Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2019 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

  • 2017 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri