Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2011 I. ULUSAL HÜCRE KÜLTÜRÜ SİMPOZYUMU VE UYGULAMALI KURSU

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2008 XXXIII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2007 Human Papillomavirus (HPV) İnfeksiyonları toplantısı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2006 XXXII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2006 III. ULUSAL CHLAMYDIA İNFEKSİYONLARI SİMPOZYUMU

  Katılımcı

  Afyon, Türkiye

 • 2004 1. ULUSAL CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR SEMPOZYUMU

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2003 1. ULUSAL VİROLOJİ KONGRESİ

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2001 TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ 70. YIL BİLİMSEL TOPLANTISI

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2000 V. ULUSAL VİRAL HEPATİT SİMPOZYUMU

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2000 XXIX. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 1998 IV. ULUSAL VİRAL HEPATİT SİMPOZYUMU

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 1998 XXVIII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 1997 2. ULUSAL KLAMİDYA ENFEKSİYONLARI SEMPOZYUMU

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 1996 XXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 1995 1. ULUSAL CHLAMYDIA İNFEKSİYONLARI SİMPOZYUMU

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

Ödüller

 • Nisan 2012 Kronik Delta Hepatitli Hastalarda İnterlökin-28B Gen Polimorfizminin (rs12979860 ve rs8099917) Interferon Tedavisine Yanıt Üzerine Etkisi

  Viral Hepatit Savaşım Derneği

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 29

h-indeksi (WOS): 3