Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Medyatikleşen Kültürler Üzerine Eleştirel Bir Okuma

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, ss.155-164, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Relationship Between Euphemism and Communal Memory in Turkish Media

11th International AGP Conference of Humanities and Social Sciences, Valletta, Malta, 26 - 28 January 2018, ss.41

A Reading of Gender Based Representation of the Marginalized in Turkish Media: Representation of Homosexual Syrian Refugees in Turkish Media

6th International Conference on Gender Studies: Gender, Conflict, War and Peace, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 23 - 25 March 2017, ss.18-19

An Analysis on Female Columnists’ Sensibility on Women’s Issues in the Context of Intellectual Responsibility

6th International Conference on Gender Studies: Gender, Conflict, War and Peace, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 23 - 25 March 2017, ss.30-42

An Analysis of the Female Columnists in Turkey within the Context of Intellectuals Ethical Responsibilities

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, Fransa, 3 - 06 February 2016, ss.272

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye'de Basından Medyaya Değişim, Dönüşüm ve Modernleşme

Modernleşme ve Mizah İlişkisi Bağlamında Cumhuriyetin İlk Dönemlerinde Toplumsal Eleştiri Söylemi Olarak Mizah: Akbaba Dergisi Örneği, Gündüz U., Editör, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, ss.129-164, 2019

MEDYA ÇAĞINDA İLETİŞİM "Sokaktan Ekrana Sanaldan Gerçeğe"

Küreselleşme ve Tüketim Bağlamında Hiçliğin Uçurumundaki Modern İnsan: "Flaneur", Kırık A. M., Editör, Çizgi Kitabevi, Konya, ss.487-500, 2017

Gazetecilik Çalışmalarında Anahtar Kavramlar

Editör-Yerel Gazeteler , Çeçen A.F., Editör, Altın Bilek Yayınları, İstanbul, ss.67-134, 2016

"göz(@)lenen toplumdan göz(@)lenen bireye" Sosyal Medya araştırmaları 3

Suskunluk Sarmalı Kuramını Sosyal Medya Üzerinden Yeniden Düşünmek, Büyükaslan A. , Kırık A. M., Editör, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, ss.123-144, 2016