Dr.Öğr.Üyesi

Rıdvan TURHAN


Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

Kurumlar Sosyolojisi Ana Bilim Dalı

Yaptığı Tezler

2011

2011

Doktora

Türkiye'de İktisat Tarihi Çalışmalarının Gelişimi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

2005

2005

Yüksek Lisans

1929 Ekonomik Krizinin Türk Basınına Yansımaları

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2018

2018

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Eğiticinin Eğitimi Programı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sosyoloji, Kurumlar Sosyolojisi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

2003 - Devam Ediyor

2003 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

2012 - 2018

2012 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Sosyal Eşitsizlik ve Tabakalaşma

Lisans

Lisans

Türk İktisat Tarihi

Lisans

Lisans

Kır Sosyolojisi

Lisans

Lisans

Sosyoloji Tarihi II

Lisans

Lisans

Köy Sosyolojisi

Lisans

Lisans

Sosyoloji Tarihi I

Lisans

Lisans

Devrimler Sosyolojisi

Lisans

Lisans

Endüstriyel Sosyoloji ve Psikoloji

Lisans

Lisans

Türk İktisat Tarihi

Lisans

Lisans

Sosyolojide İhtisas Semineri I

Lisans

Lisans

Türkiye Sosyolojisi Semineri III

Lisans

Lisans

Türkiye Sosyolojisi Semineri IV

Yönetilen Tezler

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

Türk Düşünce Tarihinde İbnülemin Mahmud Kemal İnal

TURHAN R.

S.Sezer(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

Kazakistan'da Orta Sınıfın Oluşum Dinamikleri

TURHAN R.

G.Tazhibayeva(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Türkiye'de Yahudi Modernleşmesi ve Tekin Alp

TURHAN R.

Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, ss.505-528, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Ziya Gökalp'in Düşünsel Kaynakları Üzerine Notlar: Alman Sosyolojisi Etkisi Tartışmaları

TURHAN R.

Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, ss.259-279, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Eleştiriler Çerçevesinde Ömer Lütfi Barkan'ı Yeniden Düşünmek: Bir Karşı-Devrimci mi? Bir Disiplinin Kurucusu mu?

TURHAN R.

Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, ss.917-942, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Türkiye'de Cumhuriyetin Erken Döneminde Max Weber Etkisi ve Bu Etkiyi Anlamak

TURHAN R.

Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi), ss.259-284, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Türkiye’de Girit Çalışmaları Üzerine Bir Deneme

TURHAN R.

Sosyoloji Dergisi, ss.191-204, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

Cinnet, Panik ve Çöküş - Mali Krizler Tarihi, C. P. Kindleberger

TURHAN R.

Sosyoloji Dergisi, ss.239-244, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

1929 Ekonomik Krizinin Türk Basınına Yansımaları

TURHAN R.

Sosyoloji Dergisi, ss.81-100, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Ziya Gökalp’in Yaşamöyküsü

TURHAN R.

Sosyoloji Dergisi, ss.1-6, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

Yeni Partiler ve Demokrat Parti’nin Seçim Başarısı

TURHAN R.

Sosyoloji Dergisi, ss.41-47, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Tarihsel Yahudi Bilincinin Çok Katmanlı Diyalektiği ve Diaspora Deneyiminin Bilinç İnşasındaki Rolü

Turhan R.

Üçüncü Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı, İzmir, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019, ss.172-174 Creative Commons License

2018

2018

Modern Bir Osmanlı Yahudi'si Olarak Tekinalp'in Sosyalizm Karşıtlığı

Turhan R.

İkinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı, Balıkesir, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2018, ss.525-526 Creative Commons License

2017

2017

Cumhuriyetin Erken Döneminde Türk Basınında Çocuk Yoksulluğuna Farklı Bakışlar: Cumhuriyet Gazetesi ve Resimli Ay Mecmuası

Turhan R.

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi: Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2017, ss.405-406 Creative Commons License

2010

2010

1929 Krizinin Türk Basınında Algılanışı Üzerine

TURHAN R.

Birinci İktisat Tarihi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 January 2010, no.67, ss.539-546

2006

2006

Ziya Gökalp'in Yaşam Öyküsü

TURHAN R. , Kaya T.

Ziya Gökalp'i 130. Doğum Gününde Anma Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 23 March 2006, cilt.3, no.13, ss.1-7

2005

2005

Yeni Partiler ve Demokrat Parti'nin Seçim Başarısı

TURHAN R.

Türkiye'de Sosyoloji-50'li Yıllara Bakış Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 December 2005, cilt.3, no.12, ss.41-47

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Max Weber ve İktisat Sosyolojisi Düşüncesi

Turhan R.

Dergah Yayınları, İstanbul, 2019

2018

2018

Weber ve Durkheim: Metodolojik Bir Karşılaştırma

Turhan R.

Dergah Yayınları, İstanbul, 2018

2018

2018

Philosophy of Globalization

Turhan R.

The Effect of Dependency Theory on Discussions of 'Underdevelopment' in Turkey, Roldan C.,Brauer D.,Rohbeck J., Editör, De Walter De Gruyter, Inc., Berlin, ss.269-286, 2018

2011

2011

Ziya Gökalp

TURHAN R.

Ziya Gökalp Derneği Tarafından Çıkarılan Ziya Gökalp Dergisi, Tuna K., Coşkun İ., Editör, T.C Kültür Bakanlığı, Ankara, ss.399-417, 2011

Desteklenen Projeler

2014 - 2018

2014 - 2018

WORLDBRIDGES

AB Çerçeve Programları Destekli Proje

Kocaman M. (Yürütücü) , Üçsu K. , Turhan R. , Ersöz B.

Bilimsel Hakemlikler

Haziran 2018

Haziran 2018

İÜEF Tiyatro ve Dramaturji Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2017

Nisan 2017

İÜEF Tiyatro ve Dramaturji Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2016

Ocak 2016

İnsan ve Toplum Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2015

Eylül 2015

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2013

Şubat 2013

İnsan ve Toplum Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi