraisal in Parliamentary Discourse, Ernest Jakaza, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.31-58, 2019

Problems Relating to the Right to Information in Turkey

in: Constitutional Knowledge and Its Impact on Citizenship Exercise in a Networked Society, Ana Melro,Lídia Oliveira, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.134-168, 2019

Demokratik Toplumda Hoşgörüsüzlük: Nefret Söylemi ve Nefret , Söyleminin İfade Özgürlüğünden Ayrıştırılması Sorunu

in: Mümtaz Soysal’a Armağan, "Eroğul C.", "ERTUĞRUL İ.", "ESEN S.", "SAĞLAM F.", "SEVİNÇ M.", Editor, Mülkiyeliler Birliği Vakfı, Ankara, pp.163-178, 2009

Episodes in the Encyclopedia

Demokratik Toplum Düzeni

Astana Yayınları, pp.185-193, 2021

Presidential Decree

Astana Yayınları, pp.110-117, 2021

Regionalized State

Astana Yayınları, pp.87-93, 2021