Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Serum and Urinary Levels of Tumor Necrosis Factor-Alpha in Renal Transplant Patients.

EXPERIMENTAL AND CLINICAL TRANSPLANTATION, cilt.35, ss.1-5, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Our approach to esophageal perforation secondary to dilatation of caustic esophageal stricture in children

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.24, ss.89-94, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Karotis Endarterektomisi Operasyonlarında Farklı Sedasyon Protokollerinin Karşılaştırılması

GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ DERGİSİ, cilt.22, ss.138-144, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Predictive Factors Involved in Development of Postoperative Pulmonary Complications

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, cilt.42, ss.313-319, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of In-Hospital Cardiopulmonary Resuscitations at Istanbul.

Analgesia & Resuscitation: Current Research, cilt.3, ss.1-5, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Spinal anesthesia for elective cesarean section is associated with shorter hospital stay compared to general anesthesia.

Agri : Agri (Algoloji) Dernegi'nin Yayin organidir = The journal of the Turkish Society of Algology, cilt.25, ss.55-63, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Sezaryen ameliyatlarında anestezi seçiminin ameliyathane kullanım süresine etkisi: Spinal mi genel mi?

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.40, ss.136-143, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tek akciğer ventilasyonunda iki FiO2 oranının oksijenizasyon ve pulmoner şanta etkileri.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.30, ss.144-149, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Böbrek Nakilli Hastalarda UGT2B7/UGT1A9 Gen Varyantlarının MPA Farmakokinetiği ile İlişkisi

. Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi., Muğla, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019, ss.2

Böbrek Nakli Operasyonlarında Farklı Volatil Anesteziklerin CXCL9, CXCL10 Üzerine Etkileri

6. Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi., Muğla, Türkiye, 6 - 09 Nisan 2017, ss.12

Volume Based Split Renal Function in living kidney donor assessment

Türkiye Organ Nakli Koordinasyon Kuruluşları Derneği. Kongresi, Konya, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.35

Kitap & Kitap Bölümleri

Pediatrik Ürolojik Girişimlerde Anestezi

Ürolojide Perioperatif Süreç Yönetimi, Kamil Mehmet Tuğrul, Ateş Kadıoğlu, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.37-43, 2017

Renal Transplantasyonda Perioperatif Yaklaşım

Ürolojide Perioperatif Süreç Yönetimi, Kamil Mehmet Tuğrul, Ateş Kadıoğlu, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.27-35, 2017

Perioperatif Süreçte Alerji ve Anaflaksi

Ürolojide Perioperatif Süreç Yönetimi, Kamil Mehmet Tuğrul, Ateş Kadıoğlu, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.121-125, 2017

Endoürolojik Girişimlerde Anestezi

Ürolojide Perioperatif Süreç Yönetimi, Prof. Dr. Kamil Mehmet Tuğrul,Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.51-56, 2017

Endoürolojik Girişimlerde Anestezi

Ürolojide Perioperatif Süreç Yönetimi, Kamil Mehmet Tuğrul, Ateş Kadıoğlu, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.51-57, 2017

Çocuk Cerrahisi

Pediatride Rutinler, Devecioğlu A, Çıtak A, Editör, İstanbul Tıp Kitapevi Yayınları, İstanbul, ss.761-825, 2016

Çocuk Cerrahisi

Pediatride Rutinler, Devecioğlu A, Çıtak A, Editör, İstanbul Tıp Kitapevi Yayınları, İstanbul, ss.761-825, 2016

Pediatrik Sedasyon

Pediatride Rutinler, Devecioğlu Ö,Çıtak A, Editör, İstanbul Tıp Kitapevi Yayınları, İstanbul, ss.867-881, 2016

Kas Gevşeticiler

Pediatrik Anestezi, Özcengiz D, Barış S, Editör, Akademisyen Kitapevi Yayınları, Ankara, ss.157-166, 2014

Alkol ve İlaç Zehirlenmeleri

Klinik Yoğun Bakım, Akpir K, Tuğrul S, Editör, İstanbul Tıp Kitapevi Yayınları, İstanbul, ss.665-678, 2009