Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çağdaş İslami Hareketlerde Cahiliye Kavramının Sosyo-Politik İtikadi Bağlamı

MİLEL VE NİHAL İNANÇ, KÜLTÜR VE MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.13, ss.111-132, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arap Baharı ve Sonrasında Selefilik

İlahiyat Akademi, cilt.1, ss.263-281, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

e'd-Dustûr Yutevvicu Sevreti Tunus

RU'YE TÜRKİYYE, cilt.3, no.9, ss.4-11, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Sünni Siyaset Düşüncesinin Tarih İçindeki Gelişimi ve Etkinliği

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.5-24, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

HALKU'L-kUR'AN MESELESİNİN POLİTİK İSTİSMARI

MİLEL VE NİHAL, cilt.8, ss.49-69, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

el-Fikru'd-dinî li Muhammed Akif

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ŞARKİYAT MECMUASI, ss.161-175, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TASAVVUFÎ BİR YORUM OLARAK ALEVÎLİK VE BEKTAŞÎLİK

EKEV AKADEMİ DERGİ, cilt.13, ss.103-114, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Purotluk: Protestan Alevilik

SÖZ VE ADALET, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Kudüs: Merhamet Arayan Şehir

SÖZ VE ADALET, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Hak ve Adalet

Söz ve Adalet, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Maturidî Teoloji ve Cumhuriyetin Özgür Bireyi

Türkiye'de ve Dünyada YARIN, 2005 (Hakemsiz Dergi)

SİYASET VE AHLAK

Türkiye'de ve Dünyada YARIN, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İSLAM-BİLİM İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA ATAULLAH BAYEZİDOF’UN RENAN’A REDDİYESİ

TÜRK DÜNYASINI AYDINLATANLAR; MEHMET AKİF ERSOY VE ABDULLAH TUKAY ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Kazan, Rusya, 12 - 18 May 2014

ARAP BAHARI VE SONRASINDA SELEFİLİK -Mısır Örneği-

TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE SELEFÎLİK, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 November 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Mihne ve Karşı Mihne Süreçlerinin Hanbelîliğin Teşekkülüne Etkisi/Katkısı

İmam Ahmed Bin Hanbel ve Hanbelîlik , IGMV, Editör, Plural Publications , Berlin, ss.122-149, 2020

UYUNUL MESAİL

Darelehsan, Kahire, 2018

Kelam Tarihi

Hz. Peygamber Sonrası Sahabe Arasındaki İlk İhtilaflar, Yıldırım R., Editör, İşaret Yayınları, İstanbul, ss.57-68, 2017

YENİ İLM-İ KELAM DÖNEMİ

KELAM TARİHİ, YILDIRIM R., Editör, İşaret Yayınları, İstanbul, ss.291-306, 2017

Kelam Tarihi

Eşarilik ile Maturidilik Arasındaki Temel Görüş Ayrılıkları, Yıldırım R., Editör, İşaret Yayınları, İstanbul, ss.291-306, 2017

Kelam İlminin Geçirdiği Dönemler

Kelam Tarihi, Yıldırım R., Editör, İşaret Yayınları, İstanbul, ss.97-110, 2017

Kelam Tarihi

Kelam İlminin Teşekkül Öncesi Dönemi, Yıldırım R., Editör, İşaret Yayınları, İstanbul, ss.29-38, 2017

Kelam Tarihi

Kelami Yorumların Ortaya Çıkış Sebepleri, Yıldırım R., Editör, İşaret Yayınları, İstanbul, ss.39-56, 2017

Vefatının 75. Yılı Anısına Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Akif'in İslam Tasavvuru, ., Editör, Dib Yayınları, Ankara, ss.41-57, 2013

Medreseden Üniversiteye ALİ ÖZEK

Düşün Yayıncılık, İstanbul, 2012

KELAM

İslam Düşüncesinde Yorumlar, Ekşi A., Editör, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, ss.37-61, 2010

HADİS

Hadis ve Sünnetin Anlaşılması, Eyüp K., Editör, Meb, Ankara, ss.121-138, 2010

TEFSİR

Kur'an'ı Anlama ve Yorumlama, Eyüp K., Editör, Meb, Ankara, ss.100-119, 2010

Ortaöğretim DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 12

İslam Düşüncesinde Tasavvufî Yorumlar, Eşsiz M., Editör, Meb, Ankara, ss.57-75, 2008

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgiisi 9. Sınıf

İnsan ve Din, Yavuzcan M., Editör, Meb, İstanbul, ss.9-17, 2008

İlköğretim DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF

Hz. Muhammed ve Aile Hayatı, Şimşekçakan M., Editör, Meb, İstanbul, ss.65-79, 2008

Diğer Yayınlar