April
2024

New Project Acceptance from Our Research Group

İÜ Su Bilimler Fakültesi Gıda Güvenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray ERKAN’ın yürütücülüğünü üstlendiği COST Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Programı'nın "CA20101 (PRIORITY)-Plastics monitoRIng detectiOn RemedIaTion recoverY’" aksiyonu kapsamında sunulan "Mikroplastiklerin tatlı su IMTA sistemindeki canlılara etkisinin ve sistemin remediasyon kapasitesinin incelenmesi" başlıklı proje başvurusu TÜBİTAK- 2515-COST Aksiyon Üyeleri Ar-Ge Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.  Projede sürdürülebilir güvenli gıda üretiminde günümüzde giderek önemi artan mikroplastik kirliliğinin etkileri incelenecektir. Hocamızı ve tüm proje ekibini tebrik ediyoruz..

Proje Adı: MİKROPLASTİKLERİN TATLI SU İMTA SISTEMİNDEKİ CANLILARA ETKİSİNİN VE SİSTEMİN REMEDİASYON KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

Proje Türü: TÜBİTAK- 2515-COST Aksiyon Üyeleri Ar-Ge Destek Programı

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Nuray ERKAN

Proje Ekibi:

•Prof.Dr.Devrim MEMİŞ
•Prof.Dr.Özkan ÖZDEN 
•Araş.Gör.Dr.Gökhan TUNÇELLİ
•Araş.Gör.İdil CAN TUNÇELLİ 
•Prof.Dr.Refiye YANARDAĞ (İÜ-Cerrahpaşa)
•Prof.Dr.Özlem SAÇAN  (İÜ-Cerrahpaşa)

•Doç.Dr.İsmet Burcu TÜRKYILMAZ MUTLU (İÜ-Cerrahpaşa)