Supported Projects

Supported Projects

Student Project

  • 2023 - Continues TÜRKİYE’DE YETİŞEN İKİ VERBASCUM (SIĞIRKUYRUĞU) CİNSİ ENDEMİK BİTKİNİN FENOLİK BİLEŞİK İÇERİKLERİNİN VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

    R & D Project , Istanbul University, Faculty Of Science, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü, Turkey

  • 2023 - Continues Stevia rebaudiana B. BİTKİSİNİN FİTOKİMYASAL PROFİLİ VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTE TAYİNİ

    R & D Project , Istanbul University, Faculty Of Science, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü, Turkey