Education Information

Education Information

 • 1992 - 1999 Doctorate

  Istanbul University, Institute of Atatürk Principles and History of Reforms, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi , Turkey

 • 1988 - 1992 Postgraduate

  Istanbul University, Institute of Atatürk Principles and History of Reforms, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi , Turkey

 • 1984 - 1988 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Educatıon, Tarih Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Milli Mücadele

  Istanbul University, Institute of Atatürk Principles and History of Reforms, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi

 • 1992 Postgraduate

  I. Türkiye Büyük Millet Meslisi'nin Yapısı

  Istanbul University, Institute of Atatürk Principles and History of Reforms, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi