Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of drug resistance mutations in patients with chronic hepatitis B

FOLIA MICROBIOLOGICA, cilt.64, ss.237-243, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Distribution of Hepatitis C Virus Genotypes in Istanbul, Turkey

INDIAN JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY, cilt.36, ss.192-196, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A child presenting with primary gingivostomatitis and eczema herpeticum.

Minerva pediatrica, cilt.68, ss.72-3, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Steroid-refractory inflammatory bowel disease is a risk factor for CMV infection

European Review for Medical and Pharmacological Sciences, cilt.20, ss.858-865, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Prevalence of Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae in Turkey among men with urethritis

SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES, cilt.28, ss.630-632, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The treatment of non-gonococcal urethritis with single dose oral azithromycin.

JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH, cilt.23, ss.386-393, 1995 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Frequency of Hepatitis Delta Virus in Hepatitis B Surface-antigen-positive Patients

VIRAL HEPATIT DERGISI-VIRAL HEPATITIS JOURNAL, cilt.25, ss.14-18, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Uzamış Lenfadenopatili Çocuklarda EBV-DNA Saptanması

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, cilt.48, ss.235-240, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cinsel Yol ile Bulaşan Hastalıkların Servikal Kanser ile İlişkisi

Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.53-55, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

HEPATİT C VİREMİSİNDE ANTİ-HCV SİNYAL/CUT-OFF ORANININ BELİRLENMESİNİN ÖNEMİ

5. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 28 October - 01 November 2019, ss.286-287

Is It Sufficient Only to Request an Anti-HCV Test for the Performance of HCV Screening?

Annual Meeting of the American-Association-for-the-Study-of-Liver-Diseases (AASLD) / Liver Meeting, San-Francisco, Kostarika, 9 - 13 Kasım 2018, cilt.68 identifier

IL28B Polymorphisms and Influence on Sustained Virological Response to Interferon Therapy in Chronic DELTA Hepatitis.

Digestive Disease Week / 28th Annual Residents and Fellows Research Conference of the Society-for-Surgery-of-the-Alimentary-Tract (SSAT), Orlando, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 21 May 2013, cilt.144, no.5

Serviks kanserli hastalarda Herpes simpleks virus’unun araştırılması.

1. ULUSAL CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR SEMPOZYUMU, Aydın, Türkiye, 1 - 04 April 2004, ss.78

Investigation of Human Papillomavirus DNA in Syptomatic Patients Who Applied to Gynaecology Clinic in Istanbul.

MICROBIOLOGIA BALKANICA, 3rd Balkan Conference of Microbiology, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 September 2003, ss.398

Detection of Chlamydia trachomatis in urethral swabs specimens from symptomatic men by using Ligase Chain Reaction assay.

MICROBIOLOGIA BALKANICA, 3rd Balkan Conference of Microbiology, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 September 2003, ss.400

Çeşitli gruplarda Chlamydia trachomatis araştırılması

XXX.TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 30 September - 05 October 2002, ss.302

HBV DNA’sının tanısında kullanılan üç farklı yöntemin (Hybrid Capture, bDNA, Kantitatif PCR) karşılaştırılması.

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ 70. YIL BİLİMSEL TOPLANTISI, Bursa, Türkiye, 24 - 27 December 2001, ss.328-329

Kadınlarda İnsan Papilloma Virus (HPV) ve Chlamydia trachomatis araştırılması

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ 70. YIL BİLİMSEL TOPLANTISI, Bursa, Türkiye, 24 - 27 December 2001, ss.325-327

Prevalence of Chlamydia trachomatis in the different groups by cell culture in Istanbul.

FEMS SYPOSIUM, RECENT ADVANCES IN THE DIAGNOSIS OF SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES, İstanbul, Türkiye, 10 - 13 June 1998, ss.42

Prevalence of Chlamydia trachomatis pooled serotypes bde, chıj and fgk in blood donors,

FEMS SYPOSIUM, RECENT ADVANCES IN THE DIAGNOSIS OF SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES, İstanbul, Türkiye, 10 - 13 June 1998, ss.47

Prevalence of Chlamydia trachomatis among male clients of the prostitutes: Evaluation with demographic and Epidemiologic findings.

8th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Lausanne, İsviçre, 25 - 28 May 1997, ss.276

Chlamydia trachomatis'in hücre kültüründe izolasyonu

2. ULUSAL KLAMİDYA ENFEKSİYONLARI SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 12 - 15 May 1997, ss.131

Validity of Chlamyfast test in urethral and cervical samples in comparison to direct fluorescent assay.

THIRD MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR CHLAMYDIA RESEARCH, Viyana, Avusturya, 11 - 14 September 1996, ss.345

İnfertil kadınlarda Chlamydia trachomatis insidansı:Ön çalışma.

I. ULUSAL CHLAMYDIA İNFEKSİYONLARI SİMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, İstanbul, Türkiye, 27 May 1995, ss.62

Asemptomatik kadınlarda genital Chlamydia trachomatis ve Herpes simplex infeksiyonu araştırılması: Ön çalışma.

I. ULUSAL CHLAMYDIA İNFEKSİYONLARI SİMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, İstanbul, Türkiye, 27 May 1995, ss.77

Non-gonokoksik üretritli erkek hastalarda Chlamydia trachomatis araştırılması

I. ULUSAL CHLAMYDIA İNFEKSİYONLARI SİMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, İstanbul, Türkiye, 27 May 1995, ss.67-68

Is genital chlamydial infection a risk factor for HIV infection ?

VIII. Symposium Mediterraneen de Sidenologie, Toulon, Fransa, 10 - 11 March 1995, ss.25

Kitap & Kitap Bölümleri

HÜCRE KÜLTÜRLERİ VE TANIDA KULLANIMI

Cytomegalovirus İnfeksiyonlarının Tanısında Hücre Kültürlerinin Yeri, Bozkaya E., Ağaçfidan A., Editör, C&B Matbaacılık San. Ltd. Şti, İstanbul, ss.146-155, 2012

HÜCRE KÜLTÜRLERİ VE TANIDA KULLANIMI

Hücre Kültürü Laboratuvarının Organizasyonu ve Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar, Bozkaya E., Ağaçfidan A., Editör, C&B Matbaacılık San. Ltd. Şti, İstanbul, ss.34-44, 2012

HÜCRE KÜLTÜRLERİ VE TANIDA KULLANIMI

Chlamydia Cinsi ve Virus Dışı Mikroorganizmaların Hücre Kültürlerinde Üretimi, Bozkaya E., Ağaçfidan A., Editör, C&B Matbaacılık San. Ltd. Şti, İstanbul, ss.76-93, 2012

Moleküler, Klinik ve Tanısal VİROLOJİ

Influenza, kızamık ve solunum sinsityal virusu kültür yöntemleri, Ustaçelebi Ş., Badur S., Abacıoğlu H., Editör, Sim Matbaacılık, Ankara, ss.15-18, 2006

III. Ulusal Chlamtydia İnfeksiyonları Simpozyumu Kitabı

Chlamydia İnfeksiyonları: Dünü, bugünü ve geleceği, Aktepe OC., Ağaçfidan A., Editör, Birmat Matbaacılık, İstanbul, ss.15-23, 2006

Diğer Yayınlar