Res. Asst.Rauf MUSTAFAOĞLU


Faculty of Literature, Department of Modern Turkic Languages and Literatures

Department of Modern Turkic Languages Letters


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Education in Turkish Language and Literature, Education in Turkish Language, Philology, Contemporary Turkish Dialects and Literature, Linguistics

Metrics

Publication

9

Project

1

Open Access

3

Education Information

2018 - Continues

2018 - Continues

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Türk Dili Ve Edebiyatı/ Eski Türk Dili Anabilim Dalı, Turkey

2015 - 2018

2015 - 2018

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ana Bilim Dalı, Turkey

2011 - 2015

2011 - 2015

Undergraduate Double Major

Istanbul University, Faculty Of Literature, Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları, Turkey

2010 - 2014

2010 - 2014

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Dilbilim, Turkey

Dissertations

2018

2018

Postgraduate

YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ A1 VE A2 SEVİYESİNDEKİ DERS KİTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ana Bilim Dalı

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Education

Education in Turkish Language and Literature

Education in Turkish Language

Philology

Contemporary Turkish Dialects and Literature

Linguistics

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Research Assistant

Istanbul University, Faculty of Literature, Department of Modern Turkic Languages and Literatures

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Tatar Image in Russian Proverbs

Mustafaoğlu R.

TÜRKİYAT MECMUASI, vol.30, no.1, pp.195-210, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Dilin Savaş Sebebi Olarak Görülmesi/ Gösterilmesi: Rusya Örneği

Yıldızlı M. E. , Mustafaoğlu R.

Türk Diline Artzamanlı ve Eşzamanlı Bakışlar, Samsun, Turkey, 26 May - 27 August 2022, pp.1-2

2021

2021

COMPARISON BETWEEN VOCABULARIES ABOUT THE EVENTS IN UNIVERSE, EARTH AND SKY IN YAKUT AND KAZAKH LANGUAGES

Mustafaoğlu R.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ÇALIŞTAYI İstanbul Üniversitesi-Yıldız Teknik Üniversitesi- Çukurova Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 22 March 2021, vol.1, no.1, pp.1

2020

2020

“The Vocabulary of Prayers and Maledictions in the Dialects of Ahıska and Ardahan”

Mustafaoğlu R., Yucak F.

IV. ULUSLARARASI AVRASYA ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 21 - 23 October 2020, vol.1, no.1, pp.93-94 Creative Commons License

2019

2019

KAZAK TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ DİLBİLGİSİ TERİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

MUSTAFAOĞLU R.

III. ULUSLARARASI AVRASYA ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU “AVRASYA’DA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÖNCÜLERİ” -PROF. DR. FUAT SEZGİN’İN ANISINA- 3 rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON EURASIAN STUDIES “PIONEERS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN THE EURASIA” -IN MEMORY OF PROF. DR. FUAT SEZGIN-, İstanbul, Turkey, 17 - 19 July 2019, pp.112

2019

2019

A.S. AMANJOLOV'UN KAZAKÇA-RUSÇA DİLBİLİM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ'NÜN İNCELENMESİ

MUSTAFAOĞLU R.

ULUSLARARASI WORKSHOP -TÜRK DÜNYASI: BÜYÜK BOZKIRIN DÜŞÜNÜRLERİ, Almati, Kazakhstan, 24 - 27 April 2019, pp.22-28

2018

2018

ÖZBEK TÜRKÇESİNDEKİ RUSÇA ALINTILARDAN TÜRETİLEN MESLEK ADLARI

MUSTAFAOĞLU R.

II. Uluslararası Avrasya Calısmaları kapsamında “TURKIYAT VE SARKIYAT CALISMALARI'', İstanbul, Turkey, 4 - 06 June 2018, vol.4, pp.302-322

Books & Book Chapters

2022

2022

DİLİN BİR SAVAŞ SEBEBİ OLMASI: RUSYA ÖRNEĞİ

Yıldızlı M. E. , Mustafaoğlu R.

in: Türk Diline Artzamanlı ve Eşzamanlı Bakışlar (Uluslararası Kitap), Erkan Hirik,Neslihan Çelik,Seçil Hirik, Editor, Paradigma Yayınları, Çanakkale, pp.384-406, 2022 Creative Commons License

Other Publications

2020

2020

Mustafaoğlu R.

Other, pp.1-80, 2020

Supported Projects

2022 - 2024

2022 - 2024

ALTAY KAHRAMANLIK DESTANLARI

Other Supported Projects

Ilgın A. (Executive), Kapan K., Balcı M., Mustafaoğlu R., Saral R.


Congress and Symposium Activities

01 July 2019 - 01 July 2019

01 July 2019 - 01 July 2019

III. ULUSLARARASI AVRASYA ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU ''AVRASYA'DA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÖNCÜLERİ''

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2019 - 01 April 2019

01 April 2019 - 01 April 2019

ULUSLARARASI WORKSHOP -TÜRK DÜNYASI: BÜYÜK BOZKIRIN DÜŞÜNÜRLERİ

Attendee

Almati-Kazakhstan

01 June 2018 - 01 June 2018

01 June 2018 - 01 June 2018

II. ULUSLARARASI AVRASYA ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU

Attendee

İstanbul-Turkey