Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Examination of changes in psychodynamic art psychotherapy process of patients with borderline personality disorder

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.20, no.4, pp.350-359, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

QUALITY-OF-LIFE OF HODGKINS-DISEASE AND NON-HODGKINS-LYMPHOMAS

QUALITY OF LIFE RESEARCH, vol.2, no.1, pp.79-80, 1993 (Journal Indexed in SSCI) identifier

THE TREATMENT OF HEROIN-ADDICTS WITH DEXTROMETHORPHAN - A DOUBLE-BLIND COMPARISON OF DEXTROMETHORPHAN WITH CHLORPROMAZINE

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS, vol.28, no.4, pp.147-152, 1990 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Deli Dumrul'un 'Ölüm-Lülük' İle İmtihanı - Psikomitolojik Çözümleme-

millî mecmûa, pp.102-117, 2020 (National Non-Refereed Journal)

YORUM KULESİ versus MECAZ HALISI – Bir Teknik Tercihten Daha Fazlası –

Psikanalizin Dili, no.2, 2019 (National Non-Refereed Journal)

İnancın Boşu / Dolusu

Doğu Batı, no.84, pp.23-41, 2018 (National Non-Refereed Journal)

'Mecazbüken': Bir Uydurma Sanatçısı ve Zenaatçısı Olarak Psikoterapist

Suret, vol.10, pp.297-319, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Başlangıçta Sapkınlık Vardı(r)

Suret, vol.10, pp.127-138, 2018 (National Non-Refereed Journal)

The MMPI profile traits of borderline personality disorder

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, vol.9, no.3, pp.161-169, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

'Tekinsiz'e Dair

Suret, no.9, pp.11-47, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Öznenin Marifeti: Mananın İcadı / Maddenin İlgası

PsikeArt, no.52, pp.60-65, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Transcultural psychotherapy: psychotherapy beyond the culture?

Journal of Health & Culture, vol.2, no.1, pp.8-16, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Herşeyin anası kadîm dişil -Su-

PsikeArt, pp.60-65, 2017 (National Non-Refereed Journal)

'Dişil'den 'eril'e erkek-lik serencamı

PsikeArt, no.50, pp.60-67, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Mitoloji ~ Psiko-Mitoloji

Post Öykü, no.31, pp.98-111, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Mitolojik ve Tarihsel Zaman-sallık

PsikeArt, no.44, pp.6-15, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Medical academic staff selection and academic staff organisation's criteria

YUKSEKOGRETIM DERGISI, vol.5, no.3, pp.113-117, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Hekimin Filozof Hali

Monoblok, no.3, pp.4-6, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Psikomitoloji: 'Ara-Da-Lığın' Bir Karmaşa Olarak İnşası

Doğu Batı, vol.18, no.71, pp.33-79, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Bir Olasılık Olarak İntihar

PsikeArt, no.37, pp.6-9, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Tıpta Uzmanlık Tezi: Tartışılan Sürece Bir Araştırma Kapsamında Bakış

YÜKSEKÖĞRETİM VE BİLİM DERGİSİ, vol.4, no.3, pp.176-181, 2014 (National Refreed University Journal)

Dış(Arı)Lananın Dönüşü: Psikomitolojide "Pan(Ik)

PsikeArt, no.31, pp.22-31, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Bâtını Aç(ama)mak

Suret, no.4, pp.35-50, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Korku(t) Ata

Suret, pp.95-123, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Bir Muzip Gnostik: Mutasavvıf Nasreddin

PsikeArt, no.20, pp.40-44, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Ruhun Huzursuzluğu

Suret, no.1, pp.127-148, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Korku ve Tevekkül

PsikeArt, no.19, pp.20-27, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Bilinçle(n/ş)menin Üçgenleri

Başka, no.6, pp.102-115, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Postmodern Gnostik Olarak C. G. Jung ve Analitik Psikoloji Okulu

Nef(e)s– Nörofelsefe Dergisi, no.3, pp.8-15, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Rinoplasti Hastasına Yaklaşım: Psikososyal Sorunlar

Türkiye Klinikleri, vol.2, no.2, pp.54-58, 2010 (Other Refereed National Journals)

Şüphenin Tahammül Edilebilirliği ve Edilemezliği

Başka, no.5, pp.19-22, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Imitation oder Integration: Westliche Psychotherapie für die Türkische Psyche

Curare, vol.32, pp.237-248, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şiddetin Hâlleri

Başka, no.3, pp.8-16, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Acı ve Hışım. “Panik” kavramına psikomitolojik değinmeler

Başka – Psikiyatri ve Düşünce Dergisi, pp.22-35, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Dede Korkut’da “Dağ”

Kitap-lık, vol.10, no.62, pp.56-61, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Borderline kişilik bozukluğunda sosyodemografik özellikler ve eşlik eden bozukluklar: 40 olgunun değerlendirilmesi

Nöropsikiyatri Arşivi, vol.XXXVII, no.4, pp.193-199, 2000 (National Refreed University Journal)

Felsefenin başlama noktası: Şaşırma ve sonrası

3P, no.7, pp.17-25, 1999 (Other Refereed National Journals)

Resim ve müzik aracılığıyla etkileşim üzerinden işleyen gruplarda psikoterapi sürecinin değerlendirilmesi

Nöropsikiyatri Arşivi, vol.XXXIII, no.3, pp.156-162, 1996 (National Refreed University Journal)

Sosyal Psikiyatride Ekip Çalışması ve Terapötik Demokrasi

Kriz, vol.2, no.1, pp.197-202, 1995 (National Refreed University Journal)

Hodgkin ve Hodgkin dışı lenfomalı hastaların hayat kaliteleri ve kaygı düzeyleri

Nöropsikiyatri Arşivi, vol.XXX, no.3, pp.359-365, 1993 (National Refreed University Journal)

Assessment of quality of life clinical results

QUALITY OF LIFE RESEARCH, vol.2, no.1, pp.79-80, 1993 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şizofrenide sosyo-psikoterapötik yaklaşım: Çoğul nedenli oluşum modeli çerçevesinde genel kurallar

Nöropsikiyatri Arşivi, vol.XXIX, no.1, pp.25-37, 1992 (National Refreed University Journal)

Borderline kişilik bozukluğunda psikofarmakolojik yaklaşım

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, vol.1, pp.16-19, 1991 (Other Refereed National Journals)

Relation between anxiety level and various physiological parameters

Istanbul Tip Fakultesi Mecmuasi, vol.53, no.2, pp.1-5, 1990 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Psikosomatik hasta ailelerinde aile-içi etkileşim modelleri

İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, vol.53, pp.183-190, 1990 (National Refreed University Journal)

Düşük ve yüksek sosyo-ekonomik düzeylerde sigara ve alkol kullanımı

İstanbul Halk Sağlığı Bülteni, vol.4, no.11, pp.7-13, 1990 (Other Refereed National Journals)

Depresif bozukluklar ve uyku düzensizliklerinin nörobiyolojisine karşılaştırmalı bir yaklaşım

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, vol.53, no.2, pp.143-148, 1990 (National Refreed University Journal)

Anksiyete düzeyi ile değişik fizyolojik parametreler arasındaki ilişkiler

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, vol.53, no.2, pp.1-5, 1990 (National Refreed University Journal)

Şizofrenide bedensellik: Psikopatolojik ve psikoterapötik açılardan fenomenolojik bir yaklaşım

Nöropsikiyatri Arşivi, vol.XXVI, pp.35-45, 1989 (National Refreed University Journal)

Şizofrenlerin ailelerinde etkileşimin değerlendirilmesi

Nöropsikiyatri Arşivi, vol.XXV, pp.99-108, 1988 (National Refreed University Journal)

Şizofrenide aile tedavisi

Nöropsikiyatri Arşivi, vol.XXV, pp.91-98, 1988 (National Refreed University Journal)

"Ölenle ölünmez" mi?: Yas ve elemin ölenin yakınlarındaki mortalite üzerine etkileri

Nöropsikiyatri Arşivi, vol.XXV, pp.31-37, 1988 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Psiko-Mitolojik Yansımalarda Bilincin Halleri ve Eylemleri

Türkiye Psikiyatri Derneği VII. Bahar Sempozyumu, Muğla, Turkey, pp.90

Yas sürecinin psikiyatrik ve psikosomatik açılardan irdelenmesi

XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, pp.508

"Yanlış" koltuktaki depresyon: Depresif terapist ve hastaları

III. Anadolu Psikiyatri Günleri, Trabzon, Turkey, pp.277

Oidipus mitinin çözümlenmesinde odaklanma sorunsalı hakkında

IV. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, İstanbul, Turkey, pp.60

Sosyal psikiyatride ekip çalışmasının yeri ve sorunları

I. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, Ankara, Turkey, pp.30

Kimera: Modern-ist zihne postmodern uyarı

V. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, İstanbul, Turkey, pp.31

Kişilik Bozuklukları Spektrumu ve Tedavi Yaklaşımı

VII. Gazi Psikiyatri Günleri, Cyprus (Kktc), pp.128

Psiko-Mitoloji: 'Bilen İnsan'ın öyküleri

15. Anadolu Psikiyatri Günleri, Samsun, Turkey, pp.20

Türk Düşünce ve Kültüründe Beden

XI. Sosyal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, Turkey, pp.24

İlk Tabip: Şaman

4. Genç Yaşam Kongresi, Gazimagusa, Turkey, pp.21

Korkut Ata'da Ölüm Teması: Psiko-mitolojik Çözümleme

Uluslararası Dede Korkut Konferansı, Ankara, Turkey, 12 - 14 October 2015

Modernistic Psychotherapies for the Pre-Modern Psyche

3rd International and Interdisciplinary Conference on Health, Culture and the Human Body, İstanbul, Turkey, 11 - 13 September 2014, pp.13

'Kırklar Cemi': Psikomitolojik Çözümleme

Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu, Bingöl, Turkey, 3 - 05 October 2013, vol.1, pp.418-432

“Mecazbüken”: Bir Uydurma Sanatçısı ve Zenaatçısı Olarak Psikoterapist

AETD VI. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 16 October 2011, pp.36

Ölüm Endişesi, Ölümsüzlük Arzusu ve Tıp

5. Balkan Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi., İstanbul, Turkey, 11 - 15 October 2011, pp.473-480

Şamanizmden Günümüze Tıp (Şifa) Sistemleri ve Şifacıların Konumu

23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 May 2011, no.57, pp.84

Yurtta Sulh / Cihanda Sulh: İç Barış / Dış Barış

XVII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 06 June 2010, pp.45

Koruyucu patoloji: Kişiliğin dinamikleri

XV. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Kocaeli, Turkey, 28 - 31 October 2008, pp.21

The MMPI profile characteristics of borderline personality disorder

World Psychiatric Association International Congress, İstanbul, Turkey, 3 - 06 June 2006, pp.110

Evaluation of the dynamically oriented art psychotherapy group process in borderline patients

The 15th International Congress of the Intenational Association of Group Psychotherapy, İstanbul, Turkey, 25 - 29 August 2003, pp.367

Şiddet ve şefkat geriliminde kişilik oluşumunun dinamikleri

9. Anadolu Psikiyatri Günleri, Edirne, Turkey, 13 - 17 June 2000, pp.337-343

Quality of life of Hodgkin's disease and non Hodgkin lymphomas

International Congress of Psychosocial Oncology, Beaune, France, 12 - 14 October 1992, pp.106

Dekstrometorfan ile Opiat Yoksunluk Sendromunun Tedavisi: Klorpromazin ile Karşılaştırmalı Çift-Kör Klinik Çalışma

Klinik Psikofarmakolojide Yenilikler (GATA Haydarpaşa) I. Ulusal Sempozyum, İstanbul, Turkey, 2 - 03 May 1991, pp.18-22

Borderline kişilik bozukluğu: Aktarım - karşı aktarım özelinde insan ilişkileri

XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 04 October 1990, vol.1, pp.63-80

DEXTROMETHORPHAN TREATMENT OF HEROIN-ADDICTS - A DOUBLE-BLIND CLINICAL-TRIAL

8TH WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY, Athens, Greece, 12 - 19 October 1989, vol.900, pp.1241-1246 identifier

Excitatory interneurons in the spinal circuit of the Mauthner axon in the tench

15th Annual Meeting USGEB, Bern, Switzerland, 5 - 06 March 1984, vol.40, pp.599

Books & Book Chapters

‘Mâkul’ Bir Psikoterapi Modeli İçin Ön Kabuller ve Yöntem Sorunsalı

in: Klinik Felsefe, Alper Hasanoğlu,Özlem Bayoğlu, Editor, Pinhan, İstanbul, pp.10-20, 2020

PSİKOMİTOLOJİ: KAVRAMLAR/KURAMLAR

in: Psikomitoloji İnsanı Öykülerinde Aramak 1, M. Bilgin Saydam, Hakan Kızıltan, Editor, İthaki, İstanbul, pp.10-47, 2018

HEKİMİN FİLOZOF HÂLİ

in: Hekimin Filozof Hâli, M. Bilgin Saydam, Hakan Kızıltan, Editor, İthaki, İstanbul, pp.12-18, 2018

ÖLÜM, VAROLUŞ VE TIP

in: Hekimin Filozof Hâli, M. Bilgin Saydam, Hakan Kızıltan, Editor, İthaki, İstanbul, pp.51-67, 2018

TIBBIN FELSEFE İLE İMTİHANI

in: Hekimin Filozof Hâli, M. Bilgin Saydam, Hakan Kızıltan, Editor, İthaki, İstanbul, pp.7-11, 2018

Kişilik ve Kişilik Bozuklukları

in: PSİKİYATRİ, Tükel R., Çakır S., Ertekin E., Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.139-148, 2017

Psikotik, Sınır ve Nevrotik Kişilik Örgütlenmeleri

in: PSİKİYATRİ, Tükel R., Çakır S., Ertekin E., Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.149-152, 2017

WEST "für" OST: Modern(istisch)e Psychotherapien für prämoderne Geister

in: Transkulturelle Psychiatrie: Erfahrungen von Experten aus der EU, Golsabahi-Broclawski S., Özkan I., Broclawski A. , Editor, Lıt Verlag, Münster, pp.5-19, 2014

Kişilik Bozuklukları

in: Psikiyatri, R. Tükel, S. Çakır, Editor, Nobel, İstanbul, pp.137-145, 2013

Carl Gustav Jung (1875-1961) ve Analitik Psikoloji Okulu

in: Psikanalitik Psikoterapiler, Köşkdere A. A. , Editor, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Ankara, pp.118-129, 2011

Kişilik Bozuklukları Kavramı

in: “Psikiyatri” Temel Kitabı, Köroğlu E., Editor, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, pp.493-501, 2007

Yüzkırk yılının şafağında, umarsız bir Deli Dumrul

in: “Deli Dumrul”, -, Editor, T.C. Kültür Bakanlığı / Devlet Opera Ve Balesi, İstanbul, pp.45-53, 2003

'Türk-İslam Ruhu'nun Üçgen İlişki Modeli

in: Kişilik ve Psikoterapi Yazıları, Saydam B., Ardalı C., ..., Editor, Alan, İstanbul, pp.177-248, 2000

Şizofrenide psiko-sosyal nedensellik ve bütüncül tedavi yaklaşımı

in: Psikiyatri, Adam E., Şar V., Tükel R., Üçok A., Yazıcı O. , Editor, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi (Vasiş), İstanbul, pp.122-133, 1998

Deli Dumrul'un Bilinci

Metin Yayıncılık, İstanbul, 1997

Sosyal psikiyatride ekip çalışması ve terapötik demokrasi

in: Psikiyatri, Adam E., Tükel R., Yazıcı O., Editor, İstanbul Tıp Fakültesi Vasiş, İstanbul, pp.308-315, 1995

'Kanser' etyopatogenezinde psiko-sosyal faktörler

in: Psikosomatik Hastalıklar, Adam E., Editor, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, pp.77-91, 1991

Yas reaksiyonu

in: Depresif Hastalıklar, Adam E., Editor, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, pp.77-91, 1990

Other Publications