Arş.Gör.

Rauf MUSTAFAOĞLU


Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı/ Eski Türk Dili Anabilim Dalı, Türkiye

2015 - 2018

2015 - 2018

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ana Bilim Dalı, Türkiye

2011 - 2015

2011 - 2015

Lisans Çift Anadal

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları, Türkiye

2010 - 2014

2010 - 2014

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Dilbilim, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Yüksek Lisans

YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ A1 VE A2 SEVİYESİNDEKİ DERS KİTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ana Bilim Dalı

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Dil ve Edebiyat, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dilbilim

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Rus Atasözlerinde Tatar İmgesi

Mustafaoğlu R.

TÜRKİYAT MECMUASI, cilt.30, ss.195-210, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

“Ahıska ve Ardahan Ağızlarındaki Dualar ve Bedduaların Söz Varlığı”

Mustafaoğlu R. , Yucak F.

IV. ULUSLARARASI AVRASYA ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2020, cilt.1, no.1, ss.93-94 Creative Commons License

2019

2019

KAZAK TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ DİLBİLGİSİ TERİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

MUSTAFAOĞLU R.

III. ULUSLARARASI AVRASYA ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU “AVRASYA’DA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÖNCÜLERİ” -PROF. DR. FUAT SEZGİN’İN ANISINA- 3 rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON EURASIAN STUDIES “PIONEERS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN THE EURASIA” -IN MEMORY OF PROF. DR. FUAT SEZGIN-, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Temmuz 2019, ss.112

2019

2019

A.S. AMANJOLOV'UN KAZAKÇA-RUSÇA DİLBİLİM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ'NÜN İNCELENMESİ

MUSTAFAOĞLU R.

ULUSLARARASI WORKSHOP -TÜRK DÜNYASI: BÜYÜK BOZKIRIN DÜŞÜNÜRLERİ, Almati, Kazakistan, 24 - 27 Nisan 2019, ss.22-28

2018

2018

ÖZBEK TÜRKÇESİNDEKİ RUSÇA ALINTILARDAN TÜRETİLEN MESLEK ADLARI

MUSTAFAOĞLU R.

II. Uluslararası Avrasya Calısmaları kapsamında “TURKIYAT VE SARKIYAT CALISMALARI'', İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2018, cilt.4, ss.302-322


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

III. ULUSLARARASI AVRASYA ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU ''AVRASYA'DA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÖNCÜLERİ''

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2019

2019

ULUSLARARASI WORKSHOP -TÜRK DÜNYASI: BÜYÜK BOZKIRIN DÜŞÜNÜRLERİ

Katılımcı

Almati-Kazakistan

2018

2018

II. ULUSLARARASI AVRASYA ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU

Katılımcı

İstanbul-Türkiye