November
2023

İSPANYOLCA EDEBİYAT ÇEVİRMENİ EĞİTİMİ (İSPEDCEV) YENİ DÖNEM

Konu: Edebi Çeviriye İlgi Duyanlara Duyuru!

Sevgili Öğrencilerimiz,

Edebi çeviriye ilginiz varsa size ana bilim dalımızda yürütülen İspedçev projesi hakkında bilgi vermek ve sizleri bu projeye katılmaya davet etmek isteriz. 

İspedçev projesi, edebi çeviri alanında Avrupa’da geliştirilen ve uygulanan PETRA-e standartları çerçevesinde İspanyolcadan Türkçeye, Türkçeden İspanyolcaya edebi çevirmen yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, edebiyat çevirmenlerinin yeterliliklerini analitik bir modelle tanımlayarak niteliklerini tartışmaya açmayı ve iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu kapsamda her dönem proje yürütücü ve yardımcılarından oluşan ekip, çevrilecek hikayeleri belirler, bu metinlerde çeviri sırasında karşılaşılabilecek zorlukları tespit eder. Daha donra, Ana Bilim Dalımız öğrencilerinden gönüllü bir grup oluşturup her ay toplantı yaparız. İlk toplantıda kuramsal bilgiler ve çeşitli çeviri örnekleri gösterir, birkaç metin çalışması yaparız. Sonraki toplantılarda, bu önceden belirlenmiş metinlerin çevirisini sizler yapmış olarak gelirsiniz ve bunları tartışarak birlikte inceleriz. Bazı yayınevlerinden editör ya da çevirmen gibi alanda çalışan kişileri deneyimlerini aktarmaları için toplantılarımıza davet ederiz. Bu proje gönüllülük ilkesine dayanmaktadır; transkripte yansıyacak herhangi bir puanlama ya da notlandırma içermemektedir. Katılımınız sonunda Fakültemizden size sertifika verilmektedir. Nihai hedeflerimiz arasında çevrilen hikayelerin iyi bir yayınevinden bastırılması da bulunmaktadır. 

Gönüllü olarak çeviri yapmayı ve edebi çeviri hakkında hem bilgi hem pratik kazanmayı isterseniz sizi projemize katılmaya bekleriz.

ispedcev@istanbul.edu.tr