Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölüm

Verdiği Dersler

 • Doktora Kelami Düşüncede Din Siyaset İlişkileri

 • Lisans Günümüz Kelam Problemleri

 • Yüksek Lisans Maturidi Kelamı

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Yüksek Lisans İslam Düşüncesinde Siyaset Teorileri

 • Lisans Kelam Tarihi

 • Lisans Klasik Kelam Metinleri

 • Doktora Kelamda Akıl-Nakil İlişkisi

 • Yüksek Lisans Eşari Kelamı

 • Lisans Sistematik Kelam 2

 • Doktora Kelam'da Uluhiyet

 • Doktora Günümüz Kelam Problemleri

 • Yüksek Lisans İslam Düşüncesi Akımları ve İtikadi Görüşleri

 • Yüksek Lisans Klasik Kelam Metinleri

 • Yüksek Lisans Kelam Ekolleri ve Görüşleri

 • Lisans Sistematik Kelam 1

 • Doktora Kelam'da Akıl-Nakil İlişkisi

Yönetilen Tezler