Education Information

Education Information

  • 1995 - 1999 Expertise In Medicine

    Istanbul University, İstanbul Üniversitesi, Anesteziyoloji Ad, Turkey

Dissertations

  • 1999 Expertise In Medicine

    Pediatrik Operasyonlarda Halotan ile Sevofluran Etkilerinin Karşılaştırılması

    Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Anesteziyoloji