Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İtalyanca Ve Türkçe Belirsiz Nicelik İfadelerinde Adların Kullanımı Üzerine Bir İnceleme

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, ss.214-231, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Renk Adlari İçeren Ve İnsani Niteleyen İtalyanca Deyimlerin Anlamsal İncelemesi

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.19, ss.201-221, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İtalyanca SMS Dilinin Özellikleri Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.58-64, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Partnerships For Sustainable Development Between Bulgaria, Turkey, Italy And Greece

SUSTAINABLE DEVELOPMENT, cilt.7, ss.44-49, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hayvan Adları İçeren ve İnsanı Niteleyen İtalyanca ve Türkçe Metaforlar Üzerine Bir İnceleme

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.16, ss.1102-1118, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Deyim Öğretiminin İtalyanca Çeviri Dersinde Metinleri Anlamaya Etkisi

Dilbilim, cilt.2, ss.33-50, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yabancı Dil Öğretiminde Deyim Öğretimi: Yöntemler, Teknikler ve Uygulamalar

Dilbilim, cilt.2, ss.59-79, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

1989 Göçü, Göç Öncesi, Göç Esnası ve Göçten 30 Yıl Sonrası: Özdeneyimlerin Artzamanlı Bir Bakış Açısıyla İrdelenmesi

Uluslararası Sempozyum Bulgaristan’dan Türklerin 1989 Zorunlu Göçü: 30 Yıl Sonra Göçmenlerin Algıları, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 December 2019, ss.16

Bulgarca Deyimlerdeki Türkçe Sözcüklerin Bi¬çimbilimsel ve Anlambilimsel Analizi

Balkanlarda Türk Kültürü: Bulgaristan Örneği Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 September 2018, ss.269-282

Bulgarca Deyimlerde Yer Alan Türkçe Sözcüklerin Biçimbilimsel ve Anlambilimsel Analizi

Balkanlarda Türk Kültürü: Bulgaristan Örneği Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 September - 28 October 2018, ss.15

18.Yüzyılda Karşılaştırmalı İtalyanca Türkçe Dilbilgisi Çalışmalarına Bir Örnek- Pianzola’nın Eseri

Evliya Çelebi’nin İzinde” Sempozyumu, Şumnu, Bulgaristan, 3 - 05 November 2017, ss.135-143

Avrupa Birliği Öğrenim ve Çalışma Hareketliliğine Yönelik Online Dil Öğretimi Tasarımı ve Uygulamaları

Uluslararası Söz, Sanat, Sağlık Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye, 21 - 23 October 2015, ss.387-392

Bulgarcada Türkçe Kökenli Fiiller ve Uğradıkları Biçimbilimsel Değişiklikler

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, Sarayevo, Bosna-Hersek, 17 - 19 May 2013, ss.203

Sovyet Dönemi Çevirmenlerinin Analırında Sözlü Çeviri Etkinliği ve Sorunları

III. Uluslararası Çeviri Kolokyumu “Çeviri: Yeni Yönelişler", İstanbul, Türkiye, 8 - 10 May 2013, ss.25

Sovyet” ya da “Sözde” Atasözlerinin İşlevleri ve Özellikleri

XII. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye, 18 - 20 October 2012, ss.10

The Language Situation of the 1989 Settlers through the Terms of Bilingualism, Diglossia and Linguistic Interference

Migrants across the Turkish-Bulgarian Border: Heritages, Identities and Intercultural Relations, Sofya, Bulgaristan, 2 - 03 December 2011, ss.202-210

Totaliter Dil Örneği Olarak Sovyet Dönemi Rusçası ve Özellikleri

Uluslararası XI. Dil-Yazın- Deyişbilim Sempozyumu (Gönüllük ve Hoşgörü), Sakarya, Türkiye, 13 - 14 October 2011, cilt.2, ss.204-214

Projeler, Fikirler

Fikirler Pazarı, Başarı Öyküleri, YTÜ, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 May 2011, ss.106

Rusça’da Sözcük Oluşturma Süreci: Bir Yöntem Olarak Kısaltma Olgusu

X.Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 3 - 05 November 2010, ss.608-613

A Process of Intercultural Education: Reflections on the Metaforical World of the Turkish Students Participants to PERMIT Project

The Second International Conference on Linguistic and Intercultural Education (CLIE2) Linguistic and Cultural Diversity within European Learning Communities: Cross-cultural and Trans-national Perspectives, 10 - 12 June 2010, ss.60

Çeviride Çevrilemeyen Öğeler: Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu Romanının Rusça’ya Çevirisi Üzerinde Bir İncelenme

Uluslararası Çeviri Kolokyumu Uluslararası Diyaloğun Odağında Bütün Yönleriyle Çeviri, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2009, ss.154-159

Yabancı Dil Öğretiminde Kültürlerarası İletişimsel Edincin Kazandırılmasına Yönelik Özgün Metinlerin Kullanımı

Uluslararası IX. Dil-Yazın-Deyişbilim Sempozyumu Yaratıcılık ve Yenilik Yılında Yeni Yaklaşımlar, Sakarya, Türkiye, 15 - 17 October 2009, cilt.1, ss.487-496

Deyim Öğretiminin İtalyanca Çeviri Dersinde Metinleri Anlamaya Etkisi

8. Uluslararası Dil, Yazın Deyişbilim Sempozyumu, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 14 - 16 May 2008, ss.95

İtalyanca Deyimlerinin Türkçeye Çevirilerinde Karşılaşan Sorunlar

Traduction et communication interculturelle, Sofya, Bulgaristan, 29 September - 01 October 2006, ss.235-244

Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Öğrencilerinin İtalyanca Deyimlerin Türkçe’ye Çevirisinde Kullandıkları Yöntemler

Uluslararası Çeviribilim Konferansı Bildirileri. Çeviribilimde Yeni Ufuklar, Ankara, Türkiye, 11 - 12 May 2006, ss.317-326

Similarities Between Turkish and Russian Proverbs

IInd International Colloquiım on Translation, Interdisciplinarity on Translation, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 October 2002, cilt.2, ss.293-299

Kitap & Kitap Bölümleri

Germanistik und Wirtschaft in der Diskussion. Tagungsband: Kulturelle Zentren der deutschen Minderheiten und berufliche Perspektiven in deutschsprachigen Wirtschaftsunternehmen.

Training Foreign Language Teachers in Turkey: The Case of German., Tichy E., Tesch F., Roelcke T., Lasatowicz M. K., Editör, Peter Lang, Frankfurt/ Main, ss.103-117, 2018

1864 Kafkas Tehciri Kafkasya’da Rus Kolonizasyonu, Savaş ve Sürgün.

Rus Kaynaklarına Göre 19.Yüzyılda Yaşanan Kafkas Göçlerinin Nedenleri ve Sonuçları, Hacisalihoğlu M., Editör, Ytü Balkar Ircıca, İstanbul, ss.271-292, 2014

Intercultural communicative competence across the high school curriculum: case studies drawing on insights gained from the PERMIT project

Applications of Metaphor in teaching science in the context of an intercultural education: examples from the Permit Project, Neva Cebron, Editör, Univerzitetna Zalozba Annales. University Of Primorska, Koper, ss.47-64, 2012

Diğer Yayınlar