Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Document Narrative Based and Open World Design of Digital Game: Docu-Game

Erciyes İletişim Dergisi, vol.7, no.2, pp.1367-1382, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

An Assessment of the New Media Documentary

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.24, pp.2937-2956, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

‘The Theme of Freedom’ in Ken Loach Cinema’s and Framing Analysis of The Film ‘The Wind That Shakes The Barley’

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.23, pp.2108-2131, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

An Evaluation of Ethnographic Documentary Film on Cultural Transfer Function

Middle Black Sea Journal of Communication Studies, vol.5, no.1, pp.50-56, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Fortune Türkiye, no.64, pp.122-123, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

7. Uluslararası İletişim Günleri, Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 23 October 2020, pp.41

5. Kent Araştırmaları Kongresi (Conference on Urban Studies), Ankara, Turkey, 7 - 09 October 2020, pp.196-197 Sustainable Development

Research and Evaluations on The Kavak HPS (Hydroelectrıc Power Staton) Project in the Framework of Social Ecology

5. Kent Araştırmaları Kongresi (Conference on Urban Studies), Ankara, Turkey, 7 - 09 October 2020, pp.37-38

ECO-CRITICAL EVALUATION OF PRINCESS MONONOKE FILM

4. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (4th International Academic Studies Conference, UBCAK), İstanbul, Turkey, 28 - 30 September 2020, pp.229-241

INNOVATIVE DESIGN IN DIGITAL NARRATIVE: DOCU-GAME

International Social Innovation Congress (ISIC), İstanbul, Turkey, 16 - 17 October 2019, pp.344-353

TRACING THE ECOLOGICAL FOOTSTEPS OF THE GLOBALISING WORLD’S TECHNOLOGICAL PROGRESS IN QATSI FILM TRILOGY

International Social Innovation Congress, İstanbul, Turkey, 16 - 17 October 2019, pp.180-191

Doğanın Temsili ve Döngüsüne Bakış Bağlamında Belgesel Film: Honeyland ve Kamilet Üzerine Bir İnceleme

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Skopje, Macedonia, 27 - 30 June 2019, pp.188

Belge İle Sanatın Buluşması: Belgesel Film

TÜBİTAK Bilim Söyleşisi, İstanbul, Turkey, 20 June 2019, pp.1

Türkiye’de İç Güvenliğin Sağlanması Sürecinde Dijital İletişim Sistemlerinin Etkin Kullanımına İlişkin Farkındalığın Belirlenmesi

Dijital Çağda Güvenliğin Dönüşümü ve Bir İç Güvenlik Aktörü Olarak Polis” Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 04 April 2019, pp.159-175

Dijital Çağda Güvenliğin Dönüşümü ve Bir İç Güvenlik Aktörü Olarak Polis’ Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 04 April 2019, pp.159-175

SİNEMANIN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME: İNTERAKTİF UYGULAMALAR

ASEAD III.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 5 - 07 May 2018, pp.46

THE SURVEY ON THE VIEWERS’ OF NEW MEDIA DOCUMENTARY FILM

International Symposium of New Media from the Past to the Future, İstanbul, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.29-39

Ethnographic Documentary in Describing The Culture

14th International Symposium Communicaiton in the Millennium, İstanbul, Turkey, 5 - 06 May 2016, pp.157-174

The Voice of The Angry Streets: Third Cinema

VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, IASSR, Bucuresti, Romania, 11 - 13 June 2015, pp.10

Belgesel Sinemada Sınırlar Sınırlılıklar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 06 May 2015, pp.138

Books & Book Chapters

“UNDER THE SURFACE ARE WE ALL CONNECTED?” INTERACTIVE DOCUMENTARIES: A REVIEW ON LIVING TOGETHER AND THE FILM 'LIFE UNDERGROUND'"

in: NEO-CINEMA: Readings on Technique and Technology, Emre Ahmet SEÇMEN, Editor, Doruk Yayınları, İstanbul, pp.315-333, 2021

The Effect of Pandemic Fear on Culture and Art: Adaptation and Transformation

in: On the Culture of Fear in the Media, Serhat Erdem, Editor, Lİteratürk Academia, Konya, pp.153-180, 2021

Investigation of the Change in Watching Culture in the Context of Intergenerational Differences on the Example of "Parliament"

in: Communication, Culture and Media on the Axis of Digitalization, İbrahim Halil Yaşar, Editor, Literatürk, Konya, pp.209-231, 2021

Cultural Codes Creating a Universal Context and Reception of The Audience: The Case Study of İstanbullu Gelin

in: Transnationalization of Turkish Television Series , Arda,Ö,Aslan,P,Holley,C. M., Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.7-22, 2021

Media Ethics: Evaluation of Television News in the Context of the Media and Ethics Relationship

in: Multidisciplinary Approaches to Ethics in the Digital Era , Taşkıran,M. N.,& Pınarbaşı,F., Editor, IGI Global Publishing, Pennsylvania, pp.100-120, 2021

Kuramdan Uygulamaya Belgesel Sinema

LAP Lambert Academic Publishing, Riga, 2020

Yerelin Küreselle İmtihanı: Yerel Kültürün Varolma Çabası Ekseninde ‘Dondurmam Gaymak

in: , Akmeşe,Z., Editor, Doruk Yayınları, İstanbul, pp.209-239, 2020

in: Geleceğin Akademisyenleri Medyaya Bakıyor, Balkaş Erdoğan,E. Tan Akbulut,N., Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.97-145, 2019

Yeni Medya İle Değişen İzleyici: Lincoln Filminin Küresel İzleyiciler Açısından Analizi

in: Don Kişot’tan Günümüze Toplum ve Medya , Filiz Aydoğan Boschele, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.221-240, 2019

THE VOICE OF THE ANGRY STREETS: THIRD CINEMA AS A SAMPLE OF MEMORIA DEL SAQUEO - MEMORY OF THE PLUNDER

in: Research on Humanities and Social Sciences, Arslan H.,İçbay M.A.,Ruggiero C., Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, pp.333-345, 2017

Ötekinin Berikinin Bizim Hepimizin Belgeseli: Etnografik Belgesel Film

in: Belgesel Sinema 2009-2010, H. Aytekin, Editor, BSB, İstanbul, pp.84-89, 2011