Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Siyaset Bilimi

  • Kamu Yönetimi

  • Yönetim Bilimleri

  • Kentleşme ve Çevre Sorunları

  • Uluslararası İlişkiler

  • AB Siyasi Yapısı

  • AB Hukuku ve Organları

  • Avupa Birliği

  • Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri