Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2009 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  İstanbul Üniversitesi

 • 2012 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  İstanbul Üniversitesi

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Matematiksel Mantık

 • Yüksek Lisans Seminer

 • Lisans Fonksiyonel Analiz (II. Öğr)

 • Lisans Türevli Denklemler II

 • Yüksek Lisans Harmonik Analizden Konular

 • Doktora Fourier Analiz

 • Lisans Fonksiyonel Analiz

 • Lisans Kişisel Proje

 • Lisans Hilbert Uzayları ve Fourier Analiz

 • Lisans Küreselleşme Çağında Bilim

 • Yüksek Lisans Analizden Konular

 • Yüksek Lisans Seminar

 • Yüksek Lisans Topics in Analysis

 • Lisans Türevli Denklemler

 • Doktora Banach ve Operatör Cebirleri

 • Lisans Küreselleşme Çağında Bilim

 • Lisans AnalizIII

 • Doktora Distribüsyon Uzayları

 • Lisans Fonksiyonel Analiz

 • Lisans Analiz III (II.Öğr)

 • Lisans AnalizIV

 • Lisans Analiz IV (II. Öğr)

 • Yüksek Lisans Harmonik Analizden Konular

 • Lisans Hilbert Uzayları ve Fourier Analiz (II.öğr)

 • Lisans Fonksiyonel Analiz (II.Öğr.)

 • Lisans Analiz IV (II. Öğr.)

 • Yüksek Lisans Seminer

 • Lisans AnalizIV (II.Öğretim)

 • Lisans Fonksiyonel Analiz(II.Öğretim)

 • Lisans Analiz II

 • Yüksek Lisans Analizden Konular

 • Lisans İntegral Hesap (II.Öğretim)

 • Doktora Fourier Analiz

 • Doktora Distribüsyon Uzayları

 • Lisans AnalizIII (II.Öğretim)

 • Lisans İntegral Hesap

 • Lisans Fonksiyonel Analiz

 • Doktora Fourier Analiz

 • Lisans Analiz I

 • Lisans Matematik

 • Doktora Distribüsyon Uzayları

 • Yüksek Lisans Harmonik Analizden Konular

 • Lisans Fonksiyonel Analiz ( İkinci Öğretim )

 • Lisans Matematik

 • Lisans Analiz II

 • Lisans Analiz II (İkinci Öğretim )

 • Yüksek Lisans Analizden Konular

 • Lisans Analiz I (İkinci Öğretim )

 • Lisans Analiz I (II.Öğretim)

 • Lisans Analiz II (II.Öğretim)

 • Lisans Topolojiye Giriş (II. Öğr)

 • Lisans Topolojiye Giriş

 • Lisans Analiz I (II.Öğretim)

 • Doktora Topolojik vektör Uzayları II

 • Doktora Topolojik Vektör Uzayları I

 • Yüksek Lisans Banach Modulleri

 • Lisans Analiz II

 • Yüksek Lisans Topolojik Gruplarda İntegrasyon

 • Lisans Analiz II (Fizik)

 • Lisans Analiz I (Fizik)