Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 1995 - 1999 Tıpta Uzmanlık

    İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Anesteziyoloji Ad, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 1999 Tıpta Uzmanlık

    Pediatrik Operasyonlarda Halotan ile Sevofluran Etkilerinin Karşılaştırılması

    İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji