Bilimsel Faaliyetler

Girişimcilik Faaliyetleri

  • oriGen Biyoteknoloji

    Diğer, oriGen Biyoteknoloji, 25 Mayıs 2015, Kurucu Sahibi
  • Hidrogen Biyoteknoloji

    Limited, Hidrogen Biyoteknoloji, 27 Mart 2017, Kurucu Ortak