Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

The Relations between the Ottoman State and the Armenian Patriarchate in the Process of the World War I

Asia Minor Studies, vol.10, no.2, pp.127-141, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de Rumların İdaresi

Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.1, pp.153-171, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Antep'te İngiliz İşgal Dönemi

Kübbiye - Gaziantep Tarih, Kültür ve Sanat Dergisi, no.5, pp.13-15, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Atatürk'ün Azınlıklara Dair Görüş ve Politikaları

Millî Mecmûa, no.18, pp.95-107, 2021 (National Non-Refereed Journal)

Kılıç Ali Bey ve Milli Mücadele'deki Faaliyetleri

Çelebi, no.3, pp.128-141, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

İstanbul Bürokrasisinin Ankara'ya İntikali Sürecinde TBMM'nin Tavrı

Türkiye Günlüğü, no.142, pp.43-50, 2020 (Other Refereed National Journals)

Vatikan'ın Devletleşmesi ve Türk Kamuoyu

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, no.36, pp.1-28, 2019 (National Refreed University Journal)

Lozan Antlaşması Sonrası Türkiye'nin Azınlıklara Yönelik Politikaları

Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVID), vol.VII, pp.268-298, 2018 (International Refereed University Journal)

Birinci Dünya Savaşı Sırasında İstanbul Ermeni Patrikhanesi

Türkiye Günlüğü, no.136, pp.105-113, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Bulgar Eksarhlığı'nın Kuruluşu ve Statüsü

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (GAUN-JSS), vol.17, no.1, pp.350-361, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Yunanistan'ın Anadolu İşgali ve Sonrasında Anglikan Kilisesi ile İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi Arasındaki İlişkiler (1919-1923)

Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD), vol.V, pp.85-107, 2017 (International Refereed University Journal)

Millî Mücadele'de Güney Cephesinde Kılıç Ali Bey'in Faaliyetleri

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (GAUN-JSS), vol.16, no.2, pp.490-507, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

1836 Tarihli Ermeni Kilisesi Nizamnamesi Çerçevesinde Çarlık Rusyası'nın Ermeni Politikaları

Ermeni Araştırmaları Dergisi, no.53, pp.193-238, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

The Crises of Armenian Church in Russia (1903-1905) and Its Impact on Ottoman-Armenian Relations

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.17, no.2, pp.243-260, 2015 (International Refereed University Journal)

İstanbul'da Ermeni-Rum Kiliseleri Krizi ve Ermenilere Tanınan Yeni İmtiyâzlar (1890-1891)

Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), no.38, pp.31-53, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Antep Milli Mücadelesi'nde Türk Polisi

Gaziantep Life - Tarih Kültür, no.64, pp.72-77, 2014 (National Non-Refereed Journal)

1895-1896 Ermeni İsyanlarının Osmanlı Vilayet İdaresine Etkileri - Halep Örneği -

Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), no.32, pp.1-32, 2013 (International Refereed University Journal)

Kilis'te Ermeni Faaliyetleri

Zeytin Dalı, vol.7, no.70, pp.8-9, 2013 (National Non-Refereed Journal)

I. Dünya Savaşı Sırasında Antep'e Muhacir İskânı Hususunda Bazı Düşünceler

Gaziantep Tarih-Kültür Dergisi, no.36, pp.10-15, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Münşî ve Muhlis Bir Midhat Paşa Yetiştirmesi: Köse Mehmet Râif Paşa (1836-1911)

Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, no.17, pp.71-113, 2011 (National Refreed University Journal)

16 Kasım 1895 Antep Ermeni İsyanı

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, no.51, pp.123-163, 2010 (National Refreed University Journal)

Amerikan Board Misyonerlerinin Antep'teki Faaliyetleri ve Antep Amerikan Koleji

Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, no.16, pp.129-175, 2010 (National Refreed University Journal)

Mondros Mütarekesi'nin Ardından Ermeni ve Rum Patrikhanelerinin İşbirliği (30 Ekim 1918 - 11 Ekim 1922)

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, vol.XXV, no.75, pp.575-605, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Milli Mücadele ve Suriyeli Müslüman Araplar

Mostar, no.26, pp.24-26, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Son Osmanlı Mebûsan Meclisinin Tek Gayrimüslim Mebusu Mişon Ventura ve Siyasi Faaliyetleri

TBMM'nin Açılışının 100. Yılı: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de Demokrasi Uluslararası Sempozyumu, Edirne, Turkey, 12 - 13 March 2020, pp.1055-1084

Mütarekeden İşgale Kadar İzmir'de Yunanistan'ın ve Rum Ortodoks Kilisesinin Faaliyetleri

Dördüncü Uluslararası Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 12 September 2019, pp.101-121

Milli Mücadele'de İstanbul Rum Patrikhanesi ve Anadolu'daki Faaliyetleri

İstiklâl Yolunda Milli Mücadele'nin 100. Yılı, İstanbul, Turkey, 27 November 2019, pp.144-166

Mütareke Döneminde Yunan Kızılhaçı'nın Trabzon'daki Faaliyetleri

100. Yılında Mondros Mütarekesi ve Karadeniz'de Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 25 - 26 October 2018, vol.II, pp.779-790

Fahri Can ve Antep Milli Mücadelesi'ndeki Faaliyetleri

Uluslararası Gaziantep Tarihi Sempozyumu - Milli Mücadele Döneminde Gaziantep, Gaziantep, Turkey, 25 - 27 December 2017, pp.849-861

II. Abdülhamit Döneminde Ermeni Sorunu

2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 24 November 2017, vol.2, pp.1023-1037

Zabtiye Nazırı Hüseyin Nazım Paşa'ya Göre Ermeni Olaylarının Sebep ve Sonuçları (1890-1896)

II. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 6 - 08 May 2015, vol.1, pp.573-586

Tebaa-i Sâdıka’dan Hâin-i Devlet’e: Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Toplum ve Bürokraside Ermeni Tanımlamaları

19.-20. Yüzyıllarda Türk-Ermeni İlişkileri “Kaynaşma-Kırgınlık-Ayrılık-Yeni Arayışlar”, İstanbul, Turkey, 5 - 07 January 2015, vol.I, pp.393-406

Rusya'da Yayınlanan 1836 Tarihli Bologenya Nizamnamesi ve Nizamnamenin Osmanlı-Rus-Ermeni İlişkilerine Etkisi

Hazar'dan Karadeniz'e Stratejik Bakış, İstanbul, Turkey, 2 - 03 December 2013, pp.313-336

1863'ten Günümüze Türkiye Ermenilerinde Liderlik Sorunu: Rûhânî-Sivil Çatışmaları

Türk Tarihinde Lider ve Liderlik Anlayışı, İstanbul, Turkey, 27 May 2013, pp.77-96

XIX. Yüzyılın Sonlarında Antep ve Kilis’teki Ermeni Olayları

I. Uluslararası Muallim Rıfat Kilis ve Çevresi Sempozyumu, Kilis, Turkey, 16 - 17 May 2013, pp.74-88

Ermeni Milliyetçiliğinin Türk Ocağı Algısı

Bir Fikir Hareketinin Yüz Yılı: Türk Ocakları Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 09 May 2012, pp.603-618

Bulgar Eksarhlığı'nın Kuruluşu ve Statüsü

IBAC 2011, Üsküp, Macedonia, 9 - 13 May 2011, vol.II, pp.119-132

Lozan Konferansında Tazminat Meselesi ve Karaağaç'ın Türkiye'ye İadesi

Edirne'nin Fethinin 650. Yılı Sempozyumu, Edirne, Turkey, 4 - 06 May 2011, no.139, pp.403-422

Amerikalı Misyonerlerin Şehircilik Faaliyetleri - Antep Örneği

Türkiye'de İskân ve Şehirleşme Tarihi, İstanbul, Turkey, 25 May 2010, pp.77-99

Books & Book Chapters

Antep'te Misyonerler, Ermeniler ve Millî Mücadele

Gazikültür A. Ş. Yayınları, İstanbul, 2021

Eyüplü Halid'in Maceraları

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2021

Cumhuriyet Döneminde Ermeni Azınlığın İdaresine Yönelik Uygulamalar

in: Türk-Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2020, Alev Kılıç, Editor, Terazi Yayıncılık, Ankara, pp.53-66, 2021

Ayntab Amerikan Koleji ve Son Başkanın Hatıraları

Şehitkâmil Belediyesi Kültür Yayınları, Gaziantep, 2020

Osmanlı Toplumunda Ermeniler

in: Osmanlı Toplum Yapısı ve Millet Sistemi, Nejla Günay, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.213-255, 2020

Mütareke ve Millî Mücadele Dönemlerinde Gayrimüslim Kurumlarının Tutum ve Faaliyetleri

in: 100. Yılında İstanbul'un İşgal Yılları ve Millî Mücadeleye Giden Yol, Mehmet Ali Beyhan, Editor, İstanbul Edebiyat Derneği, İstanbul, pp.145-192, 2020

Mütareke Döneminde Yahudi Hahambaşılığı ve Süryani Patrikliği'nin Tutum ve Faaliyetleri

in: İmparatorluklar Çağına Veda, Bakar B.,Yeşilot O.,Beyoğlu S.,Genceli M., Editor, Ötüken Neşriyat, İstanbul, pp.436-452, 2019

İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türk Kamuoyunda İstanbul'un Kimliği ve Güvenlik Tartışmaları

in: Bozkırın Oğlu: Ahmet Taşağıl'a Armağan, Tuğba Eray Biber, Editor, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, pp.601-618, 2019

Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Osmanlı Devleti ile İstanbul Ermeni Patrikhanesi Arasındaki İlişkiler (1908-1914)

in: 1000. Yılında Türk - Ermeni İlişkileri, Bilgin M. S.,Deveci Bozkuş Y., Editor, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, pp.593-627, 2019

Ermeni Milleti Nizâmnamesi'nin İlânı ve İçeriği

in: Osmanlı'nın Seçkin Tebaası İken Yabancılaşan Topluluk: Bursa Ermenileri, Yaşayanlar İ.,Kırlı S., Editor, Türk Ocakları Bursa Şubesi, Bursa, pp.25-40, 2016

The Relations between the Ottoman State and the Armenian Patriarchate in Istanbul (1914-1918)

in: War and Collapse: World War I and the Ottoman State, Yavuz M. H.,Ahmad F., Editor, The University of Utah Press, Utah, pp.850-868, 2016

Bütün Yönleriyle Ermeni Meselesi (El Kitabı)

İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2015

The Armenian Patriarchate of Istanbul and the Legislation for the Relocation and Settlement of the Armenians

in: Ottoman State & World War I, Arslan A., Editor, İboo Publishing House, London, pp.71-89, 2015

İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nin Sevk ve İskân Kanunu'na Karşı Tutumu ve Faaliyetleri

in: Yüzüncü Yılında Ermeni Meselesi "İddialar-Yalanlar-Gerçekler", Hakan Boz, Editor, Aygan Yayıncılık, İstanbul, pp.202-225, 2015

Antep Ermenileri (Sosyal, Siyasi ve Kültürel Hayat)

Iq Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2010

Atatürk İlkeleri

in: Gelişim Ders Kitapları - 3, Birinci Kitap, İdris Güzel, Editor, Kutup Yıldızı Yayınları, İstanbul, pp.1-70, 2010

Other Publications