Education Information

Education Information

 • 2016 - 2022 Doctorate

  Istanbul University, Institute of Graduate Studies In Sciences, Moleküler Biyoloji Ve Genetik, Turkey

 • 2014 - 2016 Postgraduate

  Tokat Gaziosmanpaşa University, Faculty Of Engıneerıng And Natural Scıences, Turkey

 • 2010 - 2014 Undergraduate

  Tokat Gaziosmanpaşa University, Faculty Of Engıneerıng And Natural Scıences, Turkey

Dissertations

 • 2016 Postgraduate

  VİRAL TANI KİTLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN MOLONEY MURİNE LEUKEMİA VİRUS (MMLV) REVERS TRANSKRİPTAZ ENZİMİNİN REKOMBİNANT OLARAK ÜRETİLMESİ

  Tokat Gaziosmanpaşa University, Graduate School Of Natural And Applıed Scıences