Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Postponed care: a historical critique of care from the existentialist perspectives of Heidegger and Arendt

INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY AND THEOLOGY, vol.81, no.3, pp.292-309, 2020 (ESCI) identifier identifier

"The Anonymous. The Invisibles of Society"

International Yearbook of Hermeneutics, no.19, pp.36-54, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

"The Truth of the Story and Its Variations"

Aesthetic Investigation, no.1, pp.102-115, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

The Mist of Seeing

International Yearbook for Hermeneutics, no.13, pp.73-85, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Tanıma ve Tanınma: Felsefede Otorite Sorunu

Felsefe Arkivi, no.35, pp.11-22, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

İlerleme Düşüncesi’ne Eleştirel Bir Yaklaşım

Sosyoloji Dergisi, no.19, pp.111-125, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Edmund Husserl Fenomenolojisinde Ufuk Kavramı

Felsefe Arkivi, no.32, pp.19-31, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Kriz Olumlu Olabilir mi?

Cogito, no.27, pp.33-41, 2001 (Scopus)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Memory and the Construction of the World

Second International Architecture and Phenomenology Conference, Kyoto, Japan, 26 - 29 July 2009, pp.29-35

Ortakduyu ve Ortakçıkar

Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü Uluslarası “Şiddet” Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 12 May 2007, pp.53-61

Poetik İfade ve Çokanlamlılık

Sina Kabaağaç Anma Toplantısı 2007, İstanbul, Turkey, 08 May 2007, pp.142-154

Kahraman Yaratmak

Sina Kabaağaç Anma Toplantısı 2006, İstanbul, Turkey, 08 March 2006, pp.167-175

Yirminci Yüzyıl Felsefesinin Antikçağ Kökenleri

İÜ Edebiyat Fakültesi Eskiçağ ve Klasik Diller Konferansları 2006, İstanbul, Turkey, 1 - 02 February 2006, pp.81-89

Unutma Zamanı / Zamanı Unutmak

III. Mimarlık-Felsefe Sempozyumu: Etik ve Estetik, İstanbul, Turkey, 31 October - 01 November 2005, pp.124-130

Çatışkılar ve Tragedya

Sina Kabaağaç Anma Toplantısı 2004, İstanbul, Turkey, 15 April 2004, pp.151-160

Çoğulluk İçerisinde Bağlayıcı Kavramlar Olarak Edim ve Söz

Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu XIII: Düşünen Sivil Toplum, Felsefi Yaklaşımlar, Açılımlar, İstanbul, Turkey, 27 - 28 June 2003, pp.38-42

Bir Bilgeyi Düşünmek

Sina Kabaağaç Anma Toplantısı 2003, İstanbul, Turkey, 06 May 2003, pp.51-58

Anımsamanın Koşulu Olarak Mekan

II. Mimarlık-Felsefe Sempozyumu: Etik ve Estetik, İstanbul, Turkey, 31 October - 01 November 2002, pp.134-140

Books & Book Chapters

"Event, Contingency and Unexpectedness in Social Philosophy"

in: Ritual after Disasters, Practices after Disasters, Crises, Atrocities and Violence, M. Hoondert,M. Klomp,M. Barnard,P.Post, Editor, Peeters Publishers, Leuven, pp.69-83, 2021 Sustainable Development

"Devrimci Bir Kadın Düşünür Olarak Bedia Akarsu"

in: Felsefenin Aydınlık Yüzü Bedia Akarsu, Mustafa Günay, Editor, Çizgi, Ankara, pp.171-182, 2021

"The Arendtian Beginning Under the Threat of Violence

in: Continental Perspectives on Plurality, C. Bax,G.-J. van der Heiden, Editor, Routledge, London/New York , London, pp.79-91, 2019

"Arendt ve Eylem Olarak Siyaset"

in: Siyasal Üzerine Konuşmalar, A. Okumuş,M. Demir, Editor, Küre yayınevi, İstanbul, pp.11-55, 2016

"Identity or Identities? The In-Between of 'No Longer and not Yet'"

in: Phenomenological Perspectives on Plurality, G.-J. van der Heiden, Editor, Brill, Leiden , Leiden, pp.75-88, 2014

The Indeterminable Ground of the Horizon of Belief and Remembrance

in: Between Faith and Reason, P.I.M.M. Van Haute, G.J. van der Heiden, Editor, Leuven University Press, Leuven, pp.103-115, 2014

Yaşamanın Farklı Zamanları Üzerine

in: Önay Sözer Armağanı, Yazıcıoğlu S., Editor, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, pp.817-827, 2013

Öznenin Kuruluşu Sorununda Transendental Yapı Karşısında Tarihsellik

in: Şafak Ural Armağanı, Yüksel Y, Editor, Alfa, İstanbul, pp.397-403, 2012

Anlam Yitimi Olarak Şiddet / Violence as the Loss of Meaning (İki dilede basım)

in: Doğumunun Yüzüncü Hannah Arendt on Her Birth Centenary, Sanem Yazıcıoğlu, Editor, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, pp.109-135, 2009

"Kimlik ya da Doğruluk / Identity or Truth" (iki dilde basım)

in: M.Heidegger H. Arendt Metafizik ve Politika, Sanem Yazıcıoğlu,Önay Sözer,Fiona Tomkinson, Editor, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, pp.290-301, 2002