Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“Terör ve Siyasal Partiler: Herri Batasuna ve Batasuna İspanya’ya Karşı Davası Üzerine Bir İnceleme”

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi (International Journal of Security and Terrorism), cilt.2, ss.41-57, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Politik İfade Özgürlüğüne Getirilen Sınırlamalarda Ulusal Takdir Payının Değerlendirilmesi”

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KAZANCI HAKEMLİ HUKUK DERGİSİ, ss.158-174, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sosyal ve Siyasal Çatışmalara Bir Çözüm Aracı Olarak Anayasa: Tunus Örneği

2. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 6 - 07 Nisan 2018, ss.57-58

Proselytism and the Issue of Compulsory Religion Courses

2nd International Scientific Researches Congress On Humanities And Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 20 Nisan - 23 Ekim 2017, ss.201-202

Türkiye’de Seçim Barajı Tartışmaları ve Temsilde Adalet Sorunu Üzerine Bir İnceleme

Türk Sosyal Bilimler Derneği (TSBD) 14. Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2015, ss.35

Anayasa Mahkemesi Kararlarında İdari ve Siyasi Özerklik Kavramları

Uluslararası XI. Kamu Yönetimi Forumu, Samsun, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2013, ss.952-964

“1982 Anayasası ve Militan Demokrasi: Ekstremist Siyasal Partilerin Yasaklanması Rejimi”

Karaburun Bilim Kongresi, 80’den Sonra, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2009, ss.32-33

Kitap & Kitap Bölümleri

Demokratik Toplumda Hoşgörüsüzlük: Nefret Söylemi ve Nefret , Söyleminin İfade Özgürlüğünden Ayrıştırılması Sorunu

Mümtaz Soysal’a Armağan, "Eroğul C.", "ERTUĞRUL İ.", "ESEN S.", "SAĞLAM F.", "SEVİNÇ M.", Editör, Mülkiyeliler Birliği Vakfı, Ankara, ss.163-178, 2009