Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2018 - Devam Ediyor Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

    Yardımcı Editör