Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

• “Türkiye’de Cumhuriyet Fikrinin Oluşumu,”

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, İ.Ü.AİİTE Dergisi, ss.31-60, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

• Liderlerinin Yurt Dışına Kaçması Üzerine İttihat ve Terakki İçinde Meydana Gelen Tepkiler,”

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, İ.Ü.AİİTE Dergisi, ss.131-145, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

• “Milli Mücadelede Farklı Meşruiyet Tipleri,”

İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, ss.39-56, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

• “Türkiye’nin Çağdaşlaşmasında Devrimcilik İlkesinin Yeri ve Önemi,”

MİLLETLERARASI HUKUK VE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BÜLTENİ, ss.153-162, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Milli Mücadele

90. Yılında Milli Mücadele, Afyon, Türkiye, 1 - 04 January 2011, ss.135-148