Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Cumhuriyet ve Azınlıklar

Türk Yurdu , vol.43, no.434, pp.64-72, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Kanatlı Casusun Marifetleri

Aktüel Tarih , no.7, pp.16, 2023 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kılıç Ali Bey ve Milli Mücadele'deki Faaliyetleri

Çelebi , no.3, pp.128-141, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kilis'te Ermeni Faaliyetleri

Zeytin Dalı , vol.7, no.70, pp.8-9, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Milli Mücadele ve Suriyeli Müslüman Araplar

Mostar , no.26, pp.24-26, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mondros Mütarekesi Sonrası Başlayan Ermeni ve Rum Patrikhanelerinin İş Birliğinin Mudanya Mütarekesi Sonrası Sona Ermesi

Büyük Taarruz'dan Mudanya Mütarekesi'ne: Milli Mücadelenin 100. Yılı Armağanı (1922-2022), İstanbul, Turkey, 19 October 2022, pp.54-70

II. Abdülhamit Döneminde Meydana Gelen Ermeni İsyanları Karşısında Süryaniler ve Süryani Patrikhanesi

XVIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 05 October 2018, vol.8, pp.457-471

Son Osmanlı Mebûsan Meclisinin Tek Gayrimüslim Mebusu Mişon Ventura ve Siyasi Faaliyetleri

TBMM'nin Açılışının 100. Yılı: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de Demokrasi Uluslararası Sempozyumu, Edirne, Turkey, 12 - 13 March 2020, pp.1055-1084

Mütarekeden İşgale Kadar İzmir'de Yunanistan'ın ve Rum Ortodoks Kilisesinin Faaliyetleri

Dördüncü Uluslararası Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 12 September 2019, pp.101-121

Milli Mücadele'de İstanbul Rum Patrikhanesi ve Anadolu'daki Faaliyetleri

İstiklâl Yolunda Milli Mücadele'nin 100. Yılı, İstanbul, Turkey, 27 November 2019, pp.144-166

Mütareke Döneminde Yunan Kızılhaçı'nın Trabzon'daki Faaliyetleri

100. Yılında Mondros Mütarekesi ve Karadeniz'de Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 25 - 26 October 2018, vol.II, pp.779-790

Fahri Can ve Antep Milli Mücadelesi'ndeki Faaliyetleri

Uluslararası Gaziantep Tarihi Sempozyumu - Milli Mücadele Döneminde Gaziantep, Gaziantep, Turkey, 25 - 27 December 2017, pp.849-861

II. Abdülhamit Döneminde Ermeni Sorunu

2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 24 November 2017, vol.2, pp.1023-1037

Zabtiye Nazırı Hüseyin Nazım Paşa'ya Göre Ermeni Olaylarının Sebep ve Sonuçları (1890-1896)

II. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 6 - 08 May 2015, vol.1, pp.573-586

Tebaa-i Sâdıka’dan Hâin-i Devlet’e: Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Toplum ve Bürokraside Ermeni Tanımlamaları

19.-20. Yüzyıllarda Türk-Ermeni İlişkileri “Kaynaşma-Kırgınlık-Ayrılık-Yeni Arayışlar”, İstanbul, Turkey, 5 - 07 January 2015, vol.I, pp.393-406

Rusya'da Yayınlanan 1836 Tarihli Ermeni Kilisesi Nizamnamesi ve Nizamnamenin Osmanlı-Rus-Ermeni İlişkilerine Etkisi

Hazar'dan Karadeniz'e Stratejik Bakış, İstanbul, Turkey, 2 - 03 December 2013, pp.313-336

1863'ten Günümüze Türkiye Ermenilerinde Liderlik Sorunu: Rûhânî-Sivil Çatışmaları

Türk Tarihinde Lider ve Liderlik Anlayışı, İstanbul, Turkey, 27 May 2013, pp.77-96

XIX. Yüzyılın Sonlarında Antep ve Kilis’teki Ermeni Olayları

I. Uluslararası Muallim Rıfat Kilis ve Çevresi Sempozyumu, Kilis, Turkey, 16 - 17 May 2013, pp.74-88

Ermeni Milliyetçiliğinin Türk Ocağı Algısı

Bir Fikir Hareketinin Yüz Yılı: Türk Ocakları Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 09 May 2012, pp.603-618

Bulgar Eksarhlığı'nın Kuruluşu ve Statüsü

IBAC 2011, Üsküp, Macedonia, 9 - 13 May 2011, vol.II, pp.119-132

Lozan Konferansında Tazminat Meselesi ve Karaağaç'ın Türkiye'ye İadesi

Edirne'nin Fethinin 650. Yılı Sempozyumu, Edirne, Turkey, 4 - 06 May 2011, no.139, pp.403-422

Amerikalı Misyonerlerin Şehircilik Faaliyetleri - Antep Örneği

Türkiye'de İskân ve Şehirleşme Tarihi, İstanbul, Turkey, 25 May 2010, pp.77-99

Books & Book Chapters

İşgal İstanbul'unda Azınlıklar

in: 100. Yılında İstanbul'un Kurtuluşu, Nazif Özcan, Editor, İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., İstanbul, pp.259-280, 2023

Lozan Konferansı'nda İstanbul Rum Patrikhanesi'nin Konumu ve Statüsü ile İlgili Tartışmalar

in: - 100. Yılında - Lozan Barış Antlaşması, Eminalp Malkoç,Hazal Pabuççular,Çağla Derya Tağmat,Ahmet Gülen, Editor, İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., İstanbul, pp.590-607, 2023

Millî Ahrar Fırkası ve Mütareke İstanbul'unda Liberal Milliyetçilik

in: Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ'e Armağan, Ahmet Köksal,Veysel Usta, Editor, Serander Yayınları, Trabzon, pp.265-278, 2022

Millî Mücadele'nin Hukuki ve Siyasi Yönü

in: Millî Mücadele Tarihi, Burhan Sayılır, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.71-99, 2022

Antep'te Misyonerler, Ermeniler ve Millî Mücadele

Gazikültür A. Ş. Yayınları, İstanbul, 2021

Eyüplü Halid'in Maceraları

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2021

Cumhuriyet Döneminde Ermeni Azınlığın İdaresine Yönelik Uygulamalar

in: Türk-Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2020, Alev Kılıç, Editor, Terazi Yayıncılık, Ankara, pp.53-66, 2021

Ayntab Amerikan Koleji ve Son Başkanın Hatıraları

Şehitkâmil Belediyesi Kültür Yayınları, Gaziantep, 2020

Osmanlı Toplumunda Ermeniler

in: Osmanlı Toplum Yapısı ve Millet Sistemi, Nejla Günay, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.213-255, 2020

Mütareke ve Millî Mücadele Dönemlerinde Gayrimüslim Kurumlarının Tutum ve Faaliyetleri

in: 100. Yılında İstanbul'un İşgal Yılları ve Millî Mücadeleye Giden Yol, Mehmet Ali Beyhan, Editor, İstanbul Edebiyat Derneği, İstanbul, pp.145-192, 2020

Mütareke Döneminde Yahudi Hahambaşılığı ve Süryani Patrikliği'nin Tutum ve Faaliyetleri

in: İmparatorluklar Çağına Veda, Bakar B.,Yeşilot O.,Beyoğlu S.,Genceli M., Editor, Ötüken Neşriyat, İstanbul, pp.436-452, 2019

İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türk Kamuoyunda İstanbul'un Kimliği ve Güvenlik Tartışmaları

in: Bozkırın Oğlu: Ahmet Taşağıl'a Armağan, Tuğba Eray Biber, Editor, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, pp.601-618, 2019

Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Osmanlı Devleti ile İstanbul Ermeni Patrikhanesi Arasındaki İlişkiler (1908-1914)

in: 1000. Yılında Türk - Ermeni İlişkileri, Bilgin M. S.,Deveci Bozkuş Y., Editor, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, pp.593-627, 2019

Ermeni Milleti Nizâmnamesi'nin İlânı ve İçeriği

in: Osmanlı'nın Seçkin Tebaası İken Yabancılaşan Topluluk: Bursa Ermenileri, Yaşayanlar İ.,Kırlı S., Editor, Türk Ocakları Bursa Şubesi, Bursa, pp.25-40, 2016

The Relations between the Ottoman State and the Armenian Patriarchate in Istanbul (1914-1918)

in: War and Collapse: World War I and the Ottoman State, Yavuz M. H.,Ahmad F., Editor, The University of Utah Press, Utah, pp.850-868, 2016

Bütün Yönleriyle Ermeni Meselesi (El Kitabı)

İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2015

The Armenian Patriarchate of Istanbul and the Legislation for the Relocation and Settlement of the Armenians

in: Ottoman State & World War I, Arslan A., Editor, İboo Publishing House, London, pp.71-89, 2015

İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nin Sevk ve İskân Kanunu'na Karşı Tutumu ve Faaliyetleri

in: Yüzüncü Yılında Ermeni Meselesi "İddialar-Yalanlar-Gerçekler", Hakan Boz, Editor, Aygan Yayıncılık, İstanbul, pp.202-225, 2015

Antep Ermenileri (Sosyal, Siyasi ve Kültürel Hayat)

Iq Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2010

Atatürk İlkeleri

in: Gelişim Ders Kitapları - 3, Birinci Kitap, İdris Güzel, Editor, Kutup Yıldızı Yayınları, İstanbul, pp.1-70, 2010

Episodes in the Encyclopedia

Tahir Barlas (1886-1953)

Kocaeli Ansiklopedisi, Cilt: 3, pp.1929-1930, 2023

Mehmet Ragıp Akça (1887-1945)

Kocaeli Ansiklopedisi, Cilt: 2, pp.1377, 2023

Hamdi Namık Gör (1881-1957)

Kocaeli Ansiklopedisi, Cilt: 2, pp.746-747, 2023

Ahmet İhsan Tokgöz (1868-1942)

Kocaeli Ansiklopedisi, Cilt: 1, pp.62-63, 2023

Saffet Sancaklı (1966 - ...)

Kocaeli Ansiklopedisi, Cilt: 3, pp.1713-1714, 2023

Rumlar: İzmit Rumları

Kocaeli Ansiklopedisi, Cilt: 3, pp.1691-1693, 2023

Hamza Osman Erkan (1897-1968)

Kocaeli Ansiklopedisi, Cilt: 2, pp.751, 2023

Ruşen Hakkı Özpençe (1936-2011)

Kocaeli Ansiklopedisi, Cilt: 3, pp.1693-1694, 2023

Hamdi Başak (1913-1979)

Kocaeli Ansiklopedisi, Cilt: 2, pp.745-746, 2023

Other Publications

Metrics

Publication

98

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

16

Thesis Advisory

14

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals