General Information

Institutional Information: Devlet Konservatuvarı, Müzikoloji Bölümü, Department Of Traditional And Modal Musics

Metrics

Publication

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

Sadık Uğraş Durmuş 15.06.1978 tarihinde Manisa'da doğdu. 1991-1995 yılları arasında İzmir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde Halil Ekseriyet ile flüt, Nergis Şakirzade ile de piyano çalıştı. 1995-2000 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde, Elhan Bakihanov ile eğitimini tam burslu olarak kompozisyon bölümünde sürdürdü. 2000 yılında Rotterdam Konservatuvarı (CODARTS) Kompozisyon bölümüne kabul edilen Durmuş, Peter Jan Wagemans ve Klaas de Vries ile komposizyon eğitimini sürdürürken, Rene Uilenhoet ile de elektronik müzik çalışmalarına devam etti. 2004 yılında mezun oldu ve ardından Amsterdam Konservatuvarı Kompozisyon bölümü yüksek lisans programına kabul edildi. Bu kurumda, kompozisyon çalışmalarını Theo Loevendie ile sürdürdü. 2006 yılında mezun olan Durmuş, Türkiye'ye döndü ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Kompozisyon Bölümü Sanatta Yeterlik programına kabul edildi ve 2010 yılında bu kurumdan mezun oldu. Akustik ve Elektronik müzik yapıtları Asko Ensemble, Nieuw Ensemble, Insomnio Ensemble gibi seçkin topluluklar tarafından pek çok ülkede seslendirildi. 2006 yılında Hollanda Besteciler Birliği tarafından düzenlenen Henriette Bosmans kompozisyon yarışmasında birincilik ödülü aldı. 

Kompozisyon çalışmalarında, makam müziği elementlerine sık sık yer veren Durmuş, sıklıkla Türk müziği çalgılarını da eserlerinin merkezine yerleştirerek, "müzikte melezlik" kavramı üzerine çalışmalarını yürütmektedir. Bir yandan makamsal ögelerin farklı doku ve tekniklerle çok sesli müziğimiz içinde daha çok yer almasına yönelik çalışmalarını sürdürken, diğer yandan geleneksel müziğimizde geniş bir alanı kapsayan aksak tartımlar ile yazılan makam ve modal esinli solfej parçalarıyla, "makam, mod ve tonalite" kavramları arasında köprüler kurarak, bilimsel bir zemin çerçevesinde bu olguları karşılaştırmaktadır.