Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1996 - 2002 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İktisat, Türkiye

 • 1990 - 1992 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Para-Banka, Türkiye

 • 1986 - 1990 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2002 Doktora

  Küreselleşen Dünyada Kalkınma Süreci Bağlamında Eğitim Harcamaları ve Türkiye Örneği

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İktisat

 • 1992 Yüksek Lisans

  Yabancı Sermaye Yatırımları ve Avrupa Topluluğu

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Para Ve Banka