Publications & Works

Articles Published in Other Journals

“İngiliz Belgelerinde Balkan Harbi Edirne Kuşatması 1912-1913”

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2, no.4, pp.17-79, 2012 (International Refereed University Journal)

“Yunanistan’ın Bağımsızlığı Sürecinde Yok Edilen Mora Türkleri”

ULUSLARARASI SUÇLAR VE TARİH, pp.5-32, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

1827 Navarin Deniz Savaşı ve Osmanlı Donanması

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi (TD), no.46, pp.37-84, 2009 (National Refreed University Journal)

XIX. Yüzyıl Başlarında Antakya’nın Sosyal ve Ekonomik Tarihine Dair Bir Kaynak: Civelek Hacı Ebubekir Ağa’nın Muhallefatı

Fırat Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.51-93, 2006 (National Refreed University Journal)

“Andreas Kopasis: The Prince of Sisam”,

Otoman Studies (Osmanlı Araştırmaları), vol.20, pp.303-311, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Albanian Soldiers in the Ottoman Army During The Greek Revolt at 1821

2nd İnternational Balkan Annual Conferance (IBAC) 2012, Tiran, Albania, 1 - 08 October 2013, vol.2, pp.502-524

Edirne Muhasarası ve Mehmed Şükrü Paşa

100. Yıldönümünde Balkan Savaşları ve Edirne Sempozyumu, 15 Şubat 2013, Edirne, Turkey, 15 - 16 February 2013, pp.103-134

Bulgar Kuşatması Döneminde Edirne’de Kolera Salgını ve Hindistanlı Fatma Hanımefendi’nin Faaliyetleri

Uluslararası Edirne’nin Fethinin 650. Yılı Sempozyumu, Bildiriler, Edirne, Turkey, 4 - 06 March 2011, pp.385-402

Books & Book Chapters

Osmanlı’da Yabancı Sermaye İştirakli Karasu Madenleri Anonim Şirketinin Kuruluş ve Faaliyetleri

in: Yakın Dönem Türkiye Tarihi Araştırmaları- Sabahattin Özel Armağanı, Safiye Kıranlar-Eminalp Malkoç, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.295-320, 2019

1867 Vilayet Düzenlemesinden I. Dünya savaşı başlarına Kadar Diyarbakır’xxda Mülki Yapı

in: Tanzimat’tan Cumhuriyete Diyarbakır, Oktay Bozan-Hakan Asan-Hatip Yıldız-Mehmet Salih Erpolat, Editor, Ne Kitaplar, Ankara, pp.77-122, 2019

Yakınçağda Osmanlı Bahriyesi

in: Hunlar’dan Günümüze Türk Askeri Tarihi, Tarih- Strateji-İstihbarat-Teşkilat-Teknoloji, A. Sefa Özkaya, Editor, Neden Kitap, İstanbul, pp.395-423, 2019

Yunanistan’ın Bağımsızlığı Sonrası İlk Türk Muhacirlerinin Sorunları

in: Balkanlar ve Göç, ÖRENÇ, ALİ FUAT, MANGALTEPE, İSMAİL, Editor, Bursa Kültür Aş, Bursa, pp.69-97, 2013

Deniz Kuvvetleri ve Deniz Harp Sanayii

in: Dünya Savaş Tarihi Osmanlı Askeri Tarihi Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri 1792-1918, YILDIZ GÜLTEKİN., Editor, Timaş, İstanbul, pp.121-161, 2013

Türk Denizcilik Tarihi Yazımı Problemleri

in: Osmanlı Askeri Tarihini Araştırmak: Yeni Kaynaklar, Yeni Yaklaşımlar, YILDIZ, GÜLTEKİN, Editor, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, pp.29-37, 2012

Padişah ve Hanedan Vakıfları, Devlet Adamları Tarafından Kurulan Vakıflar

in: Bir Medeniyetin İzdüşümü Vakıflar, ERTEM, ADNAN, Editor, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul, pp.89-118, 2012

“The First Independent State and The First Border in the Balkans: Greece’s Establishment Proces”

in: Balkan Studies, History and Literature, Mangaltepe i, VD, Editor, Cyril Ve And Methodius University, İstanbul, pp.172-185, 2012

Boğazlar ve Ege Adaları

in: Türk Boğazları, ECE, NUR JALE, Editor, Deniz Kılavuzculuk Aş, İstanbul, pp.46-54, 2011

Doğu Akdeniz’in Kadim Muhafızları: Rodos Türk Cemaati

in: Osmanlı Dönemi Akdeniz Dünyası, ÇORUH, HAYDAR VD., Editor, Yeditepe Yayıevi, İstanbul, pp.353-385, 2011

Episodes in the Encyclopedia