Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2016 - Devam Ediyor Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji Ve Genetik, Türkiye

 • 2014 - 2016 Yüksek Lisans

  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Türkiye

 • 2010 - 2014 Lisans

  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2016 Yüksek Lisans

  VİRAL TANI KİTLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN MOLONEY MURİNE LEUKEMİA VİRUS (MMLV) REVERS TRANSKRİPTAZ ENZİMİNİN REKOMBİNANT OLARAK ÜRETİLMESİ

  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü