Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1992 - 1999 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi , Türkiye

 • 1988 - 1992 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi , Türkiye

 • 1984 - 1988 Lisans

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tarih Öğretmenliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1999 Doktora

  İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Milli Mücadele

  İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi

 • 1992 Yüksek Lisans

  I. Türkiye Büyük Millet Meslisi'nin Yapısı

  İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi