General Information

Institutional Information: Faculty Of Literature, Department Of History, Department Of Late Modern History
Research Areas: Social Sciences and Humanities, History, Recent History, History of Technology

Metrics

Publication

66

Project

6

Thesis Advisory

27

Open Access

15
UN Sustainable Development Goals

Biography

Ali Fuat ÖRENÇ, 1969 yılında Samsun/Çarşamba’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1992’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Ertesi yıl Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak atandı. Yakındönem Tarihimizde Sisam Adası (1821-1923) adlı Yüksek Lisans tezini 1995’te, Yakındönem Tarihimizde Rodos Adası isimli Doktora tezini ise 2002’de tamamladı.  Dr. ÖRENÇ, 2004 tarihinde Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği kadrosuna atandı. 2008 tarihinde docent, 2014 yılında Profesör oldu. Ali Fuat ÖRENÇ, 1997-2003 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı ve YÖK adına yürütülen bilimsel projelere katıldı. Bu projeler kapsamında Ege Adaları’na dair yapılan yayınlara katkı sağladı. Dr. ÖRENÇ’in Yakındönem Tarihimizde Rodos ve Oniki Ada adlı kitabı 2006’da yayınlandı. 2009’da Balkanlarda İlk Dram: Unuttuğumuz Mora Türkleri ve Eyaletten Bağımsızlığa Yunanistan adlı kitabı çıktı.  Yakınçağ Tarihi (1789-1919)-Giriş isimli kitabı ise 2012’de yayınlandı. Bu süreçte başta İngiltere olmak üzere yurtdışı arşivlerde araştırma yaptı. Prof. Dr. ÖRENÇ’in “Kırım Deniz Harbi Deniz Savaşları”, Savaştan Barışa: 150. Yıldönümünde Kırım Savaşı ve Paris Antlaşması (1853-1856),  (İstanbul 2007, s. 19-44); “1827 Navarin Deniz Savaşı ve Osmanlı Donanması”, Tarih Dergisi, (İstanbul 2009, c. 49, s. 37-84); “Türk Denizcilik Tarihi Yazımı Problemleri”, Osmanlı Askeri Tarihini Araştırmak: Yeni Kaynaklar, Yeni Yaklaşımlar (Der. C. Şayin-G. Yıldız, İstanbul 2012, s. 29-37), “Deniz Kuvvetleri ve Deniz Harp Sanayi” Osmanlı Askeri Tarihi (1792-1918), (TİMAŞ 2013) gibi denizcilik tarihine dair araştırmalarından başka Yakındönem Osmanlı Siyasi Tarihi, Türk-Yunan İlişkileri, Ege Sorunu, Balkan Tarihi ve Askeri Tarih konularında makale ve bildirileri bulunmaktadır. 

Contact

Email
ore@istanbul.edu.tr
Other Email
aforenc@gmail.com
Web Page
http://aves.istanbul.edu.tr/ore/
Office Phone
+90 212 455 5700 Extension: 15921
Office
EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ
Address
ORDU CADDESİ no. 196 Laleli- İSTANBUL